• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Pamiętamy o stanie wojennym

Dodana: 13.12.2017 13:46

Kategorie: Aktualności

Dziś (13 grudnia) przypada 36. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Białystok uczcił pamięć o ofiarach tamtych wydarzeń. Mieszkańcy miasta, działacze „Solidarności”, władze miasta i województwa spotkali się pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

13 grudnia 1981 roku komunistyczne władze wprowadziły w Polsce stan wojenny, aby stłumić rozwój opozycji i zatrzymać demokratyzację kraju zapoczątkowaną strajkami w 1980 r. i podpisanymi w ich konsekwencji porozumieniami. Czołowi działacze opozycyjni trafili do ośrodków internowania i więzień, tysiące ludzi zostało wyrzuconych z pracy. Represje objęły także studentów i ludzi kultury. Według historyków działania władz nosiły znamiona zamachu stanu i były prowadzone z pogwałceniem nawet ówczesnego, peerelowskiego prawa. W czasie stanu wojennego życie straciło kilkadziesiąt osób.

Białystok pamięta o tamtych wydarzeniach. Dziś pod pomnikiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki zostały złożone wieńce. W uroczystości wzięli udział: wojewoda podlaski, duchowni, przedstawiciele służb mundurowych, harcerze, członkowie Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych, przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, dawni działacze opozycyjni oraz mieszkańcy miasta. W imieniu prezydenta Białegostoku kwiaty złożył jego zastępca Rafał Rudnicki.

– Pamiętamy o brutalnych działaniach milicji i służb peerelowskich w tamtym okresie, dlatego składamy kwiaty w miejscu upamiętniającym kapelana „Solidarności”, zamordowanego w 1984 roku przez SB – powiedział Rafał Rudnicki.

13 grudnia o godz. 18.00 w kościele św. Rocha odbędzie się msza w intencji ofiar stanu wojennego. Następnie przy ul. Lipowej pod tablicą upamiętniającą ofiary komunistycznych represji odbędzie się apel poległych.

Agnieszka Błachowska

Do góry