• Ilustracja do artykułu 1920x450.jpg

Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus

Pliki do pobrania

Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus - wersja pełna

rozmiar: 2.56 MB PDF pobierz

Strategia Rozwoju Miasta Białegostoku - wersja skrócona

rozmiar: 62.6 MB PDF pobierz

Raport z ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus za lata 2011-2014

rozmiar: 3.95 MB PDF pobierz

Prognoza oddziaływania na środowisko

rozmiar: 1.53 MB PDF pobierz

Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus za rok 2011

rozmiar: 2.7 MB PDF pobierz

Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus za rok 2012

rozmiar: 2.89 MB PDF pobierz

Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus za rok 2013

rozmiar: 3.19 MB PDF pobierz

Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus za rok 2014

rozmiar: 3.9 MB PDF pobierz

Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus za rok 2015

rozmiar: 3.43 MB PDF pobierz

Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus za rok 2016

rozmiar: 3.89 MB PDF pobierz

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

rozmiar: 99.15 KB PDF pobierz

Prezentacja Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku

rozmiar: 5.59 MB PPT pobierz

Prezentacja o Konsultacjach Społecznych Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku

rozmiar: 1.14 MB PPT pobierz

Raport z analizy dokumentów unijnych, krajowych, regionalnych i lokalnych

rozmiar: 1.8 MB PDF pobierz

Raport z badań opinii organizacji pozarządowych

rozmiar: 790.39 KB PDF pobierz

Raport z badań opinii mieszkańców Białegostoku

rozmiar: 2.74 MB PDF pobierz

Raport z badań opinii przedsiębiorców

rozmiar: 2.2 MB PDF pobierz

Raport z konsultacji społecznych

rozmiar: 292.2 KB PDF pobierz

Raport z badań zainteresowania mieszkańców wydarzeniami kulturalnymi w Białymstoku

rozmiar: 672.83 KB PDF pobierz
Do góry