• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Mapa potrzeb mieszkańców Białegostoku - ankieta

Baner z treścią: Porozmawiajmy o Białymstoku. Stwórzmy razem mapę potrzeb

Mieszkańcu, Mieszkanko Białegostoku,

uzupełnij ankietę, która pomoże nam poznać Twoje potrzeby i oczekiwania związane z zamieszkiwaniem na jednym z osiedli  Białegostoku.

Informacje o ankietowanym
1. Jak ocenia Pan(i) wybrane obszary życia na Pana(i) osiedlu?
2. Jak ocenia Pan(i) tempo rozwoju swojego osiedla w porównaniu z innymi osiedlami Białegostoku?
3. Proszę wskazać, na ile zgadza się Pan(i) lub nie zgadza, z następującym stwierdzeniem: „Interesuję się i angażuję w sprawy związane z moim osiedlem”.
4. Czy osiedle, na którym Pan(i) mieszka jest przyjazne* poniższym grupom społecznym? *Chodzi m.in. o dostęp do zróżnicowanych usług, ale też np. o infrastrukturę drogową.
5. Proszę wskazać potrzeby, problemy lub kwestie, które Pana(i) zdaniem powinny być rozwiązane na osiedlu w pierwszej kolejności:

Podziękowania Prezydenta Tadeusza Truskolaskiego za wypełnienie ankiety

Do góry