• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Rozmowy z wolontariuszami

Dodana: 08.03.2018 11:42

Kategorie: Aktualności Organizacje pozarządowe

Białostoccy wolontariusze walczą o miano „Wspaniałego”. Indywidualne rozmowy z 66 kandydatami zgłoszonymi do konkursu „Ośmiu Wspaniałych” to szansa na poznanie ich działalności w wolontariacie, motywacji, wzorów do naśladowania. Na najlepszych czekają nagrody oraz wyjazd na ogólnopolski finał konkursu.

W czwartek (8 marca) rozpoczęły się przesłuchania młodych wolontariuszy i wolontariuszek – uczestników samorządowego konkursu „Ośmiu Wspaniałych”. Dziś i w piątek (9 marca) kapituła konkursowa przeprowadzi rozmowy z 50 kandydatami w wieku od 14 do 19 lat („Ósemki”) i 16 kandydatami 10-13-letnimi („Ósemeczki”).

Spotkania kandydatów z kapitułą konkursową, złożoną m.in. z przedstawicieli duchowieństwa, kuratora oświaty, Urzędu Miejskiego i inicjatora konkursu – Fundacji „Świat na TAK”, odbywają się w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Św. Rocha 3. Już tradycyjnie w komisji znajduje się także finalista poprzedniej edycji. W tym roku jest to Ewelina Kirpsza – laureatka 22. białostockiej edycji.

– Rozmowy z młodymi wolontariuszami to okazja do poznania ich działalności i motywacji – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski, organizator białostockiej edycji konkursu. – Pomogą one wyłonić najlepszych z najlepszych, tych, którzy zasługują na miano „Wspaniałej” czy „Wspaniałego”.

Jury wybierze ośmiu laureatów w dwóch kategoriach: „Ósemeczki” i „Ósemki”. Laureaci otrzymają honorowy tytuł oraz nagrody. „Ósemkom” wręczone zostaną także statuetki Franciszka przygotowane z drewna gruszy przez artystę plastyka Zbigniewa Wasiluka. Wyniki zostaną ogłoszone w trakcie uroczystej gali w kwietniu.

Laureaci w kategorii „Ósemki” zostaną zaproszeni do reprezentowania Miasta Białystok podczas 24. ogólnopolskiego finału w Trzebiatowie (8-10 czerwca).

Celem konkursu „Ośmiu Wspaniałych” jest rozwój idei wolontariatu poprzez zwrócenie uwagi na młodych ludzi, którzy aktywnie działają na rzecz otoczenia i są wzorem dla rówieśników. To ważne, aby rozbudzać wrażliwość dzieci i młodzieży na potrzeby innych, inspirować do niesienia pomocy tam, gdzie jest ona niezbędna. Od lat w naszym mieście ten konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem. Dwa lata temu tytuł „Wspaniałej Polski” otrzymała białostoczanka – Patrycja Tryniszewska.

Kamila Bogacewicz

Do góry