• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Nagroda Rady Miasta Białystok "Kulturalne Gryfy"

Nagroda Rady Miasta Białystok - „Kulturalne Gryfy” - przyznawana jest mecenasom kultury, instytucjom, organizacjom pozarządowym, twórcom oraz animatorom życia kulturalnego, za szczególne osiągnięcia dotyczące szeroko pojętej działalności kulturalnej na terenie Miasta Białystok.

Nagroda „Kulturalne Gryfy” przyznawana jest w 5 kategoriach:

 1. Animator – szczególne osiągnięcia indywidualne dotyczące szeroko pojętej działalności kulturalnej, twórczości artystycznej, obejmującej swym zasięgiem wszystkie dziedziny sztuki, organizowania imprez kulturalnych o wysokim poziomie artystycznym, upowszechniania       kultury, a w szczególności prezentacji i promocji kulturalnego dorobku miasta na forum wojewódzkim i ogólnopolskim, kształtowania świadomości i tożsamości lokalnej poprzez szeroko pojętą edukację kulturalną, prowadzenia działalności na rzecz integracji środowisk twórczych oraz animacji życia kulturalnego.
 2. Instytucja – szczególne osiągnięcia zespołowe dotyczące szeroko pojętej działalności kulturalnej, obejmującej swym zasięgiem wszystkie dziedziny sztuki, organizowania imprez kulturalnych o wysokim poziomie artystycznym, upowszechniania kultury, a w szczególności prezentacji i promocji kulturalnego dorobku społeczności Miasta Białystok na forum wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, kształtowania świadomości i tożsamości lokalnej poprzez szeroko pojętą edukację kulturalną, prowadzenia działalności na rzecz integracji środowisk twórczych oraz animacji życia kulturalnego.
 3. Organizacja pozarządowa – szczególne osiągnięcia dotyczące szeroko pojętej działalności kulturalnej osób prawnych, obejmującej swym zasięgiem wszystkie dziedziny kultury lokalnej, organizowania imprez kulturalnych o wysokim poziomie artystycznym, upowszechniania kultury, a w szczególności prezentacji i promocji lokalnego dorobku w dziedzinie kultury, kształtowania świadomości i tożsamości regionalnej poprzez szeroko pojętą edukację kulturalną, prowadzenia działalności na rzecz integracji środowisk twórczych oraz animacji życia kulturalnego.
 4. Mecenas – wyróżnienie i uhonorowanie osób bądź firm, które w sposób szczególny wspomagają działalność kulturalną na terenie Miasta Białystok, wspierają inicjatywy, które bez pomocy zewnętrznych podmiotów nie miałyby szans na realizację, prowadzą szeroko pojętą działalność na rzecz tworzenia materialnych warunków do rozwoju kultury, wspierają i rozwijają współpracę pomiędzy środowiskami gospodarczym a środowiskiem artystycznym, instytucjami kultury oraz zarządcami obiektów zabytkowych na terenie Miasta Białystok.
 5. Wydarzenie – wyróżnienie twórców, autorów, organizatorów najlepszych wydarzeń kulturalnych na terenie Białegostoku. Nagrodę mogą otrzymać osoby fizyczne, zespoły osób, organizacje społeczne, osoby prawne oraz przedsiębiorstwa.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać:

 1. instytucje kultury,
 2. stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturalne,
 3. redakcje środków masowego przekazu,
 4. jednostki oświatowe,
 5. inne podmioty prowadzące działalność kulturalną,
 6. organy administracji publicznej
 7. oraz mieszkańcy miasta Białegostoku.

Wnioski przyjmowane są w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

Wniosek powinien zawierać:

 1. Dane osobowe dotyczące kandydata do nagrody lub nazwę podmiotu,
 2. Opis dotychczasowej działalności albo informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana, z rozróżnieniem równorzędnych kategorii:
  • Animator,
  • Instytucja,
  • Organizacja pozarządowa,
  • Mecenas,
  • Wydarzenie.
 3. Uzasadnienie wniosku, zawierające opis działań kandydata wraz z ewentualną dokumentacją.

Pliki do pobrania

Dotychczasowi laureaci Nagrody Kulturalne Gryfy

rozmiar: 35 KB DOC pobierz

Regulamin Nagrody Rady Miasta Białystok Kulturalne Gryfy

rozmiar: 328.22 KB PDF pobierz

Uchwała ws. szczegółowych warunków przyznawania nagród

rozmiar: 1.06 MB PDF pobierz

Uchwała ws. ustanowienia nagród

rozmiar: 649.77 KB PDF pobierz

Uchwała zmieniająca uchwałę ws. ustanowienia nagród

rozmiar: 133.68 KB PDF pobierz

WNIOSEK - Nagroda Rady Miasta Białystok Kulturalne Gryfy

rozmiar: 33.5 KB DOC pobierz
Do góry