• Rynek Kościuszki w Białymstoku – po lewej: biało-kremowy budynek Astorii, biały budynek Archiwum Państwowego, czerwony budynek Katedry Białostockiej, po prawej: kamienice

Rada Miasta Białystok

Rada Miasta jest organem stanowiącym i kontrolnym. Reprezentuje interesy zbiorowe wspólnoty samorządowej.

Rada Miasta Białystok VII kadencji wybrana została  16 listopada 2014 r. roku, liczy 28 radnych.

Kadencja Rady trwa 4 lata od dnia wyboru. Radni miejscy prócz udziału w sesjach plenarnych, pracują w 9 komisjach problemowych.

Do góry