Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku

Projekt Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku do 2030 roku

rozmiar: 7,77 MB PDF pobierz

Projekt Strategii rozwoju mista Białegostoku do 2030 roku (Dokument w wersji dostępnej)

rozmiar: 18,26 MB DOCX pobierz

Czym jest Strategia?

Strategia jest długofalowym scenariuszem rozwoju Miasta, określającym główne kierunki działania Miasta. Wskazuje:

  • wizję rozwoju - jacy chcemy być,
  • misję - czym się wyróżniamy i co chcemy osiągnąć,
  • strategiczne cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego.

Dlaczego Strategia jest ważna?

Białystok potrzebuje nowej Strategii po to, aby:

  • jak najlepiej odpowiadać na potrzeby Mieszkańców oraz nowe wyzwania,
  • określić kierunki rozwoju Miasta,
  • pozyskać wsparcie i akceptację społeczną w realizacji projektów rozwojowych.

 

Do góry