• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Przedstawiciele wybrani

Dodana: 27.04.2016 13:32

Kategorie: Aktualności BRDPP Organizacje pozarządowe Budżet Obywatelski BO2017

Białostocka Rada Działalności Pożytku Publicznego wybrała przedstawicieli strony społecznej, którzy wejdą w skład Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok. Posiedzenie Rady odbyło się w środę, 26 kwietnia 2016 r.

Do 15 kwietnia br. przyjmowane były formularze zgłoszeniowe białostockich organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Zgłoszonych zostało 15 kandydatów. Spośród nich, w drodze tajnego głosowania, BRDPP wybrała siedmiu przedstawicieli:

 • Mariusz Sieniuc – Polskie Stowarzyszenie Shidokai Karate
 • Wacław Rekść – Międzyszkolny Osiedlowy Klub Sportowy Słoneczny Stok
 • Marcin Popławski – Progres Podlaskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych
 • Andrzej Bajkowski – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka
 • Przemysław Sarosiek – Polski Związek Piłki Nożnej
 • Jerzy Tokajuk – Stowarzyszenie Pro Sanus
 • Daniel Troc – Stowarzyszenie Wiedza w Praktyce

Oprócz przedstawicieli organizacji pozarządowych, w skład Zespołu wejdą również przedstawiciele Rady Miasta Białystok oraz pracownicy Urzędu Miejskiego.

Na sesji 25 kwietnia Rada Miasta Białystok podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia radnych do prac w Zespole ds. Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok, wskazując następujących radnych:

 • Maciej Biernacki
 • Jacek Krzysztof Chańko
 • Marek Chojnowski
 • Jarosław Grodzki
 • Wojciech Janusz Koronkiewicz
 • Paweł Myszkowski
 • Sebastian Jakub Putra

To ważny krok na drodze do utworzenia Zespołu – mówi zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. – Teraz jeszcze prezydent Białegostoku wyznaczy przedstawicieli Urzędu Miejskiego i Zespół będzie mógł rozpocząć prace nad Budżetem Obywatelskim 2017.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego 2017 będzie czwartym ciałem konsultacyjnym budżetów obywatelskich w Białymstoku, drugim z udziałem strony społecznej. Będzie czuwał nad realizacją harmonogramu BO 2017 oraz opiniował zgłaszane projekty.

Powołanie Zespołu oraz określenie regulaminu jego działania, zgodnie z uchwałą regulującą zasady BO 2017 należy do Prezydenta Miasta Białegostoku.

Anna Kowalska

Do góry