• Rynek Kościuszki w Białymstoku – po lewej: biało-kremowy budynek Astorii, biały budynek Archiwum Państwowego, czerwony budynek Katedry Białostockiej, po prawej: kamienice

Tereny inwestycyjne BPN-T

Miasto Białystok posiada do sprzedaży nieruchomości położone na terenach inwestycyjnych Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego. Uzbrojone tereny znajdują się w przemysłowej części miasta na osiedlu Dojlidy - obręb 21, w rejonie ulic Jacka Kuronia, Franciszka Karpińskiego, Św. Proroka Eliasza i ks. Stanisława Suchowolca.

Miasto Białystok oferuje nieruchomości:

 1. działka nr 771/36 o pow. 1,8085 ha, położona przy ul. Kuronia;
 2. działka nr 788/18 o pow. 2,0282 ha, położona przy ul. J. Kuronia;
 3. działka nr 788/21 o pow. 1,5450 ha, położona w rejonie ulic: J. Kuronia i Św. Proroka Eliasza;
 4. działka nr 788/22 o pow. 1,4026 ha, położona przy ul. Św. Proroka Eliasza;
 5. działka nr 788/23 o pow. 1,3498 ha, położona przy ul. Św. Proroka Eliasza;
 6. działka nr 788/24 o pow. 1,3006 ha, położona w rejonie ulic F. Karpińskiego i Św. Proroka Eliasza;
 7. działka nr 785/4 o pow. 2,3257 ha, położona w rejonie ulic: Św. Proroka i ul. ks. Stanisława Suchowolca;
 8. działka nr 785/5 o pow. 2,6937 ha, położona w rejonie ulic: Św. Proroka i ul. ks. Stanisława Suchowolca;
 9. działka nr 785/6 o pow. 1,4052 ha, położona przy ul. ks. Stanisława Suchowolca.

Zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego działki te przeznaczone są pod działalność produkcyjną i usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.

Ogłoszenia sprzedaży zamieszczane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Białystok: www.bip.bialystok.pl.

Procedura zakupu działki obejmuje proces kwalifikacji oraz jawną i niejawną część przetargową. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie do Departamentu Skarbu Urzędu Miejskiego w Białymstoku w terminie ustalonym w ogłoszeniu:

 • zaświadczenia z Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, potwierdzającego uzyskanie co najmniej 50% maksymalnej wartości punktów w wyniku oceny stopnia innowacyjności przedsiębiorstwa dokonanej przez Komisję Opiniującą Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego. Ocena formalna i merytoryczna następuje na podstawie złożonego wniosku aplikacyjnego dostępnego na stronie internetowej BPN-T oraz rozmowy członków komisji z przedsiębiorcą.
 • oświadczenia, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu oraz regulaminem pisemnego przetargu na sprzedaż nieruchomości.
 • wpłacenie wadium w wysokości ok. 10% ceny wywoławczej nieruchomości.

Przy wyborze ofert komisja kieruje się następującymi kryteriami: proponowana cena nabycia - maksymalnie 70 %, ocena innowacyjności - maksymalnie 30 %.

Oferowane tereny inwestycyjne objęte są Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie: www.ssse.com.pl.

Mapa terenów inwestycyjnych BPN-T

Pliki do pobrania

Mapa - tereny inwestycyjne BPN-T

rozmiar: 17.29 MB JPG pobierz
Do góry