• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Inne towarzystwa i stowarzyszenia kulturalne

Białostockie Towarzystwo Muzyczne im. Stefana Sobierajskiego

ul. Bema 11
15-369 Białystok
tel.: 85 742 8430

Białostockie Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki

ul. Wierzbowa 5B/69
15-743 Białystok
tel.: 85 651 8453

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki "Oktawa"

ul. Mazowiecka 37c m. 4
15-301 Białystok

Teatr pod Orzełkiem

ul.Pileckiego 6/93
15-687 Białystok
www.teatrlalek.pl

Towarzystwo Miłośników Muzyki Kameralnej

ul. Św. Wojciecha 6/24
15-275 Białystok

Towarzystwo Przyjaciół Akademii Muzycznej

ul. Kawaleryjska 5
15-324 Białystok

Stowarzyszenie Inicjatyw Muzycznych

ul. Kilińskiego 8
15-089 Białystok

Stowarzyszenie Muzyków Podlasia "STOPM"

ul. Pułkowa 3A m.35
15-950 Białystok

Akademickie Towarzystwo Śpiewacze

ul. Skłodowskiej 14
15-950 Białystok

Ogród Estrady i Sztuki

ul. Rumiankowa 15
15-665 Białystok
tel.: 85 654 6064

Podlaskie Centrum Sztuki

ul. Podleśna 3/11
15 -227 Białystok
tel.: 85 744 5402

Stowarzyszenie Zespołów Pieśni i Tańca „Kurpie Zielone”

ul. Dąbrowskiego 14
15-872 Białystok
tel.: 85 744 6313

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra

ul. Włościańska 79
15-199 Białystok
tel.: 85 675 3660

Białostockie Stowarzyszenie Musica Sacra

ul. Kościelna 2
15-950 Białystok
tel.: 503 747 487; 85 732 1605

Towarzystwo Miłośników Teatru i Tańca

ul. Ciepła 15, Klub MIKRON;
15-472 Białystok
tel.: 85 742 5772; 85 732 07 73

Stowarzyszenie Klubów Tanecznych

ul. Traugutta 3
15-145 Białystok

Stowarzyszenie Muzyczne Towarzystwo Promowania Młodych Talentów KOLOR

ul. Palmowa 20A
15-795 Białystok
tel.: 85 675 2411

Towarzystwo Kultury Teatralnej

ul. Kilińskiego 8
15-089 Białystok
tel.: 85 732 1636

Stowarzyszenie Promocji Artystycznej

ul. Palmowa 80
15-950 Białystok
tel.: 607 979 159

Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru „Seminarium Teatralne”

ul. Liniarskiego 4, pok.126
15-950 Białystok
tel.: 85 732 3026

Białostockie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych

ul. Warszawska 25
15-062 Białystok
tel.: 85 732 7729

Podlaskie Stowarzyszenie Promocji Sztuki w Białymstoku

ul. Piastowska 23/4
15-207 Białystok
tel.: 85 741 0726
www.malarze-podlasia.pl

Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

ul. A. Mickiewicza 2
15-222 Białystok
tel.: 85 742 0353

Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK

ul. Mazowiecka 37F/13
15-301 Białystok
tel.: 85 742 2928

Stowarzyszenie Miłośników Starej Motoryzacji "MOTO-RETRO"

ul. Węglowa 8
15-121 Białystok
www.motoretro.org.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych w Białymstoku „Nike”

ul. Baranowicka 203
15-530 Białystok
tel.: 85 741 8642
fax: 85 743 3575
www.nike.bialystok.pl

Fundacja Edukacji i Twórczości

ul. Lipowa 41D
15-424 Białystok

Białostockie Towarzystwo Fotograficzne

ul. Buska 14/19
15-864 Białystok
tel. 085 651 74 59
info@fotobialystok.pl
www.fotobialystok.pl

Białostocka Grupa Fotograficzna

ul. Mieszka I 16
15-054 Białystok

Stowarzyszenie Klub Filmowy Projektor

ul. Kilińskiego 8
15-089 Białystok
tel.: 85 732 0724 wew. 32

Podlaskie Towarzystwo Miłośników Fantastyki

ul. Piastowska 11
15-207 Białystok

Polskie Towarzystwo Historyczne O/ Białystok

Plac Uniwersytecki 1, Uniwersytet w Białymstoku
15-950 Białystok

Stowarzyszenie Miłośników Historii Rodu Generała Włodzimierza Wołkowyckiego

ul. Mieszka I 4/126
15-950 Białystok

Towarzystwo Przyjaciół Białegostoku

ul. Kilińskiego 8
15-089 Białystok

Stowarzyszenie Twórców Ludowych; O/Białystok

ul. Kilińskiego 8
15-089 Białystok

Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna

ul. Kilińskiego 7/1
15-089 Białystok

Towarzystwo Przyjaciół „Ritza”

ul. Legionowa 15 m. 135
15-281 Białystok

Towarzystwo Przyjaciół Białostockiego Muzeum Wsi

Rynek Kościuszki – Ratusz
15-426 Białystok

Białostockie Towarzystwo Esperantystów

ul. Piękna 3
15-282 Białystok 
tel.: 85 745 4600

Stowarzyszenie Artystyczne „Kartki”

ul. Antoniukowska 52/73
15-001 Białystok
skr. poczt. 254

Stowarzyszenie Studentów Nauk Humanistycznych „Humanus”

Plac Uniwersytecki 4
15-420 Białystok

Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza O/Białystok

ul. Plac Uniwersytecki 1
15-420 Białystok
tel.: 85 745 7457

Podlaskie Towarzystwo Sienkiewiczowskie

ul. Mazowiecka 39/44
15-302 Białystok
tel.: 85 742 7397

Stowarzyszenie Fabryka Bestsellerów

ul. Legionowa 15/45
15-281 Białystok
tel.: 694 971 450

Białoruskie Stowarzyszenie Literackie "Białowieża"

ul. Liniarskiego 4
15-450 Białystok

Stowarzyszenie Kulturalne "Ruś"

ul. Sikorskiego 14/4
15-950 Białystok

Białoruskie Zrzeszenie Studentów

ul. Zamenhofa 27
15-435 Białystok

Związek Młodzieży Białoruskiej

15-959 Białystok
2 skr. poczt. 73

Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne

ul. Warszawska 11
15-062 Białystok
tel. 85 743 5118

Białoruskie Towarzystwo Historyczne

ul. Zamenhofa 27
15-959 Białystok
skr. poczt.149
tel.: 85 743 5022

Związek Białoruski w RP

ul. Zamenhofa 27
15-435 Białystok
tel. 85 743 5022

Białoruskie Towarzystwo Oświatowe

Plac Uniwersytecki 1 lok. 123
15-420 Białystok
tel.: 85 745 7519

Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe

ul. M. Skłodowskiej-Curie 8/37
15-097 Białystok

Związek Ukraińców Podlasia O/Białystok

Białystok
skr. poczt. 345
tel.: 85 742 7854

Związek Ukraińskiej Młodzieży Niezależnej O/Regionalny

ul. Armii Krajowej 23a/7
15-661 Białystok

Muzułmański Związek Religijny w RP

Gmina Wyznaniowa
ul. Nowogródzka 2a/36
15-490 Białystok
Halina Szahidewicz tel.: 85 675 4341

Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształtowania Kulturalnego

ul. Hetmańska 63
15-950 Białystok

Związek Tatarów Polskich O/Podlaski

ul. Piastowska 21/50
15-207 Białystok

Towarzystwo Przyjaciół Kultury Żydowskiej

ul. Świętojanska 22 lok.1
15-950 Białystok
tel.: 85 732 8220

Związek Sybiraków

ul. Sucha 2
15-283 Białystok
tel.: 85 744 3495

Bractwo Prawosławne Św.Cyryla i Metodego

ul. Lipowa 15B/2a
15-427 Białystok
tel.: 85 744 5511

Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej

ul. Mazowiecka 33
15-301 Białystok
tel.: 85 741 2770

FUNDACJA im. Księcia Konstantego Ostrogskiego

ul. Składowa 9
15-393 Białystok
tel.: 606 735 949

Wspólnota Polska Podlaski Odział Stowarzyszenia

ul. Kilińskiego 6
15-089 Białystok
tel.: 85 732 5822

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej

ul. Warszawska 2
15-063 Białystok
tel.: 85 743 5106

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze O/Regionalny

ul. Warszawska 43
15-062 Białystok

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne

Federacja Zielonych Grupa „Cząstki Ziemi”
ul. Rumiankowa 14 m. 4
15-664 Białystok

Akademicki Yacht Club

ul. Białostoczek 23/1
15-950 Białystok

Do góry