• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Projekty i wizualizacje

Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej

link

Węzeł drogowy Porosły - włączenie do trasy ekspresowej S8

link 1

link 2

link 3

link 4

link 5

link 6

Wizualizacja

Koncepcja przebudowy ulic Narodowych Sił Zbrojnych i Szosy Ełckiej

link 1

link 2

link 3

Budowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. A. Mickiewicza do granic miasta

link 1

link 2

link 3

link 4

link 5

link 6

link 7

link 8

Budowa ul. Brzoskwiniowej na odc. od ul. Dojlidy Górne do ul. Milowej

link1

link2

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. J. K. Branickiego (od ul. E. Orzeszkowej do ul. Piastowskiej)

link

Trasa Niepodległości

link

link

link

link

link

link

link

link

link

link

Koncepcja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zwierzynieckiej (od ul. Św. Ojca Pio do ul. A. Mickiewicza

link

Budowa ulicy 18KD-D na odcinku od ul. A. Mickiewicza do ul. Wiewiórczej link

Przebudowa Al. 1000-lecia Państwa Polskiego (Gen. St. Maczka - Wileńska)

link
Budowa skrzyżowania Al. Jana Pawła II i Narodowych Sił Zbrojnych link
Budowa ul. Wilczej link
Przebudowa ul. Wąskiej link
Budowa ul. Diamentowej link
Przebudowa ul. Obrońców Westerplatte link
Budowa ul. S. Nowakowskiego, W. Oczki oraz A. Chętnika

link 1

link 2

Budowa ul. Wiosennej

link 1

link 2

Budowa i przebudowa ul. Klepackiej

link 1

link 2

Budowa ul. Ustronnej link
Budowa ul. Cienistej link
Budowa przedłużenia ul. Wiewiórczej

link 1

link 2

Przebudowa ul. Proletariackiej link
Przebudowa ul. L. Waryńskiego link
Budowa ul. Witebskiej link
Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Pogodnej link
Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Hetmańskiej link
Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wiewiórczej link
Budowa uliicy Wigierskiej oraz Kolonia Dojlidy

link 1

link 2

Ścieżka rowerowa oraz ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Antoniukowskiej

link 1

link 2

link 3

link 4

Droga dla rowerów - Bulwary Kościałkowskiego

link

Ścieżka rowerowa oraz ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż Al. Jana Pawła II

link 1

link 2

link 3

Ścieżka rowerowa oraz ciąg pieszo-rowerowy w centrum miasta (ulice: Prez. R. Kaczorowskiego, Plac Uniwersytecki, K. Kalinowskiego, Wł. Liniarskiego

link 1

link 2

link 3

link 4

link 5

Ścieżka rowerowa wzdłuż Gen. F. Kleeberga oraz Gen. St. Maczka

link

Ciąg pieszo-rowerowy w drodze prowadzącej do Olmont

link 1

link 2

link 3

Ścieżka rowerowa wzdłuż Rzeki Białej

link

Ścieżka rowerowa oraz ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Wasilkowskiej i Wł. Wysockiego

link 1

link 2

link 3

link 4

link 5

Budowa ulicy Marczukowskiej i Spokojnej

link 1

link 2

Budowa fragmentu ulicy Czerwonego Kapturka

link

Budowa ulicy Dworskiej

link

Budowa ulicy 8KD-D

link

Budowa łącznika pomiędzy ul. B. Prusa i K. Ciołkowskiego

link

Do góry