• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego

Dodana: 05.04.2016 11:35

Kategorie: Aktualności Budżet Obywatelski BO2017 BRDPP Organizacje pozarządowe

Prezydent Miasta Białegostoku oraz Białostocka Rada Działalności Pożytku Publicznego zapraszają do udziału w pracach Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2017 rok

Do 15 kwietnia 2016 r. mogą zgłaszać się przedstawiciele białostockich organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zainteresowani uczestnictwem w pracach Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego 2017. Reprezentantów strony społecznej wytypuje Białostocka Rada Działalności Pożytku Publicznego.

W skład Zespołu wejdą przedstawiciele Rady Miasta Białystok, organizacji pozarządowych i podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie miasta oraz pracownicy Urzędu Miejskiego.

Zachęcamy organizacje do zgłaszania swoich kandydatów – mówi zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki. – Myślę, że nasza wspólna praca na rzecz Budżetu Obywatelskiego może przynieść Miastu wiele pożytku.

Głównym zadaniem członków Zespołu będzie weryfikowanie zgłoszonych projektów oraz wsparcie, monitoring i ocena przebiegu procesu tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Członkowie Zespołu swoją pracę będą wykonywali nieodpłatnie.

Kandydatury mogą zgłaszać właściwe ciała statutowe organizacji pozarządowych i podmiotów wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na terenie miasta. Zgłoszenia można dokonać do 15 kwietna w następujący sposób:

  • za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, którego skan należy przesłać drogą elektroniczną na adres: konsultacje@um.bialystok.pl lub
  • w wersji papierowej, którą należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1.

Spośród zgłoszonych kandydatur Białostocka Rada Działalności Pożytku Publicznego dokona wyboru od 3 do 7 przedstawicieli strony społecznej i rekomenduje reprezentantów Prezydentowi Miasta Białegostoku, który następnie powoła skład Zespołu i określi regulamin jego działania.

Zespoły ds. budżetu obywatelskiego towarzyszyły realizacji wszystkich dotychczasowych edycji białostockiego budżetu obywatelskiego. Liczymy, że także po raz czwarty znajdą się chętni społecznicy do wsparcia działań budżetowych.

Izabela Niewiarowska

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy kandydata do Zespołu ds. BO 2017

rozmiar: 195.18 KB PDF pobierz

Formularz zgłoszeniowy kandydata do Zespołu ds. BO 2017

rozmiar: 38 KB DOC pobierz
Do góry