• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Katalog białostockich pomników

Dodana: 17.10.2017 12:14

Kategorie: Kultura Aktualności Promocja

Dwudziestego piątego października odbędzie się promocja książki „Katalog białostockich pomników, tablic pamiątkowych i miejsc pamięci narodowych”. Opracowanie, dostępne dotychczas w wersji elektronicznej, zostało wydane w formie książkowej.

Spotkanie promocyjne, zorganizowane przez Urząd Miejski oraz Archiwum Państwowe w Białymstoku, rozpocznie się w środę (25 października) o godz. 17.00. O książce będzie można porozmawiać w Galerii im. Sleńdzińskich przy ul. Legionowej 2. W trakcie spotkania wszyscy chętni będą mogli nieodpłatnie otrzymać tę publikację.

– „Katalog białostockich pomników, tablic pamiątkowych i miejsc pamięci narodowej” został poświęcony niezwykle istotnej części lokalnego dziedzictwa kulturowego. To odpowiedź na zapotrzebowanie mieszkańców zainteresowanych tematyką pomników i miejsc upamiętniających naszą historię – powiedział zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.

Katalog powstał dzięki wspólnej inicjatywie pracowników Urzędu Miejskiego oraz Archiwum Państwowego z naszego miasta. Opisuje ponad 130 pomników i tablic pamiątkowych, które zdobią Białystok. W opracowaniu uwzględniono tylko obiekty znajdujące się w przestrzeni publicznej, z wyłączeniem cmentarzy. Wszystkie pomniki i miejsca pamięci ułożono topograficznie, w oparciu o alfabetyczny wykaz ulic. Każdy obiekt, obok krótkiej historii powstania i zmian, zawiera również opis formy upamiętnienia, informację o tym, z jakiego materiału i jaką techniką został wykonany. W opisie podany został autor, wykonawca oraz czas powstania pomnika.

Publikacja wzbogacona została o materiały zgromadzone przez Archiwum Państwowe w Białymstoku i Urząd Miejski. Zawiera zdjęcia i dokumenty ze zbiorów innych instytucji, np. z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku. W opracowaniu wykorzystano także literaturę poświęconą tej tematyce. Informacji dostarczyła również lokalna prasa, internet, a także mieszkańcy Białegostoku, którzy odpowiedzieli na apel i zgłaszali swoje uwagi do katalogu. Od października 2015 r. publikacja była zamieszczona na stronie internetowej Miasta i Archiwum Państwowego. Teraz ukazuje się w formie książkowej.

Kamila Busłowska

 

Do góry