• Rynek Kościuszki w Białymstoku – po lewej: biało-kremowy budynek Astorii, biały budynek Archiwum Państwowego, czerwony budynek Katedry Białostockiej, po prawej: kamienice

Aktywny Samorząd

Informujemy, iż w dniu 24 stycznia 2017 r. uchwałą nr 5/2017 Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2017 roku”.

Program „AKTYWNY SAMORZĄD” obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w tym:

  • obszar A – likwidacja bariery transportowej – realizator Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
  • obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym - realizator Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
  • obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się - realizator Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
  • obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – realizator Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – realizator Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Terminy przyjmowania wniosków:

  1. Moduł I - wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym od dnia 01.03.2017 r. jednak nie później niż do dnia 30 sierpnia 2017 r.
  2. Moduł II – wnioski przyjmowane będą w dwóch terminach:
  • od dnia 01.03.2017 r. do dnia 30.03.2017 r.
  • od dnia 01.09.2017 r. do dnia 10.10.2017 r.

 

Wnioski dot. udziału w w/w programie będą przyjmowane:

  1. w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Bema 60/1, tel. 085 869-65-50, 869-65-65, w zakresie Modułu I – obszar D oraz w zakresie Modułu II.
  2. w Dziale Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku w nowej siedzibie ul. Klepacka 18, tel. 085 743-54-37 w zakresie Modułu I – obszary A, B i C.


Pliki do pobrania

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON - Moduł I i II.doc

rozmiar: 148.5 KB DOC pobierz

2. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON na rzecz podopiecznego.doc

rozmiar: 167 KB DOC pobierz

3. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania Moduł I - Obszar A - Zadanie 1.doc

rozmiar: 99 KB DOC pobierz

4. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł I - Obszar A - Zadanie 2.doc

rozmiar: 85.5 KB DOC pobierz

5. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł I - Obszar B - Zadanie 1 i 2.doc

rozmiar: 85.5 KB DOC pobierz

6. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł I - Obszar C - Zadanie 2.doc

rozmiar: 94 KB DOC pobierz

7. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł I - Obszar C - Zadanie 3.doc

rozmiar: 81 KB DOC pobierz

8. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł I - Obszar C - Zadanie 4.doc

rozmiar: 93.5 KB DOC pobierz

9. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - Moduł I - Obszar D.doc

rozmiar: 24.54 KB DOCX pobierz

10. Specyfikacja przedmiotu dofinansowania - wkładka Moduł II.doc

rozmiar: 88.5 KB DOC pobierz

11. Oświadczenie o danych osobowych Moduł I - Obszar D, Moduł II.doc

rozmiar: 30 KB DOC pobierz

12. Załącznik 1 - oświadczenie o dochodzie - Moduł I i II.doc

rozmiar: 57.5 KB DOC pobierz

13. Załącznik 2a - zaświadczenie lekarskie - B1-dysfunkcja kończyn górnych.doc

rozmiar: 47 KB DOC pobierz

14. Załącznik 2b - zaświadczenie lekarskie B1- dysfunkcja wzroku.doc

rozmiar: 33 KB DOC pobierz

15. Załącznik 2c - zaświadczenie lekarskie C3 i C4.doc

rozmiar: 40 KB DOC pobierz

16. Załącznik 2d - zaświadczenie lekarskie A1.doc

rozmiar: 66.5 KB DOC pobierz

17. Załącznik 2e - zaświadczenie lekarskie A2.doc

rozmiar: 48.5 KB DOC pobierz

18. Załącznik 3 - zgoda dane osobowe - Moduł I.doc

rozmiar: 29.5 KB DOC pobierz

19. Załącznik 4 - zaświadczenie z uczelni.doc

rozmiar: 46 KB DOC pobierz

20. Zaświadczenie o uczęszczaniu do przedszkola-żłobka.docx

rozmiar: 10.33 KB DOCX pobierz

21. Zaświadczenie comiesięczne do Modułu I - Obszar D.doc

rozmiar: 22.5 KB DOC pobierz

22. Kierunki działań 2017.pdf

rozmiar: 538.79 KB PDF pobierz
Do góry