• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Święto nauczycieli w Białymstoku

Dodana: 13.10.2016 14:28

Kategorie: Aktualności Edukacja

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski spotkał się z nauczycielami białostockich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Spotkanie było okazją do podziękowania za zaangażowanie w wychowanie dzieci i młodzieży

W czwartek, 13 października, w Auli Magna Pałacu Branickich odbyła się uroczysta gala z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas miejskiej uroczystości prezydent Tadeusz Truskolaski wręczył 163 pracownikom oświaty – nauczycielom i dyrektorom – Nagrody Prezydenta Miasta Białegostoku za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Prezydent pogratulował wyróżnionym i złożył wszystkim nauczycielom życzenia z okazji ich święta.

– Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich nauczycieli pracujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych. Dziękuję wszystkim za wielkie zaangażowanie, za poświęcenie czasu i serca uczniom. Za pracę na rzecz młodego pokolenia białostoczan – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Miejskie uroczystości zainaugurował chór „Kantylena” Szkoły Podstawowej nr 26 pod dyrekcją Moniki Spytkowskiej. W Pałacu Branickich wystąpił także chór „Melodyjka” Szkoły Podstawowej nr 34 pod dyrekcją Jolanty Woronowicz oraz Międzyszkolny Chór Żeński przy III Liceum Ogólnokształcącym pod dyrekcją Anny Olszewskiej. Na zakończenie chóry wspólnie wykonały utwór „Do życia mnie budzi muzyka”.

W czwartkowej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej udział wzięli m.in. przedstawiciele Podlaskiego Kuratora Oświaty, przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych, dyrektorzy i nauczyciele z białostockich placówek oświatowych.

Nagroda Prezydenta Miasta Białegostoku z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznawana jest od roku szkolnego 2007/08. Z wnioskiem o wyróżnienie nauczyciela może wystąpić: dyrektor placówki, rada pedagogiczna, rada szkoły, rada rodziców lub zakładowa organizacja związkowa.

W ramach miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej 12 października arcybiskup Jakub odprawił molebień w katedrze św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. W piątek, 14 października odbędzie się msza w Białostockiej Katedrze celebrowana przez arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego.

Kamila Busłowska

Do góry