Facebook icon
  • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus

Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus - wersja pełna

rozmiar: 2,56 MB PDF pobierz

Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku - wersja skrócona

rozmiar: 62,6 MB PDF pobierz

Raport z ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus za lata 2011-2014

rozmiar: 3,95 MB PDF pobierz

Raport z ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus

rozmiar: 1,78 MB PDF pobierz

Prognoza oddziaływania na środowisko

rozmiar: 1,53 MB PDF pobierz

Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus za rok 2011

rozmiar: 2,7 MB PDF pobierz

Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus za rok 2012

rozmiar: 2,89 MB PDF pobierz

Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus za rok 2013

rozmiar: 3,19 MB PDF pobierz

Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus za rok 2014

rozmiar: 3,9 MB PDF pobierz

Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus za rok 2015

rozmiar: 3,43 MB PDF pobierz

Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus za rok 2016

rozmiar: 3,89 MB PDF pobierz

Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus za rok 2017

rozmiar: 4,07 MB PDF pobierz

Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus za rok 2018

rozmiar: 3,94 MB PDF pobierz

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

rozmiar: 99,15 KB PDF pobierz

Prezentacja Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku

rozmiar: 5,59 MB PPT pobierz

Prezentacja o Konsultacjach Społecznych Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku

rozmiar: 1,14 MB PPT pobierz

Raport z analizy dokumentów unijnych, krajowych, regionalnych i lokalnych

rozmiar: 1,8 MB PDF pobierz

Raport z badań opinii organizacji pozarządowych

rozmiar: 790,39 KB PDF pobierz

Raport z badań opinii mieszkańców Białegostoku

rozmiar: 2,74 MB PDF pobierz

Raport z badań opinii przedsiębiorców

rozmiar: 2,2 MB PDF pobierz

Raport z konsultacji społecznych

rozmiar: 292,2 KB PDF pobierz

Raport z badań zainteresowania mieszkańców wydarzeniami kulturalnymi w Białymstoku

rozmiar: 672,83 KB PDF pobierz
Do góry