A A A Przełącz na wysoki kontrast
ul. Częstochowska

Lokalizacja


 • Powierzchnia
  0,16 ha

 

 • Położenie nieruchomości
  ścisłe centrum Białegostoku

 


Charakterystyka terenu


 • Stan prawny - Własność Miasta Białystok
 • Nr. geodezyjny działki - 1300/7, 1293, 1294, 1295/1, 1295/2, Obręb 11 – Śródmieście
 • Istniejąca zabudowa terenu -  teren w części zabudowany (funkcja biurowa)

Obsługa komunikacyjna


 • Stan istniejący
  od ul. Częstochowskiej 

Informacje dodatkowe


 

 • Konieczność przeprowadzenia podziału nieruchomości

 

 • Zalecana funkcja - usługowo - hotelowa

 

Ostatnia modyfikacja: 15.02.2010, 12:40