• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Muzeum Pamięci Sybiru – II etap

Dodana: 21.12.2017 14:23

Kategorie: Aktualności Inwestycje MPS Muzeum

Miasto Białystok ogłasza przetarg na wykonanie stanu surowego otwartego budynku Muzeum Pamięci Sybiru przy ul. Węglowej. Istniejący budynek zostanie przebudowany na potrzeby ekspozycji, zostanie także rozbudowany.  

Firma, która wygra przetarg, zajmie się wykonaniem prac budowlanych – rozbudową, przebudową i nadbudową budynku na Węglówce. Prace obejmą przebudowę istniejącego magazynu o powierzchni ok. 3,1 tys. m2 na potrzeby ekspozycji Muzeum Pamięci Sybiru. Wybudowana zostanie także nowa część o powierzchni prawie 2,4 tys. m2 na potrzeby zaplecza techniczno-administracyjnego placówki. Ponadto przebudowana zostanie istniejąca bocznica kolejowa i wybudowana infrastruktura techniczna tj. sieć ciepłownicza, kanalizacja deszczowa, sanitarna i wodociągowa oraz sieć energetyczna. Wykonawca zadba także o zagospodarowanie terenu wokół muzeum i budowę parkingów. Będzie to drugi etap tej inwestycji, który powinien zostać zrealizowany do końca 2019 r.

To dla nas szczególnie ważna inwestycja – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Dążymy do wybudowania placówki, która będzie miejscem dokumentowania przeżyć i losów Polaków zsyłanych na Syberię i do Kazachstanu. Zależy nam na tym, aby było to muzeum o zasięgu ogólnopolskim.

W ramach pierwszego etapu budowy tego muzeum zrealizowano m.in. prace rozbiórkowe, w tym rozbiórkę torów kolejowych kolidujących z budową, usunięcie istniejących nawierzchni z asfaltu i bruku. Powstał stan zerowy budynku – ściany piwnic wraz ze stropem. Koszt tych prac to ok. 2,4 mln zł.

W ostatnim czasie Muzeum Pamięci Sybiru otrzymało także unijną dotację (ok. 6 mln 800 tys. zł) na wykonanie wystawy stałej i zakup wyposażenia. Ten projekt zostanie zrealizowany w latach 2018-2020.

Obecnie muzeum znajduje się w tymczasowej siedzibie przy ul. H. Sienkiewicza 26 w Białymstoku. Docelowo będzie mieściło się w dawnym kompleksie wojskowym przy ulicy Węglowej 8.

Misją Muzeum Pamięci Sybiru jest dokumentowanie i upamiętnianie losów obywateli polskich na ziemiach dawnego Imperium Rosyjskiego i ZSRR od XVII wieku do czasów współczesnych. Celem placówki jest nie tylko budowanie pamięci o Sybirze jako symbolu carskich i stalinowskich represji, ale również przestrzeni aktywności naukowej, kulturalnej i gospodarczej.

Kamila Bogacewicz

 

Do góry