• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Nabór członków komisji konkursowych

Dodana: 14.12.2017 13:56

Kategorie: Aktualności Organizacje pozarządowe

Do 22 grudnia 2017 r. organizacje pozarządowe mogą zgłaszać kandydatów na członków komisji opiniujących w otwartych konkursach ofert na 2018 rok.

Prezydent Białegostoku zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków komisji opiniujących oferty w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych. Dotyczy to konkursów ogłaszanych przez Miasto w 2018 roku. Kandydatów mogą zgłaszać organizacje i podmioty, które mają siedzibę w Białymstoku lub działają na rzecz białostoczan.

Komisje konkursowe zajmują się:

  • weryfikacją oceny formalnej ofert, którą przeprowadziły właściwe jednostki organizacyjne urzędu,
  • opracowaniem opinii merytorycznej dla ofert spełniających kryteria formalne na podstawie kryteriów określonych w konkursie,
  • opracowaniem propozycji podziału pieniędzy przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

Do kilku konkursów mogą zostać powołane komisje w tym samym składzie. Każda komisja składa się z dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta Białegostoku oraz pięciu wskazanych przez organizacje pozarządowe.

Kandydatów do komisji konkursowych można zgłaszać do 22 grudnia. Wypełniony formularz należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 lub przesłać skan na adres centrum@um.bialystok.pl.

Szczegółowe informacje o procedurze zgłaszania kandydatów znajduje się w załączniku.

Kamila Bogacewicz

Pliki do pobrania

Komisje konkursowe 2018 - formularz

rozmiar: 797.87 KB DOCX pobierz

Komisje konkursowe 2018 - ogłoszenie

rozmiar: 2.34 MB PDF pobierz
Do góry