• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Nagrody artystyczne przyznane

Dodana: 16.05.2018 13:23

Kategorie: Aktualności Kultura Nagrody

Jerzy Kalina, Andrzej Zaborski, Wojciech Hernik i Łucja Lisowska to laureaci 25. Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku za 2017 rok. Wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu.

Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku – za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury – przyznawana jest twórcom i animatorom życia kulturalnego, których działalność w znaczący sposób przyczynia się do wzbogacenia życia kulturalnego Białegostoku, poszerzenia oferty kulturalnej oraz do promocji miasta w kraju i za granicą. Nagroda jest przyznawana w trzech kategoriach: artystycznej, organizatorskiej i ochrony dziedzictwa.

Do nagrody artystycznej za 2017 rok zgłoszono 14 kandydatów. W kategorii artystycznej byli to: Jerzy Kalina (film), Adam Woronowicz (film), Andrzej Zaborski (teatr), Teatr PAPAHEMA (teatr) i Władysław Pietruk (plastyka). W kategorii organizatorskiej: Wojciech Hernik, Grażyna Dworakowska, Anna Łuszyńska, Adam Radziszewski oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku. Z kolei w ostatniej (ochrony dziedzictwa): Elżbieta Teresa Iwaszko, Łucja Lisowska, zespół: Katarzyna Kolendo-Korczak, Zbigniew Michalczyk, Anna Oleńska, Dorota Piramidowicz, Katarzyna Uchowicz, Marcin Zgliński (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk) i Anna Radziukiewicz (Fundacja im. Księcia Konstantego Ostrogskiego).

Kapituła rekomendowała do nagrody Jerzego Kalinę, Andrzeja Zaborskiego, Wojciecha Hernika i Łucję Lisowską. Uwzględniając opinię kapituły prezydent Białegostoku przyznał

Nagrodę Artystyczną za 2017 rok czterem laureatom:

 1. w kategorii artystycznej:
 • Jerzemu Kalinie – za całokształt dotychczasowej działalności (17 tys. zł),
 • Andrzejowi Zaborskiemu – za całokształt dotychczasowej działalności (17 tys. zł),
 1. w kategorii organizatorskiej:
 • Wojciechowi Hernikowi – za pomysł i organizację największego w regionie i jednego z największych w Polsce spotkania miłośników militariów i historii – Pikniku Militarnego „Misja Wschód” (17 tys. zł),
 1. w kategorii ochrony dziedzictwa:
 • Łucji Lisowskiej – za całokształt dotychczasowej działalności (17 tys. zł).

Wszystkim laureatom tegorocznej nagrody serdecznie gratuluję – mówi zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. Cieszę się, że w ten sposób możemy uhonorować ich nieocenioną pracę na rzecz rozwoju kultury i Białegostoku.

W składzie kapituły powołanej przez prezydenta Białegostoku w kwietniu 2018 r. znaleźli się:

 1. Małgorzata Borowska (laureatka, stowarzyszenie),
 2. Marek Kietliński (instytucja, stowarzyszenie),
 3. Edyta Mozyrska (przedstawiciel prezydenta),
 4. Piotr Półtorak (instytucja),
 5. Rafał Rudnicki (przedstawiciel prezydenta) – przewodniczący,
 6. Wojciech Śleszyński (instytucja),
 7. Iwona Zawadecka (instytucja).

Wręczenie nagrody artystycznej planowane jest na 24 czerwca, podczas koncertu w trakcie Dni Miasta Białegostoku.  

Kamila Bogacewicz

Do góry