• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Ocena zdrowia białostoczan

Dodana: 14.11.2017 14:27

Kategorie: Aktualności Zdrowie

Na zlecenie Urzędu Miejskiego w Białymstoku Uniwersytet Medyczny przebada kilkuset białostoczan pod kątem chorób cywilizacyjnych. Do końca roku przeprowadzi badania lekarskie i opracuje specjalny raport.

Miasto Białystok zleciło przygotowanie raportu dotyczącego diagnozy społecznej w zakresie zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi mieszkańców Białegostoku. U losowo wybranych białostoczan zostaną przeprowadzone badania oceniające ich zdrowie.

– Choroby cywilizacyjne są plagą XXI wieku. Zrealizowanie tego projektu pozwoli na ocenę stanu zdrowia populacji Białegostoku i na oszacowanie zapadalności na te choroby. Pomoże wytypować czynniki, które zwiększają ryzyko zachorowania – mówi zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz.

Pierwszą grupą docelową będą losowo wybrani mieszkańcy Białegostoku w wieku 20-80 lat. Wylosowanych zostanie 440 osób. Szacuje się, że pozytywnie na zaproszenie do projektu odpowie ok. 150-250. Drugą grupę będą stanowiły osoby ze zdiagnozowaną chorobą wieńcową (np. po przebytym zawale serca) – minimum 250. Zakładając zgłaszalność na poziomie 60% pozwoli to ocenić 150 osób.

W ramach projektu wylosowani białostoczanie będą mogli skorzystać z pakietu badań diagnostycznych. Z każdą taką osobą zostanie przeprowadzony szczegółowy wywiad m.in. dotyczący przyzwyczajeń żywieniowych. Zostaną przeprowadzone różnego rodzaju pomiary i badania: obrazowe (USG narządów), laboratoryjne, czynnościowe układu oddechowego, składu ciała. Wykonane zostaną oceny stanu zdrowia jamy ustnej, siły mięśni kończyn, ryzyka sercowo-naczyniowego.

Projekt będzie realizowany do końca grudnia 2017 r. Pracownicy naukowi Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przygotują specjalny raport. Dokument zostanie podzielony na dwie części. W pierwszej zostaną przedstawione najważniejsze czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych typowych dla białostoczan. W kolejnej – wskazane największe zagrożenia i problemy w realizacji wtórej prewencji u pacjentów z chorobą wieńcową. W raporcie zostaną także uwzględnione rekomendacje w zakresie kształtowania zdrowia publicznego w naszym mieście.

Choroby cywilizacyjne to schorzenia, do których wystąpienia lub rozprzestrzenienia się przyczynił się postęp cywilizacji i związane z tym zmiany sposobu życia. Zaliczają się do nich m.in. choroby układu krążenia, układu oddechowego, nowotwory, cukrzyca, osteoporoza czy otyłość. Choroby cywilizacyjne są także przyczyną ponad 80% wszystkich zgonów.

Kamila Bogacewicz

Do góry