• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

O odpowiedzialnej konsumpcji i Sprawiedliwym Handlu

Dodana: 24.11.2015 15:15

Kategorie: Aktualności Edukacja

Globalne śniadanie z udziałem prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego i uczniów VII Liceum Ogólnokształcącym to element projektu „Młodzież chce poznać świat” w ramach którego młodzi białostoczanie zdobywają wiedzę o odpowiedzialnej konsumpcji i Sprawiedliwym Handlu

Uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego od początku roku szkolnego realizują projekt „Młodzież chce poznać świat”. We wtorek (24.11.) podczas globalnego śniadania z prezydentem Białegostoku Tadeuszem Truskolaskim mieli okazję wziąć udział w oxfordzkiej debacie. Uczniowie i zaproszeni gości odpowiedzieli na pytanie: Czy kupując produkty Sprawiedliwego Handlu mamy wpływ na świat?

Celem projektu „Młodzież chce poznać świat” jest kształtowanie wśród młodzieży licealnej proekologicznych i prospołecznych postaw konsumenckich oraz pogłębienie wiedzy na temat odpowiedzialnej konsumpcji i Sprawiedliwego Handlu.

Praca przy projekcie trwa już od września, wtedy też odbyły się pierwsze rekrutacje, które pozwoliły na stworzenie grupy edukatorów – czyli uczniów którzy poprowadzą warsztaty. W październiku grupa edukatorów wybrała się na warsztaty do Krakowa. Tam zgłębili wiedzę dotyczącą odpowiedzialnej konsumpcji i Sprawiedliwego Handlu. Teraz zdobytą wiedzę przekażą kolegom i koleżanką podczas organizowanych warsztatów.

Dodatkowo, wśród uczniów VII Liceum Ogólnokształcącego wybrano zespół zajmujący się przygotowaniem plakatów i elementów graficznych o tematyce związanej z odpowiedzialną konsumpcją i Sprawiedliwym Handlem. Od dziś przez tydzień plakaty możemy oglądać w VII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wierzbowej 7.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Podsumowaniem projektu będzie rozpoczęcie przez VII LO w Białymstoku procedury uzyskania tytułu Szkoły Przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu.

Do góry