• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Białystok dla Tolerancji

Przez dziesiątki lat Białystok rozwijał się pod wpływem różnych kultur i religii. Wizerunek Białegostoku jako miasta wielokulturowego i otwartego, który tworzyło wielu mieszkańców i wiele instytucji, został poważnie zakłócony. W latach 2012-2013 niepokojąco zaczęło narastać poczucie zagrożenia mieszkańców oraz obcokrajowców zamieszkujących i przebywających w Białymstoku zdarzeniami o podłożu rasistowskim. Przybierały one różną postać: od propagowania treści rasistowskich poprzez obelgi kierowane pod adresem osób o odmiennym kolorze skóry czy wyglądzie, niszczenie obiektów sakralnych, przemoc i agresję fizyczną oraz psychiczną, rozboje i pobicia, czy wreszcie podpalenia mieszkań.

Skala zjawiska stała się tak duża i niepokojąca, że wiele instytucji podjęło starania na rzecz uporządkowania dotychczasowych działań propagujących ideę tolerancji i współistnienia. Starania takie podjęło również miasto Białystok. W dniu 15 maja 2013 r. Prezydent Miasta, Tadeusz Truskolaski, wydał Zarządzenie wewnętrzne nr 147/13 w sprawie powołania i zakresu zadań Zespołu do spraw przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i nietolerancji.

Kontynuując działania na rzecz tolerancji i przeciwdziałania rasizmowi Rada Miasta Białegostoku przyjęła uchwałą Nr LII/614/13 w dniu 9 grudnia 2013 roku Program Miasta Białegostoku Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji na lata 2014-2017 „Białystok dla Tolerancji”.

Celem głównym Programu jest wdrożenie działań mających na celu przeciwdziałanie i zwalczanie ksenofobii, rasizmu i nietolerancji oraz wykształcenie w społeczności Miasta Białegostoku kultury tolerancji wobec ludzi, niezależnie od ich rasy czy wiary.

Zarządzenie wewnętrzne nr 147/13 w sprawie powołania i zakresu zadań Zespołu do spraw przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, ksenofobii i nietolerancji.

rozmiar: 192,18 KB PDF pobierz

uchwała program na rzecz tolerancji Białystok

rozmiar: 257,37 KB PDF pobierz

Kampania społeczna - Rasizm

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Do góry