• Rynek Kościuszki w Białymstoku – po lewej: biało-kremowy budynek Astorii, biały budynek Archiwum Państwowego, czerwony budynek Katedry Białostockiej, po prawej: kamienice

Rewitalizacja – ankiety

Dodana: 02.02.2017 11:50

Kategorie: Aktualności Rewitalizacja Opinie

Od 6 do 27 lutego mieszkańcy będą mogli wypełniać ankiety dotyczące programu rewitalizacji Białegostoku. Zapraszamy do udziału w badaniu

W poniedziałek (6 lutego) białostoczanie będą mogli zapoznać się z przygotowanym projektem programu rewitalizacji Białegostoku. Kwestionariusz ankiety oraz konsultowany dokument zostanie zamieszczony na stronie bialystok.badanie-online.net. Mieszkańcy będą mieli 3 tygodnie na udział w internetowym badaniu.

– Zależy nam na zebraniu opinii mieszkańców na temat opracowanego projektu programu rewitalizacji Białegostoku – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Dlatego też zachęcam mieszkańców do wypełniania ankiety.

Program rewitalizacji jest planem wyprowadzania obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego. Działania pomogą rozwiązać zagadnienia społeczne oraz towarzyszące im problemy w sferze gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Będą miały charakter systemowy i przyczynią się do rozwoju tych dziedzin.

Miasto Białystok wzięło udział w konkursie dotacji w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji dla gmin z województwa podlaskiego, dofinansowanych z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Na realizację projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w mieście Białystok” otrzymało wsparcie finansowe. Opracowanie programu jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.

Przygotowane lub zaktualizowane programy rewitalizacji będą stanowiły podstawę do ubiegania się o środki na działania rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Na ten cel w programie przeznaczono prawie 23 mln euro. Na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji gminy mają czas do 31 sierpnia 2017 roku.

Więcej informacji znajduje się w zakładce „Rewitalizacja” na www.bialystok.pl.

Kamila Busłowska

Plakat Ankieta internetowa programu rewitalizacji

Do góry