• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Organizacje pozarządowe z Kowna w Białymstoku

Dodana: 12.05.2016 14:29

Kategorie: Aktualności Organizacje pozarządowe

Sposobami na przeprowadzanie konkursów ofert i rozwiązywanie problemów społecznych, a także nowatorskimi pomysłami na konsultacje społeczne podzielił się samorząd Białegostoku z organizacjami pozarządowymi z Kowna

Goście z Litwy poznali wypracowane i stosowane w ostatnich latach zasady i formy współpracy Białegostoku z organizacjami pozarządowymi. Szczególnie interesowały ich mechanizmy otwartych konkursów ofert, w ramach których w 2015 roku Białystok przekazał organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych ponad 20 mln zł. Uczestnicy spotkania wymienili także doświadczenia w zakresie współpracy pozafinansowej. W Białymstoku taka współpraca przybiera formę np. Śniadań Obywatelskich czyli spotkań prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego z organizacjami pozarządowymi. Śniadania Obywatelskie są zawsze okazją do konsultacji aktualnie istotnych dla białostockich NGO-sów kwestii.

Z przedstawicielami litewskich organizacji pozarządowych we czwartek (12.05.) spotkał się zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.

Kowno to jedno z miast, z którymi nasza współpraca należy do najściślejszych – powiedział zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki. – Takie spotkania, podczas których wymieniamy się wspólnymi doświadczeniami, otwierają nas na nowe obszary współpracy. Tym razem dużą cześć rozmowy poświęciliśmy Budżetowi Obywatelskiemu.

Podczas wizyty rozmawiano też o metodach rozwiązywania problemów społecznych. W Ośrodku Wspierania Organizacji Pozarządowych delegacja poznała formy rozwijania potencjału fundacji i stowarzyszeń poprzez system szkoleń, indywidualnych porad, a także nowatorskich rozwiązań konsultacji społecznych, jak na przykład sąd obywatelski.

Wizycie towarzyszą również spotkania praktyczne. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” objaśniło, jak rozwijają się dzieci dotknięte tą chorobą w przedszkolu, specjalnej szkole podstawowej i ośrodku terapii dziennej. Z kolei Akademia Plus 50 przygotowała zestaw inicjatyw adresowanych do białostockich seniorów, rozwijających ich społecznie i fizycznie: tańce grupowe w parku, zajęcia nordic walking, grupę tańca hawajskiego, tańca flamenco. Goście wezmą też udział w próbie generalnej przedstawienia „Bernarda” przygotowywanego przez grupę teatralną. Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej przygotował otwarte dla białostoczan spotkanie – „Tatarskie wierszowanie” – wieczór z poezją tatarskich autorów i koncert pieśni z Krymu.

Katarzyna Ramotowska

Do góry