Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Urbanistyki

ul. dr I. Białówny 11, II piętro (budynek przychodni)
tel.: 85 869 6603, 85 869 6608
fax: 85 869 6607
du@um.bialystok.pl

Dokumenty planistyczne

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwalone uchwałą Nr LV/634/14 Rady Miasta Białystok z dnia 10 lutego 2014 r.

tekst

rozmiar: 2,16 MB PDF pobierz

polityka ochronna

rozmiar: 7,31 MB JPG pobierz

polityka przestrzenna

rozmiar: 6,79 MB JPG pobierz

kierunki rozwoju komunikacji

rozmiar: 7,03 MB JPG pobierz

kierunki rozwoju infrastruktury

rozmiar: 6,58 MB JPG pobierz
Do góry