Facebook icon
 • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Rachunkowości

Departament Rachunkowości

Wpłaty na konto dochodów Miasta Białegostoku (ul. Słonimska 1, tel: 85 869 6224, 85 869 6924, 85 869 6096) z tytułu:

 • opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, służebność drogi,
 • dzierżawy gruntu i budynków, czasowego zajęcia terenu,
 • przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności,
 • opłaty adiacenckiej, renty planistycznej,
 • zwrotu i zamiany nieruchomości,
 • grzywien szkolnych,
 • wykupu lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • opłaty za operat szacunkowy,
 • opłaty za pobyt w DPS oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej,
 • kosztów zastępstwa procesowego,
 • opłaty za kartę wędkarską,
 • opłaty za informację o środowisku,
 • wpłat za wycinkę drzew i krzewów,
 • opłaty geodezyjno-kartograficzne,
 • opłaty za ślub cywilny poza Urzędem Stanu Cywilnego,

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. o nr: 05 1240 5211 1111 0010 3553 7778 – Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Rachunkowości. 

Obsługa interesanta ul. Słonimska 1 - pokój nr 20 tel. 85 869 6957.


Wpłaty na konto dochodów Skarbu Państwa (ul. Słonimska 1, tel. 85 869 6203) z tytułu:

 • opłat za wieczyste użytkowanie gruntu,
 • dzierżawy gruntu i budynków,
 • przekształcenia prawa wieczystego użytkowanie gruntu w prawo własności,
 • trwały zarząd,
 • zwrotu nieruchomości,
 • sprzedaży nieruchomości,
 • opłaty za udostępnienie danych osobowych, 

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. o nr: 24 1240 5211 1111 0010 3553 7824 – Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Rachunkowości.

Obsługa interesanta ul. Słonimska 1 - pokój nr 20 tel. 85 869 6957.


Wpłaty na konto dochodów Miasta Białegostoku (ul. Słonimska 1, tel: 85 869 6279, 85 869 6215) z tytułu:

 • opłat komunikacyjnych związanych z rejestracją pojazdów dokonywanych przez mieszkańców Białegostoku,
 • udzielonych przez Urząd Miasta Białegostoku licencji na przewóz osób i rzeczy ,przeprowadzonych egzaminów TAXI, oznaczeń numerów bocznych TAXI,
 • opłat za wydanie prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajami dokonywanych przez mieszkańców Białegostoku,
 • wpisu do ewidencji instruktorów/wykładowców,
 • wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców,
 • wydania poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez OSK,

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. o nr: 09 1240 5211 1111 0010 5270 5833 – Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Rachunkowości.


Wpłaty na konto dochodów Miasta Białegostoku (ul. Słonimska 1, tel: 85 869 6215) z tytułu:

 • zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, 

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. o nr 61 1240 5211 1111 0010 4856 6198 – Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Rachunkowości.


Wpłaty na konto dochodów niepodatkowych Miasta Białegostoku (ul. Warszawska 21, tel. 85 869 6798, 85 869 6796, 85 869 6739, 85 869 6715) z tytułu:

 • opłat dodatkowych za przejazd autobusami komunikacji miejskiej bez ważnego biletu

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. o nr: 17 1240 5211 1111 0010 3553 4458 – Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Rachunkowości.


Wpłaty na konto dochodów niepodatkowych Miasta Białegostoku (ul. Warszawska 21, tel. 85 869 6701) z tytułu:

 • opłat za hurtową sprzedaż biletów komunikacji miejskiej,
 • opłat za dzierżawę autobusów spółkom miejskim,
 • opłat za świadczenie usług komunikacyjnych gminom ościennym,
 • opłat za przedłużenie linii komunikacyjnych,
 • opłat za zatrzymywanie się na udostępnionych przystankach autobusowych,
 • opłat za wydanie duplikatu karty miejskiej,
 • opłat za przewóz osób niepełnosprawnych, 

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. o nr: 64 1240 5211 1111 0010 5794 6723 – Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Rachunkowości.


Wpłaty na konto dochodów niepodatkowych Miasta Białegostoku (ul. Warszawska 21, tel. 85 869 6773) z tytułu:

 • wydanych zezwoleń w formie decyzji lub umowy na zajęcie pasa drogowego,
 • wydanych zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych,
 • za usuwanie pojazdów z drogi pozostawionych w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub zagraża bezpieczeństwu,

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. o nr: 06 1240 5211 1111 0010 3553 4559 – Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Rachunkowości.


Wpłaty na konto dochodów niepodatkowych Miasta Białegostoku (ul. Dobra 3, tel. 85 869 6665, 85 869 6667) z tytułu:

 • opłaty dodatkowe za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania za brak opłaty za parkowanie,

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. nr: 22 1240 5211 1111 0010 3555 6290 – Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Rachunkowości.


Wpłaty na konto dochodów niepodatkowych Miasta Białegostoku (ul. Dobra 3, tel. 85 869 6665, 85 869 6667) z tytułu:

 • opłaty za mandaty karne wystawione przez Straż Miejską w Białymstoku,

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. o nr: 84 1240 5211 1111 0010 4067 7841 – Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Rachunkowości.


Wpłaty wadium na organizowane przetargi:

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. o nr: 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299 – Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Rachunkowości.


Spłaty pożyczek udzielonych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

należy uiszczać na rachunek bankowy w BANKU PEKAO S.A. o nr: 91 1240 5211 1111 0010 3553 7491 – Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Rachunkowości.


Wpłat bez prowizji na konto Urzędu Miejskiego można dokonywać w następujących placówkach Banku PEKAO S.A.:

 • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok,
 • II Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 42, 15-950 Białystok,
 • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok,
 • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok,
 • II Oddział w Białymstoku, Filia 1 w Białymstoku, ul. Żelazna 7 lokal nr 3, 15-297 Białystok,
 • I Oddział w Białymstoku, ul. Al. J. Piłsudskiego 11/2, 15-443 Białystok,
 • II Oddział w Białymstoku, Filia 4 w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok,
 • I Odział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok.
Do góry