• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Bezpłatna pomoc prawna

Jak działa nieodpłatna pomoc prawna?

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej uprawnione osoby uzyskają informacje o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących im uprawnieniach lub o spoczywających na nich obowiązkach. Otrzymają też wskazówki co do sposobu rozwiązania problemu prawnego i pomoc w sporządzeniu pisma (wyłączając pisma procesowe). Prawnicy pomogą uprawnionym przygotować projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Kto jest uprawniony do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje m.in. osobom, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, kobiety w ciąży, kombatanci, ofiary represji wojennych i okresu powojennego oraz osoby które posiadają ważną legitymację weterana. Uprawnionymi do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej są także osoby, które nie ukończyły 26 lat lub ukończyły 65 lat, które ucierpiały w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy lub awarii technicznej. Ubiegający się o pomoc nie muszą być zameldowani w Białymstoku.

Lokalizacja i godziny otwarcia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. Punkty prowadzone przez organizację pozarządową Fundacja Honeste Vivere

   Białystok, ul. Św. Rocha 3 pok. nr 7A, tel. 85 879 7157 (otwarte: poniedziałek – piątek, w godz. 7.30 – 19.30)

   Białystok, ul. Św. Rocha 3 pok. nr 7B, tel. 85 879 7154 (otwarte: poniedziałek – piątek, w godz. 7.30 – 15.30),

  1. Punkt prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych

    Białystok, ul. Św. Rocha 3 pok. nr 7B, tel. 85 879 7154 (otwarte: poniedziałek – piątek, w godz. 15.30 – 19.30),

   1. Punkty obsługiwane przez adwokatów

     Białystok, ul. Zamenhofa 5C pok. nr 4, tel. 85 869 6496 (otwarte: poniedziałek – piątek, w godz. 7.30 – 19.30),

    1. Punkty obsługiwane przez radców prawnych

      Białystok, ul. Zamenhofa 5C pok. nr 11, tel. 85 869 6696 (otwarte: poniedziałek – piątek, w godz. 7.30 – 19.30)

     Więcej informacji znajduje się na stonie: darmowapomocprawna.ms.gov.pl

     Do góry