• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Opieka nad kotami

Dodana: 17.02.2017 14:40

Kategorie: Aktualności Gospodarka Komunalna

Miasto Białystok szuka firmy lub organizacji, która zapewni opiekę nad kotami bezdomnymi, wolno żyjącymi i odebranymi w wyniku interwencji. Przetarg na te usługi został właśnie ogłoszony

Białystok od lat realizuje zadania związane z zapewnieniem opieki kotom wolno żyjącym i bezdomnym. Na ich realizację w ubiegłym roku przewidziano ponad 250 tysięcy złotych. Zadanie to wynika bezpośrednio z „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Białegostoku”. Program jest uchwalany corocznie, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zwierząt. Uchwalanie takiego programu spoczywa na gminach od 1 stycznia 2012 r. Głównym celem programu jest ograniczenie i zapobieganie bezdomności oraz nadmiernemu mnożeniu się populacji zwierząt domowych na terenie Białegostoku.

Z każdym rokiem poszerzamy formy opieki nad tymi zwierzętami. W ubiegłym roku opieką i leczeniem weterynaryjnym na koszt Miasta objęto ponad czterysta bezdomnych kotów – informuje zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. – Udało się też przekazać do adopcji ponad sto kotów.

Miasto prowadzi też rejestr społecznych opiekunów bezdomnych kotów. Obecnie jest w nim zapisanych 107 osób.

Zadaniem wykonawcy, który zostanie wyłoniony w przetargu, będzie zapewnienie opieki nad kotami bezdomnymi oraz odebranymi w wyniku interwencji Straży Miejskiej, policji lub organizacji pozarządowych. Chodzi o zapewnienie dobrych warunków tym zwierzętom, właściwego żywienia, transportu w razie takiej potrzeby, a także opieki weterynaryjnej. Do zadań będzie też należało podejmowanie działań, dzięki którym koty znajdą nowych właścicieli. Oferty do przetargu można składać do 21 lutego w Departamencie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego przy ul. I Armii Wojska Polskiego 2/2. Szczegółowe informacje o przetargu można znaleźć na stronie www.bip.bialystok.pl.

Anna Kowalska

Do góry