Facebook icon
 • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Departament Finansów

Wpłaty dochodów podatkowych Gminy Białystok (ul. Słonimska 1, pok. 204, 205, 205A) z tytułu:

 • podatku od nieruchomości (tel. 85 869 60 89, 85 869 61 05, 85 869 62 27, 85 869 69 25, 85 869 69 26),
 • podatku od środków transportowych (tel. 85 869 69 65),
 • podatku rolnego (tel. 85 869 69 65),
 • podatku leśnego (tel. 85 869 69 65),
 • opłata od posiadania psów (tel. 85 869 61 05),
 • opłaty targowej (tel. 85 869 62 27),

mależy wnosić na konto – Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Finansów Miasta,

Nr rachunku BANK PEKAO S.A. 78 1240 5211 1111 0010 3553 2584.

Uwaga! 

Departament Finansów Miasta prosi osoby fizyczne o dokonywanie wpłat tytułem podatku od nieruchomości na indywidualny numer konta podany w decyzji podatkowej.


Wpłaty dochodów Gminy Białystok (ul. Słonimska 1, pok. 4) z tytułu opłaty skarbowej (tel. 85 869 69 67) należy wnosić na numer konta:

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta

BANK PEKAO S.A.

26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

lub

gotówką bez prowizji w: 

 • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, pok. 18,
 • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Składowa 11,
 • Starostwo Powiatowe, ul. Borsucza 2,
 • Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Lipowa 16. 

W rozliczeniach transgranicznych (dotyczy wpłat tytułem opłaty skarbowej dokonywanych za granicą) należy używać numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC.

Numer IBAN dotyczący rachunku opłaty skarbowej: PL26 1240 5211 1111 0010 3553 3132.

Kod BIC Banku Pekao SA: PKOPPLPW.


Wpłat dochodów Gminy Białystok (ul. Branickiego 9, pok. 114) z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tel. 85 869 6486, 85 869 6487, 85 869 6485)

należy dokonywać na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – bez wezwania i faktury –

na adres:

Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok na indywidualny numer rachunku bankowego.

Płatności można dokonywać również na ogólny numer rachunku bankowego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, 09 1240 5211 1111 0010 5186 3776

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Cyfrowego Urzędu: www.cu.um.bialystok.pl.  


Wpłaty bez prowizji na wyżej wymienione konta Departamentu Finansów Miasta można uiszczać w następujących punktach:

 • I Oddział w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 40, 15-092 Białystok,
 • II Oddział w Białymstoku, Filia 5 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 14, 15-815 Białystok,
 • Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok,
 • I Oddział w Białymstoku, POB w Białymstoku, ul. Wiejska 45a, 15-351 Białystok,
 • II Oddział w Białymstoku, Filia 1 w Białymstoku, ul. Żelazna 7 lokal nr 3, 15-297 Białystok,
 • I Oddział w Białymstoku, ul. Al. J. Piłsudskiego 11/2, 15-443 Białystok,
 • II Oddział w Białymstoku, Filia 4 w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok,
 • I Oddział w Białymstoku, ul. Zielonogórska 2, 15-674 Białystok. 

Dodatkowo bez prowizji wpłat gotówkowych z tytułu podatku od nieruchomości, oraz podatku od środków transportowych i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać w placówkach pocztowych na terenie całego kraju.

Wszelkie informacje dotyczące podatków i opłat lokalnych można odnaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.bialystok.pl

 

Do góry