• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Wnioski na wymianę pieców i kolektorów

Dodana: 17.02.2017 14:03

Kategorie: Aktualności Ochrona środowiska

Do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęło 637 wniosków od mieszkańców Białegostoku zainteresowanych wymianą pieca węglowego na gazowy lub zainstalowaniem kolektora słonecznego. Miasto dofinansuje instalację tych urządzeń w ramach projektu „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku”

Miasto Białystok dofinansuje wymianę pieców węglowych na gazowe albo instalację kolektorów słonecznych w prywatnych domach zlokalizowanych na terenie Białegostoku. Chodzi o poszerzenie dotychczasowych działań służących ochronie powietrza, dlatego został przygotowany projekt „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Białymstoku”.

Chcemy finansowo pomóc mieszkańcom w wymianie starych, nieekologicznych pieców lub palenisk węglowych i zastąpieniu ich nowoczesnymi piecami gazowymi – mówi zastępca prezydenta Robert Jóźwiak. – Chodzi nam o to, aby jakość powietrza w naszym mieście była jak najlepsza.

W ramach projektu do 2019 roku Miasto planuje objąć dofinansowaniem 450 gospodarstw domowych. Zamierza kupić i zamontować w prywatnych domach 225 kotłów gazowych oraz 225 kolektorów słonecznych. Koszt projektu jest szacowany na 8 mln zł, blisko 7 mln zł ma stanowić dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wkład własny mieszkańca ma wynosić 15% kosztów instalacji nowego pieca lub kolektora (w zależności od rodzaju instalacji kwota powinna wynieść od 2 100 tys. zł do 3 tys. zł).

Spośród 637 złożonych wniosków komisja wyłoni uczestników projektu. Prace nad oceną formalno-prawną i merytoryczną wniosków już się rozpoczęły. Kryteria wyboru określa regulamin – największą szansę mają właściciele najstarszych i najbardziej zużytych urządzeń grzewczych, zlokalizowanych na terenie Białegostoku. W przypadku równej liczby punktów stosowane będą kryteria społeczno-ekonomiczne. Pod uwagę będą brane gospodarstwa domowe, które tworzą rodziny wielodzietne, zastępcze, osoby niepełnosprawne lub pobierające świadczenia rodzinne.

Listy rankingowe wyłonionych do realizacji wniosków zostaną ogłoszone najpóźniej w drugim tygodniu marca. W drugiej połowie roku nastąpi wyłonienie firmy, która będzie instalować urządzenia oraz weryfikacja techniczna w domach zakwalifikowanych osób i podpisanie z nimi umów. Pierwsze instalacje planowane są pod koniec roku.

Anna Kowalska

Baner Wymień piec, zainstaluj kolektor

Do góry