• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Debata o rewitalizacji

Dodana: 20.02.2017 08:54

Kategorie: Aktualności Rewitalizacja Opinie

We wtorek, 21 lutego, odbędzie się publiczna debata dotyczącą programu rewitalizacji Białegostoku. Zapraszamy mieszkańców do udziału w spotkaniu i do wypełniania internetowych ankiet

Tematem debaty, która rozpocznie się o godz. 16.00, będą przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Publiczna rozmowa dotycząca projektu programu rewitalizacji naszego miasta odbędzie się w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku przy ul. Ciepłej 40 – sala 305 E. Spotkanie poprowadzi firma Eu-Consult  Sp. z o.o. (wykonawca opracowania). Celem debaty będzie spotkanie z mieszkańcami i wspólna dyskusja na temat opracowanego projektu programu rewitalizacji.

Dodatkowo jeszcze przez 10 dni białostoczanie mogą wziąć udział w internetowym badaniu dotyczącym rewitalizacji. Na stronie bialystok.badanie-online.net zostały zamieszczone: ankieta oraz projekt programu rewitalizacji Białegostoku. Warto zapoznać się z konsultowanym dokumentem. Ankieta będzie dostępna do 27 lutego. Zachęcamy mieszkańców do wyrażania swojej opinii o projekcie programu rewitalizacji.

Program rewitalizacji jest planem wyprowadzania obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego. Działania pomogą rozwiązać zagadnienia społeczne oraz towarzyszące im problemy w sferze gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Będą miały charakter systemowy i przyczynią się do rozwoju tych dziedzin.

Miasto Białystok realizuje projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla obszarów zdegradowanych w mieście Białystok”. Przygotowanie programu jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa. Opracowany dokument będzie stanowił podstawę do ubiegania się o środki na działania rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W przypadku pytań o debatę lub ankietę można skontaktować się z firmą Eu-Consult: rewitalizacja@eu-consult.pl

Więcej informacji znajduje się również w zakładce „Rewitalizacja” na www.bialystok.pl.

Kamila Busłowska

Program rewitalizacji - debata publiczna

Do góry