• Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Finansów

Wpłaty dochodów podatkowych Gminy Białystok (ul. Słonimska 1, pok. 28, 28A, 30, 204, 205, 205A) z tytułu:

 • podatku od nieruchomości (tel. 85 869 6089, 85 869 6545, 85 879 7236, 85 869 6105, 85 869 6925, 85 869 6549, 85 869 6926, 85 869 6558, 85 879 7226, 85 869 6227, 85 869 6574, 85 869 6548),
 • podatku od środków transportowych (tel. 85 869 69 65),
 • podatku rolnego (tel. 85 869 69 65),
 • podatku leśnego (tel. 85 869 69 65),
 • opłata od posiadania psów (tel. 85 869 61 05),
 • opłaty targowej (tel. 85 869 65 58),

należy wnosić na konto – Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Finansów Miasta,

Nr rachunku BANK PEKAO S.A. 78 1240 5211 1111 0010 3553 2584.

 

Uwaga! 

Departament Finansów Miasta prosi osoby fizyczne o dokonywanie wpłat tytułem podatku od nieruchomości na indywidualny numer konta podany w decyzji podatkowej.

 


 

Wpłaty dochodów Gminy Białystok (ul. Słonimska 1, pok. 31) z tytułu opłaty skarbowej (tel. 85 869 69 67, 85 867 68 07) należy wnosić na numer konta:

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta

BANK PEKAO S.A.

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

lub

gotówką bez prowizji w: 

 • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, pok. 29,
 • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Składowa 11,
 • Starostwo Powiatowe, ul. Borsucza 2,
 • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Lipowa 16,
 • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Jana Klemensa Branickiego 3/5.

 

W rozliczeniach transgranicznych (dotyczy wpłat tytułem opłaty skarbowej dokonywanych za granicą) należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC.

Numer IBAN dotyczący rachunku opłaty skarbowej: PL26 1240 5211 1111 0010 3553 3132.

Kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW.


 

Wpłat dochodów Gminy Białystok (ul. Branickiego 9, pok. 114) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tel. 85 869 6486, 85 869 6487, 85 869 6485)

należy dokonywać na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – bez wezwania i faktury –

na adres:

Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok na indywidualny numer rachunku bankowego.

 

Płatności można dokonywać również na ogólny numer rachunku bankowego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, 09 1240 5211 1111 0010 5186 3776

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Cyfrowego Urzędu: www.cu.um.bialystok.pl.  


 

Wpłaty bez prowizji na wyżej wymienione konta Departamentu Finansów Miasta można uiszczać w następujących punktach:

 • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok,
 • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok,
 • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok,
 • I Oddział w Białymstoku, POB w Białymstoku, ul. Wiejska 45a, 15-351 Białystok,
 • II Oddział w Białymstoku, Filia 1 w Białymstoku, ul. Żelazna 7 lokal nr 3, 15-297 Białystok,
 • I Oddział w Białymstoku, ul. Al. J. Piłsudskiego 11/2, 15-443 Białystok,
 • II Oddział w Białymstoku, Filia 4 w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok,
 • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok. 

Dodatkowo bez prowizji wpłat gotówkowych z tytułu podatku od nieruchomości, oraz podatku od środków transportowych i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać w placówkach pocztowych na terenie całego kraju.

Wszelkie informacje dotyczące podatków i opłat lokalnych można odnaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.bialystok.pl

Do góry