• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów w Białymstoku

Miejska Rada Seniorów w Białymstoku obraduje na posiedzeniach, które:

  • są jawne,
  • odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał,
  • zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wiążący wniosek co najmniej 3 członków Rady, Prezydenta, Przewodniczącego Rady Miasta,
  • są protokołowane przez Sekretarza Rady, a protokoły wraz z listą obecności zamieszczane na stronie internetowej Miasta Białystok.

W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym:

  • Prezydent lub jego przedstawiciel,
  • Przewodniczący Rady Miasta lub jego przedstawiciel,
  • dyrektorzy jednostek organizacyjnych Miasta,
  • zaproszeni goście.

Rada wyraża swoje stanowiska w formie uchwał. Uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady. Do opracowania konkretnego zagadnienia, Rada może powoływać spośród swoich członków grupy robocze.

Pliki do pobrania

Protokół z posiedzienia 18.01.2017 r.

rozmiar: 1.62 MB PDF pobierz

Protokół z posiedzenia 15.02.2017 r.

rozmiar: 1.32 MB PDF pobierz

Protokół z posiedzenia 07.03.2017 r.

rozmiar: 2.68 MB PDF pobierz

Protokół z posiedzenia 07.04.2017 r.

rozmiar: 1.82 MB PDF pobierz

Protokół z posiedzenia 20.06.2017 r.

rozmiar: 2.53 MB PDF pobierz

Protokół z posiedzenia 14.12.2017 r.

rozmiar: 1.63 MB PDF pobierz

Uchwała nr 1

rozmiar: 549.43 KB PDF pobierz

Uchwała nr 2

rozmiar: 541.82 KB PDF pobierz

Uchwała nr 3

rozmiar: 569.78 KB PDF pobierz

Uchwała nr 4

rozmiar: 541.09 KB PDF pobierz

Uchwała nr 5

rozmiar: 415.51 KB PDF pobierz
Do góry