• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Mapa akustyczna

W lutym 2014 roku zostały zakończone prace nad wykonaniem Mapy akustycznej miasta Biasłegostoku ze stanem na dzień 1 sierpnia 2013 roku. W przypadku Białegostoku jest to już drugie mapowanie. Analizą klimatu akustycznego objęto całe miasto. Wyniki mapy akustycznej dostępne są na stronie: www.gisbialystok.pl

Serwis Akustyczny na Portalu Mapowym Białegostoku

Mapa gis akustycznaOpis mapy akustycznej

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Obowiązek cyklicznego opracowywania map akustycznych wynika z zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232 z późn. zm.) oraz Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. U. WE L 189 z dnia 18 lipca 2002r.).

Pliki do pobrania

Mapa akustyczna

rozmiar: 1.02 MB PDF pobierz
Do góry