Facebook icon
 • Panorama miasta Białystok, widok z lotu ptaka, z lewej strony znajduje się Pałac Branickich na środku Katedra Białostocka Kościół Farny

Tereny inwestycyjne

Logo BPNT, Wschodzący Białystok i SSSE

INTERAKTYWNA MAPA TERENÓW INWESTYCYJNYCH

 

Miasto Białystok oferuje inwestorom uzbrojone tereny, które znajdują się: w rejonie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, obręb 21- Dojlidy, (ulice: Jacka Kuronia, Franciszka Karpińskiego, Św. Proroka Eliasza i ks. Stanisława Suchowolca) oraz w Podstrefie Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w rejonie lotniska Krywlany, obręb 22- Krywlany (przy ulicy Dywizjonu 303 – przedłużenie ul. Jacka Kuronia w kierunku ul. Konstantego Ciołkowskiego).

Zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego działki te przeznaczone są pod działalność produkcyjną i usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.

 

INFORMACJE O PRZETARGACH

Ogłoszenia o sprzedaży zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Białystok.

Miasto Białystok ogłosiło przetargi na zbycie terenów inwestycyjnych objętych Podstrefą Białystok SSSE:

  1. działka o nr 785/5, obręb 21 - Dojlidy, o powierzchni 2,6937 ha, położona w Białymstoku przy ul. Św. Proroka Eliasza,
  2. działka o nr 785/10, obręb 21 - Dojlidy, o powierzchni 0,8402 ha, położona w Białymstoku przy ul. Bukszpanowej,
  3. działka o nr 1/39, obręb 22 - Krywlany, o powierzchni 2,5991 ha, położona w Białymstoku przy ul. Dywizjonu 303,
  4. działki o nr 1/30 i 1/31, obręb 22 - Krywlany, o łącznej powierzchni 5,8204 ha, położone przy ul. Wiewiórczej,
  5. działki o nr 1/42, 1/43 i 1/44, obręb 22 - Krywlany, o łącznej powierzchni 8,8200 ha, położone przy ul. Dywizjonu 303.

PROCEDURA ZAKUPU TERENU INWESTYCYJNEGO

1. Procedura zakupu działek mających formę przetargu ustnego nieograniczonego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wyznaczonym terminie oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dokumentów zawartych w ogłoszeniu. Uczestnicy przetargu proszeni są o przedłożenie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium.

Oferent, który zaproponuje najwyższą cenę nabywa ww. teren inwestycyjny.

2.Procedura zakupu działek w formie przetargu pisemnego ograniczonego. Obejmuje proces kwalifikacji oraz jawną i niejawną część przetargową. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie do Departamentu Skarbu Urzędu Miejskiego w Białymstoku w terminie ustalonym w ogłoszeniu:

 • zaświadczenia z Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, potwierdzającego uzyskanie co najmniej 50% maksymalnej wartości punktów w wyniku oceny stopnia innowacyjności przedsiębiorstwa dokonanej przez Komisję Opiniującą Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Ocena formalna i merytoryczna następuje na podstawie złożonego wniosku aplikacyjnego dostępnego na stronie internetowej BPN-T oraz rozmowy członków komisji z przedsiębiorcą.
 • oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu oraz regulaminem pisemnego przetargu na sprzedaż nieruchomości.
 • wpłacenie wadium w wysokości ok. 10% ceny wywoławczej nieruchomości.

Przy wyborze ofert komisja kieruje się następującymi kryteriami: proponowana cena nabycia - maksymalnie 70%, ocena innowacyjności - maksymalnie 30%.

Działka o nr 1/37 obręb 22 Krywlany

rozmiar: 2,09 MB PDF pobierz

Działka o nr 1/39 obręb 22 Krywlany

rozmiar: 2,09 MB PDF pobierz

Działka o nr 1/43 obręb 22 Krywlany

rozmiar: 2,23 MB PDF pobierz

Działka o nr 1/44 obręb 22 Krywlany

rozmiar: 2,24 MB PDF pobierz

Działka o nr 785/10 obręb 21 Dojlidy

rozmiar: 2,07 MB PDF pobierz

Działka o nr 785/4 obręb 21 Dojlidy

rozmiar: 2,12 MB PDF pobierz

Działka o nr 785/5 obręb 21 Dojlidy

rozmiar: 2,07 MB PDF pobierz

Działka o nr 785/9 obręb 21 Dojlidy

rozmiar: 2,07 MB PDF pobierz

Działka o nr 788/18 obręb 21 Dojlidy

rozmiar: 2,07 MB PDF pobierz

Działka o nr 788/23 obręb 21 Dojlidy

rozmiar: 2,02 MB PDF pobierz

Działka o nr 788/24 obręb 21 Dojlidy

rozmiar: 2,05 MB PDF pobierz

Informator Statystyczny 2019

rozmiar: 12,77 MB PDF pobierz

Mapa terenów inwestycyjnych SSSE Podstrefy Białystok

rozmiar: 2,3 MB JPG pobierz
Do góry