• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Konkurs na projekty kulturalne

Dodana: 02.01.2018 13:36

Kategorie: Aktualności Kultura

Prezydent Białegostoku rozstrzygnął I etap otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku. Prezydent przyznał 14 dotacji na kwotę blisko 254 tys. zł.

Do 20 grudnia 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wpłynęło 108 ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Do rozstrzygnięcia I etapu zakwalifikowano 25 ofert, które będą realizowane w styczniu 2018 roku lub planowano poniesienie wydatków z dotacji w I kwartale 2018 roku. W przedmiotowym konkursie na zadania zaplanowano kwotę 1 mln 650 tys. zł, w tym środki na realizowane już zadanie trzyletnie w wysokości 200 tys. zł. W I etapie niniejszego konkursu Prezydent Miasta Białegostoku przyznał 14 dotacji na kwotę 253 tys. 900 zł.

– Chcemy w ten sposób wspierać wydarzenia o wysokiej randzie artystycznej i działania promujące dziedzictwo narodowe – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. – Naszym celem jest też dostrzeżenie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną miasta, służących integracji mieszkańców i edukacji kulturalnej.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przyznana

wysokość dotacji

1

Towarzystwo Kultury Białoruskiej

Konkurs recytatorski "Ojczyste słowo"

2 000 zł

2

Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział
w Białymstoku

Organizacja XIX Dni Kultury Kresowej Białystok' 2018

4 000 zł

3

Prawosławna Diecezja Białostocko - Gdańska

XXXVI Przegląd Kolęd Prawosławnych

11 000 zł

4

Białoruskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Zarząd Główny

Ogólnopolski Festiwal "Piosenka Bialoruska'2018"

12 000 zł

5

Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski

T 3 – Teatr – Terapia – Taniec

3 000 zł

6

Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia

Miejskie folklory - warsztaty
i potańcówki

5 000 zł

7

Fundacja "Cantio" - Edukacja Przez Sztukę

Dziecięce pasje

13 000 zł

8

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra w Białymstoku

XV Podlaski Festiwal Wielkanocny

8 000 zł

9

Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Koncert białoruskiego wykonawcy Lawona Wolskiego z zespołem

1 900 zł

10

Fundacja Gran Via Centrum Języka i Kultury Hiszpańskiej

Dni Hiszpańskie w Białymstoku

30 000 zł

11

Fundacja "Spe Salvi"

Kolęda z Gwiazdą

12 000 zł

12

"Fundacja Sąsiedzi"

Opracowanie edytorskie, korekta, redakcja i skład książki Krzysztofa Gedroycia pod tytułem "Piwonia odrodzona" (tytuł roboczy)

5 000 zł

13

Archidiecezja Białostocka

Światowy Dzień Młodzieży - Białystok 24.03.2018 r.

12 000 zł

14

Fundacja "Pro Anima"

Cykl koncertów Muzyka Mistrzów Baroku

135 000 zł

W tym roku planowane są jeszcze otwarte konkursy ofert na projekty niskobudżetowe, na działania w II półroczu 2018 roku, na zadanie z Budżetu Obywatelskiego pn. „Kultura nad rzeka Białą”.

Anna Kowalska

Do góry