• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Osoby bezdomne

Pomoc osobom bezdomnym

JEŚLI ZAUWAŻYSZ OSOBĘ BEZDOMNĄ POTRZEBUJĄCĄ POMOCY ZGŁOŚ TEN FAKT n/w placówkom:

 • Pracownikowi socjalnemu Zespołu Pracowników Socjalnych Nr 11 zajmującemu się pomocą osobom bezdomnym. Zespół mieści się w Białymstoku przy ul. Białej 13/33, czynny jest w dni robocze w godz. 8.00-16.00 tel. 85 653 7356
 • Policja tel. 997 (z telefonu komórkowego należy wybrać nr 112)
 • Pogotowie Ratunkowe tel. 999
 • Straż Miejska tel. 986
 • lub pracownikowi socjalnemu jednego z niżej wymienionych Zespołów Pracowników Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w dni robocze w godz. 8.00-16.00
  • Nr 1 – ul. Mieszka I 8 C, tel. 85 748 2028
  • Nr 2 – ul. Siewna 2, tel. 85 675 1272
  • Nr 3 – ul. Sienkiewicza 53, tel. 85 653 8664
  • Nr 4 – ul. Radzymińska 16, tel. 85 652 6902
  • Nr 5 – ul. Berlinga 8, tel. 85 653 2304
  • Nr 6 – ul. Bema 2, tel. 85 747 0383
  • Nr 7 – ul. Storczykowa 5, tel. 85 654 6978
  • Nr 8 – ul. Swobodna 24, tel. 85 653 2369

Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych 800 444 989 (dla województwa podlaskiego).

Celem uzyskania pomocy osoba bezdomna potrzebująca wsparcia powinna zgłosić się do:

Zespołu Pracowników Socjalnych Nr 11 tel. 85 653 7356, który mieści się w Białymstoku przy ul. Białej 13/33 w godz. 8.00-16.00,

MOPR ul. Malmeda 8, pokój nr 1 tel. 85 678 3119 - udzielanie informacji dotyczących zasad przyznawania świadczeń, poradnictwo socjalne i prawne, a także do następujących placówek:

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko – Gdańskiej „ELEOS” w Białymstoku, ul. Warszawska 47, tel. 85 732 8907

 • jadłodajnia dla osób bezdomnych: wydawanie zupy z wkładką od poniedziałku do piątku o godz. 13.00 (jadłodajnia może przyjąć 50 osób),
 • punkt pomocy doraźnej (wydawanie paczek żywnościowych, ciepłej odzieży, środków czystości); punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–14.00,
 • możliwość skorzystania z Punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin - czynny w każdy poniedziałek w godz. 15.00–18.00, środa w godz. 15.30–18.30,
 • łaźnia czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 9.00–12.00,
 • świetlica dla osób bezdomnych czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–13.00.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Nowogródzka 5/1, tel. 85 675 0387

 • wydawanie posiłków w godz. 12.00–14.45 (codziennie oprócz niedziel i świąt) na podstawie decyzji MOPR w Białymstoku przyznającej posiłki w ww. Domu.

Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Branickiego 25, (klatka I, piętro XI, domofon 200) tel. 85 741 2882

 • prowadzenie stołówki dla kobiet i mężczyzn,
 • wydawanie obiadów, w tym osobom bezdomnym (nie więcej niż 30 osób) przez cały rok w dni robocze w godz. 12.00–14.30,
 • wydawanie odzieży, obuwia, bielizny w dni robocze w godz. 8.00–14.00.

Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Białymstoku, ul. Warszawska 29, tel. 85 741 6091

 • wydawanie odzieży w dni robocze w godz. 9.00–11.00,
 • dystrybucja koców i śpiworów osobom bezdomnym bezpośrednio w ich miejscach przebywania.

Dom Matki i Dziecka w Supraślu, ul. Posterunkowa 2, tel. 728 594 175

 • Dom posiada 15 miejsc, godziny przyjęć 8.00-16.00 w dni robocze,
 • placówka świadczy usługi całodobowo, stacjonarnie, zapewnia schronienie kobietom oczekującym na urodzenie dziecka, matkom z dziećmi, które utraciły mieszkanie oraz samotnym matkom, których sytuacja materialna lub rodzinna nie pozwalają na godne życie i wychowywanie dzieci (placówka nieinterwencyjna).

Fundacja „SPE SALVI” ul. Warszawska 50, tel. 85 732 0134

 • Centrum Konsultacyjno-Informacyjne dla osób bezdomnych czynne: poniedziałek - piątek w godz. 9.00–13.00,
 • Poradnia Psychologiczno-Prawna czynna w okresie X-VI, tel. 85 732 0359,
 • bezpośrednie docieranie do osób bezdomnych przebywających w środowisku.

Dom dla Bezdomnych mężczyzn Caritas Archidiecezji Białostockiej ul. Sienkiewicza 81/9, tel. 85 675 0906

 • Dom oferuje 83 miejsca całodobowego pobytu z całodziennym wyżywieniem dla osób bezdomnych, w tym 5 dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • dni przyjęć: wtorek i czwartek w godz. 11.30–14.30,
 • Punkt Informacyjny dla Osób Bezdomnych w dni robocze w godz. 8.00–20.00,
 • wydawanie posiłków osobom bezdomnym spoza Domu (w godz. 15.00-16.00),
 • możliwość skorzystania z łaźni: wtorek i czwartek w godz. 10.00–13.00,
 • możliwość korzystania z porad specjalistów: psychologa, prawnika, lekarza, pielęgniarki, duszpasterza,
 • dyżur pracownika socjalnego MOPR : wtorek i czwartek w godz. 12.00–14.00.

Noclegownia dla mężczyzn Caritas Archidiecezji Białostockiej, ul. Sienkiewicza 81/9, tel. 85 675 0906

 • noclegownia dysponuje 40 miejscami noclegowymi,
 • placówka czynna od października do marca w godz. 18.00–8.00, od kwietnia do września w godz. 19.00–7.00,
 • bezdomni mężczyźni przyjmowani są do godziny 21.30, a w niedziele, święta lub podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych całodobowo.

Noclegownia dla kobiet Caritas Archidiecezji Białostockiej, ul. Raginisa 55, tel. 85 675 0950

 • noclegownia dysponuje 20 miejscami noclegowymi,
 • placówka czynna od października do marca w godz. 18.00–8.00, od kwietnia do września w godz. 19.00–7.00,
 • bezdomne kobiety przyjmowane są do godziny 21.30, a w niedziele, święta lub podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych całodobowo.

Noclegownia dla mężczyzn w Izbie Wytrzeźwień w Białymstoku, ul. Zaściańska 84, tel. 85 743 3998

 • noclegownia funkcjonuje jedynie w okresie zimowym w czasie ostrych mrozów, posiada do dyspozycji 20 miejsc,
 • możliwość noclegu tylko dla mężczyzn w godz. 19.00–7.00 (przyjmowanie osób w godz. 19.00-23.00),
 • możliwość skorzystania z prysznica, a w umotywowanych przypadkach z porady lekarskiej.

Schronisko Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat” w Białymstoku, ul. Świętojańska 2 A, tel. 85 732 2412

 • dysponuje 23 miejscami (pobyt do 2 lat),
 • przyjęcie następuje po wcześniejszym skierowaniu przez kuratora zawodowego, zakłady karne lub pracownika socjalnego,
 • schronisko przeznaczone jest dla bezdomnych byłych więźniów (samotnych mężczyzn),
 • formy pomocy: nocleg z całodziennym wyżywieniem, wydawanie środków czystości, odzieży, obuwia,
 • poradnictwo prawne, programy informacyjno-edukacyjne, terapia uzależnień,
 • osobom spoza schroniska pomoc świadczona jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00 , gorące posiłki w godz. 13.00-14.00 .

Ogrzewalnia Caritas Archidiecezji Białostockiej ul. Kolejowa 26 A, tel. 85 651 2153

 • ogrzewalnia dla mężczyzn i kobiet 60 miejsc siedzących (10 miejsc dla kobiet, 50 miejsc dla mężczyzn),
 • czynna całodobowo (z przerwą w godz. 15.00–17.00),
 • wydawanie posiłków - gorąca zupa o godz. 15.30,
 • możliwość skorzystania z łaźni: poniedziałki i piątki w godz. 10.00–13.00,
 • możliwość otrzymania odzieży, obuwia, środków czystości i żywności w działającym przy Ogrzewalni - Centrum Pomocy Samarytanin.

Ogrzewalnia i Ośrodek Wychodzenia z Bezdomności - Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” w Białymstoku, ul. Żelazna 23, tel. 85 674 8717

 • ogrzewalnia dla kobiet i mężczyzn czynna całodobowo, przez cały tydzień, (liczba miejsc - 35),
 • formy pomocy w ogrzewalni: kąpiel (poniedziałek, sobota, po godz. 15.00),
 • wydawanie posiłków w godz. śniadania 8.30, kolacje 17.30,
 • poradnictwo (psycholog, duszpasterz, dyżur pracownika socjalnego MOPR w środy w godz. 12.00–14.00),
 • możliwość skorzystania z pralni (środa, sobota),
 • 14 miejsc całodobowego pobytu w Ośrodku Wychodzenia z Bezdomności.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Białymstoku, ul. Włókiennicza 7, tel. 85 744 5028

 • Ośrodek (dostępny całodobowo) dysponuje liczbą 15 miejsc hostelowych (możliwość dostawienia 2 łóżek) dla kobiet (także z dziećmi) będących w sytuacji kryzysowej spowodowanej przemocą w rodzinie, katastrofą itp.
 • formy pomocy: poradnictwo psychologiczne, rodzinne, pedagogiczne, socjalne i prawne, możliwość konsultacji psychiatrycznej, możliwość korzystania z kuchni, świetlicy i pralni.
Do góry