• Rynek Kościuszki w Białymstoku – po lewej: biało-kremowy budynek Astorii, biały budynek Archiwum Państwowego, czerwony budynek Katedry Białostockiej, po prawej: kamienice

Pomocnik

Przejdź do strony rejestracji Rejestracji pojazdu,czasowej rejestracji pojazdu, wyrejestrowania pojazdu, Wydania prawa jazdy.

Sprawy, które można załatwić poprzez skrzynkę podawczą PWPW:

  • Rejestracja pojazdu,czasowa rejestracja pojazdu, wyrejestrowanie pojazdu,
  • Wydanie prawa jazdy.

Opis procedury złożenia wniosku

Przejdź do kategorii spraw, które możesz załatwić w urzędzie i umówić wizytę przez Internet

Nie chcesz stać w kolejce w Urzędzie?

Umów się z Urzednikiem przez Internet na dowolny dzień i godzinę.

Zapraszamy

Przejdź do Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia

Załatw sprawę elektronicznie!

Skorzystaj z Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia.

Sprawy obywatelskie

Rejestracja noworodków, sporządzanie aktów urodzeń

Sporządzenie aktu zgonu

Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego

Dowód osobisty - złożenie wniosku o wydanie pierwszego dokumentu tożsamości

Wymiana dowodu osobistego

Zgłoszenie utraty dowodu osobistego. Wydanie zaświadczenia

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców)

Zawarcie małżeństwa konkordatowego

Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca

Samochód i sprawy z nim związane

Rejestracja pojazdu

Prawo jazdy - pierwsze po egzaminie

Wymiana dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych

Zawiadomienie o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym

Zastrzeżenie wydzielonego stanowiska postojowego - "koperty"

 

Udostępnianie publicznej przestrzeni śródmiejskiej

Zasady korzystania z publicznej przestrzeni śródmiejskiej

Inne sprawy, które możesz załatwić w Urzedzie znajdziesz na portalach tematycznych poniżej:

EPUAP

BIP

CYFROWY URZĄD

Do góry