• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Projekty kulturalne z dofinansowaniem

Dodana: 19.05.2017 13:30

Kategorie: Aktualności Kultura

Czternaście projektów kulturalnych otrzyma dotację z budżetu Białegostoku na łączną kwotę trzystu tysięcy złotych. Prezydent Białegostoku rozstrzygnął kolejny konkurs w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Baner Kultura i Sztuka

Do otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury, organizowanego przez Miasto, wpłynęło 28 ofert. Przyznano 14 dotacji na łączną kwotę 300 tysięcy złotych. Przedsięwzięcia kulturalne zostaną zrealizowane w tym roku, między 1 czerwca a 31 grudnia.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Wysokość dotacji (w zł)

Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku

XXVI Konkurs Recytatorski im. Adama Mickiewicza „KRESY 2017”

30 000

Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, Zarząd Główny

Międzynarodowy Festiwal Piosenki Polskiej i Białoruskiej "Białystok – Grodno"

8 000

Stowarzyszenie Miłośników Starej Motoryzacji i Techniki "Moto Retro"

40 lecie pracy artystycznej Andrzeja Muszyńskiego. Wystawa prac i publikacja albumu – katalogu

20 000

Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej

VIII Ogólnopolski Konkurs Młodych Organistów im. Franciszka Karpińskiego

15 000

Białostockie Stowarzyszenie Artystyczne "Pro Musica"

MAGNIFICAT – MUZYKA DUSZY

20 000

"Dar Spotkania"

"Przystań młodych" – festiwal dla młodzieży

20 000

Fundacja Ochrony Zabytków "Na Rubieży"

Opracowanie i wydanie drukiem książki "Wielka Wojna i kres zaboru rosyjskiego: wybór materiałów źródłowych obrazujących stan Białegostoku w latach 1914-1915" jako drugiego tomu serii "Źródła do dziejów Białegostoku"

9400

Międzynarodowe Stowarzyszenie Białostoczan

Wydanie drukiem książki "Dom Sakowiczów. Historia domu i posesji przy ul. Warszawskiej 9 w Białymstoku" jako drugiego tomu serii "Monografie zabytków Białegostoku"

8800

FUNDACJA "PRO ANIMA"

Festiwal Sztuk Dawnych Imieniny Izabeli Branickiej

80 000

Fundacja "Oikonomos"

Wystawa plenerowa z okazji XXV-tej rocznicy powrotu relikwii św. Męczennika Młodzieńca Gabriela do Białegostoku

6400

Archidiecezja Białostocka

Uroczystość wręczenia Dorocznej Nagrody im. bł. Michała Sopoćki "Michały" (edycja 2017)

12 000

Białostockie Stowarzyszenie Musica Sacra

Z Archiwum A – muzyka mniej znana

4000

Fundacja Działań Kreatywnych Coincidentia

"Wszystko gra!" – realizacja spektaklu teatralnego dla dzieci

26 000

Białostockie Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki

XIV MONIUSZKOWSKI FESTIWAL "Cztery Pory Roku – 2017"

40 400

 

Do otwartego konkursu można było zgłaszać działania wspierające i promujące ofertę kulturalną w naszym mieście. Między innymi mogły to być festiwale, prezentacje, spektakle, wydarzenia teatralne i taneczne, a także działania literackie.

Był to piąty, ogłoszony przez Miasto w 2017 roku, konkurs na dotacje w dziedzinie kultury. Dofinansowano w sumie ponad sto projektów na łączną kwotę ok. 2,6 mln zł.

Przyznawane w poszczególnych konkursach dotacje pokazują, jak wiele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych otrzymało z budżetu miasta wsparcie na swoje działania i pomysły – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. – Dzięki finansowemu wsparciu mieszkańcy będą korzystać z bogatej oferty wydarzeń i projektów kulturalnych.

W naszym mieście organizowane są m.in. przeglądy, koncerty, wystawy, festiwale, wydarzenia plenerowe.

Kamila Busłowska

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 583/2017

rozmiar: 3.08 MB PDF pobierz
Do góry