• Rynek Kościuszki w Białymstoku – po lewej: biało-kremowy budynek Astorii, biały budynek Archiwum Państwowego, czerwony budynek Katedry Białostockiej, po prawej: kamienice

Zasady korzystania z CWOP

  • z obiektu mogą korzystać organizacje pozarządowe, które wypełnią wniosek o użyczenie lokalu i załączą komplet dokumentów (ankieta aktualizacyjna, statut, aktualny wyciąg KRS oraz umowa o użyczenie lokalu) i złożą go w siedzibie Centrum,
  • warunkiem korzystania jest przygotowanie przez organizację projektu działań, jakie chce podejmować w oparciu o lokal Centrum
    podpisanie porozumienia współpracy z Miastem Białystok dotyczące merytorycznego korzystania z obiektu,
  • uczestnictwo w działaniach podejmowanych przez Centrum, głównie tych edukacyjnych (szkolenia, warsztaty, konferencje),
  • przestrzeganie regulaminu korzystania z pomieszczeń Centrum,
  • w Centrum nie można prowadzić żadnych działań politycznych, w tym kampanii wyborczych,
  • ze względu na szczególny charakter Centrum nie udostępnia się pomieszczeń na prowadzenie działalności wyznaniowej i praktyk religijnych, ma to służyć zabezpieczeniu uczestniczących w Centrum osób i organizacji przed potencjalną działalnością sekt.

Pliki do pobrania

Regulamin

rozmiar: 15.21 KB DOCX pobierz

Kwestionariusz danych organizacji pozarządowe

rozmiar: 856 KB DOC pobierz

Wniosek o korzystanie z pomieszczeń w CWOP

rozmiar: 827.5 KB DOC pobierz
Do góry