• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Muzeum Pamięci Sybiru z dofinansowaniem

Dodana: 08.12.2017 12:51

Kategorie: Aktualności Kultura

Prawie 6 mln 800 tys. zł otrzyma Muzeum Pamięci Sybiru na wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia. Pieniądze przyznano w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, finansowanego z Unii Europejskiej.

Muzeum Pamięci Sybiru do konkursu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zgłosiło projekt dotyczący budowy wystawy oraz zakupu wyposażenia. Konkurs organizowany był w ramach VIII osi priorytetowej – Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Muzeum otrzymało dotację w wysokości ponad 6 mln 783 tys. zł. Całkowita wartość projektu to ponad 9 mln zł. Zostanie on zrealizowany w latach 2018-2020.

Przyznana dotacja pozwoli sfinansować zakup, dostawę, montaż oraz uruchomienie sprzętu i wyposażenia wystawy stałej w Muzeum Pamięci Sybiru. Pokryje niezbędne koszty przygotowania dokumentacji, zarządzania projektem, koszty informacji i promocji wystawy.

Koncepcja wystawy, z uruchomieniem której wiąże się zakup wyposażenia i sprzętu, wyłoniona została w konkursie w 2014 r. Jej autorem jest firma Tempora. Powstająca stała ekspozycja, z uwagi na udostępnioną przez Miasto Białystok lokalizację, będzie miała jednocześnie charakter interpretacji zabytku. Wystawa zrealizowana zostanie w budynku stanowiącym połączenie przedwojennego magazynu wojskowego przy ul. Węglowej z nowoczesnym budynkiem zapewniającym ergonomię i wygodę użytkowania. Ekspozycja została zaplanowana na 3 kondygnacjach (piwnica – „Memoriał katyński”, parter – „II RP – Deportacje lat 1939-1941”, piętro – „Pobyt na zesłaniu – Łagry – Powroty”).

Wystawa stała w Muzeum Pamięci Sybiru ma szansę być jedną z atrakcji w skali kraju. Część unikalnych świadectw i eksponatów udostępniona zostanie po raz pierwszy. Koncepcja wystawy oparta jest na obcowaniu z autentycznymi pamiątkami i świadectwami. Muzeum będzie mogło korzystać z nowoczesnego sprzętu i wyposażenia, co zapewni komfort zwiedzania oraz pełny dostęp do prezentowanych muzealiów i multimediów.

Obecnie Muzeum Pamięci Sybiru znajduje się w tymczasowej siedzibie przy ul. H. Sienkiewicza 26 w Białymstoku. Docelowo będzie mieściło się w dawnym kompleksie wojskowym przy ulicy Węglowej.

To dla nas szczególnie ważna inwestycja – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Dążymy do wybudowania placówki, która będzie miejscem dokumentowania przeżyć i losów Polaków zsyłanych na Syberię i do Kazachstanu. Zależy nam na tym, aby było to muzeum o zasięgu ogólnopolskim.

Celem Muzeum Pamięci Sybiru jest nie tylko budowanie pamięci o Sybirze jako symbolu carskich i stalinowskich represji, ale również przestrzeni aktywności naukowej, kulturalnej i gospodarczej.

Kamila Bogacewicz

Do góry