• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Działki inwestycyjne na sprzedaż

Dodana: 16.05.2016 14:47

Kategorie: Nieruchomości

Dwie działki inwestycyjne Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego położone przy ul. J. Kuronia oraz jedną działkę z Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położoną w rejonie ulic J. Kuronia i Myśliwskiej w Białymstoku wystawiono na sprzedaż

Miasto Białystok ogłosiło dwa przetargi na sprzedaż nieruchomości należących do Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. – Przetargi skierowane są do przedsiębiorców prowadzących działalność innowacyjną – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.– Zależy nam na przyciągnięciu do Białegostoku nowych inwestorów, którzy będą tworzyli nowe miejsca pracy. Część jawna pierwszego przetargu odbędzie się 15 lipca, drugiego – 19 lipca.

Pierwsza wystawiona na sprzedaż działka (nr geodezyjny 771/40) ma prawie 1,3 ha. Znajdują się na niej m.in. elementy ogrodzenia, słupy oraz linie elektroenergetyczne. Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjną i usługową. Jej cena wywoławcza to 2 mln złotych (netto), wadium wynosi 200 tys. zł. Zainteresowani inwestorzy powinni do 6 lipca złożyć w Urzędzie Miejskim stosowne dokumenty oraz wpłacić wadium. Następnie zostanie ogłoszona lista podmiotów zakwalifikowanych do udziału w przetargu. Termin złożenia ofert minie 11 lipca.

Druga nieruchomość (nr geodezyjny 771/8 i 771/41) o powierzchni ponad 1,32 ha również przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjną i usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. Jej cena wywoławcza i wadium są takie same, to analogicznie 2 mln złotych (netto) i 200 tys. zł. Aby zakwalifikować się do przetargu, należy złożyć odpowiednie dokumenty i wpłacić wadium do 11 lipca. Później podana zostanie lista podmiotów mogących wziąć udział w przetargu. Inwestorzy będą mieli czas do 14 lipca na złożenie pisemnych ofert.

Kolejną działkę na sprzedaż wystawiła SSSE. Ten przetarg ma na celu sprzedaż działki (nr geodezyjny 771/36) o powierzchni ponad 1,8 ha stanowiącej własność Miasta Białystok oraz udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Białystok.

Nieruchomość, zlokalizowana w rejonie ulic J. Kuronia i Myśliwskiej, przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjną i usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. Jej cena wywoławcza to 3 mln złotych (netto), wadium wynosi 600 tys. zł. Zainteresowani inwestorzy powinni do 11 lipca wpłacić wadium, a do 14 lipca złożyć stosowne dokumenty w siedzibie SSSE w Suwałkach. Komisyjne otwarcie ofert – część jawna – odbędzie się 18 lipca w Urzędzie Miejskim w Białymstoku.

Więcej informacji znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

Kamila Busłowska

Do góry