A A A Przełącz na wysoki kontrast

 

 pl-PL en-Gb+

Poleć znajomemu Drukuj stronę
SSSE - Kompleks Nr 1

 

 


Lokalizacja


 • Powierzchnia *
  19,2284 ha

 • Położenie nieruchomości
  Południowo-wschodnia część miasta, bezpośrednio przy ul. Jacka Kuronia i Franciszka Karpińskiego

 

 • Otoczenie nieruchomości
  Tereny inwestycyjne Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, budynki Sądu Rejonowego i Prokuratur Rejonowych, tereny Lasu Solnickiego o funkcji ochronnej i ekologicznej 


Charakterystyka terenu


Kompleks Nr 1 Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Białystok podzielony jest  na 9 działek inwestycyjnych o powierzchniach:

 • 3,3781 ha (nr ew. 767/29, obr. 21) – „A 1",
 • 3,3447 ha ( nr ew. 767/30, obr. 21) – „A 2”,
 • 1,0668 ha (nr.ew. działki 767/14, obr. 21) – „B”
 • 1,4995 ha (nr.ew. działki 767/15, obr. 21) – „H”
 • 0,9966 ha (nr.ew. działki 767/16, obr. 21) – „C”
 • 2,0534 ha (nr.ew. działki 767/17, obr. 21) – „G”
 • 2,0286 ha (nr.ew. działki 767/19, obr. 21) – „D”
 • 2,0690 ha (nr.ew. działki 767/20, obr. 21) – „E”
 • 2,2635 ha (nr.ew. działki 767/21, obr. 21) – „F”
   

Na czerwono zaznaczone są działki, które zostały zbyte w drodze przetargu

 

oraz
 

 • 0,5282 ha - wydzielony obszar z przeznaczeniem na ciek wodny, który stanowi własność samorządu terytorialnego, jest wodą publiczną i nie podlega obrotowi cywilnoprawnemu (nr.ew. działki 767/18, obr. 21)

 

 • Stan prawny - Własność Miasta Białystok z wyjątkiem 6 działek stanowiących własność prywatnego przedsiębiorcy
 • Obecne użytkowanie - teren nieużytkowany
 • Istniejąca zabudowa terenu - brak
 • Warunki budowlane - min 15% terenu należy pozostawić w formie biologicznie czynnej; przewidywany maksymalny współczynnik zabudowy terenu – 60%
 • Ograniczenia wysokości budynków - w zależności od działki: od 10 do 28 m
   

 Obsługa komunikacyjna


 • Stan istniejący (rozwiązanie etapowe)
  - ul. Borsucza - droga gminna o nawierzchni asfaltowej
  - ul. Jacka Kuronia - droga gminna o nawierzchni asfaltowe
  - ul. Mickiewicza – droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej
  - ul. Myśliwska - droga powiatowa gruntowa 
  - ul. F. Karpińskiego - droga gminna o nawierzchni asfaltowej

 

 • Docelowa obsługa komunikacyjna
  - projektowane przedłużenie ul. Jacka Kuronia do ul. Suchowolca KD-2G (droga krajowa nr 19)

 

 • Połączenia transportowe
  Droga krajowa - ok. 3,5 km
  Bocznica kolejowa - ok. 4,8 km


Uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną


 • Woda (odległość przyłącza do granicy terenu)
  Dostępne przyłącza na granicy terenu nieruchomości (Ø 110) 
 • Kanalizacja sanitarna (Ø 200 – Ø 315)- w bliskim sąsiedztwie działki ( ok. 7 -30 m)
 • Kanalizacja deszczowa (Ø 300- Ø 800)- w bliskim sąsiedztwie działki (ok. 10 -30 m)
 • Odprowadzenie wód deszczowych (odległość przyłącza do granicy terenu)
  Możliwość odprowadzenia do cieku wodnego po oczyszczeniu (na określonych warunkach)
 • Elektryczność – na warunkach gestora sieci PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o., ul. Elektryczna 13, 15-080 Białystok
  W I etapie istnieje możliwość przyłączenia do sieci do terenów sąsiednich (ok. 100-300 m). Docelowo budowa linii kablowych średniego napięcia 15 kV.
 • Gaz - na warunkach gestora sieci Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Białystok, ul. Zacisze 8.
  15-138 Białystok


Informacje dodatkowe


 • Uchwała Nr XXXIX/470/13 Rady Miasta Białystok z dn. 25 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (rejon ulic J. Kuronia oraz F. Karpińskiego).

 

Teren oznaczony na rysunku planu symbolami 1P, U, 2P, U przeznacza się pod zabudowę produkcyjną (w tym lokalizację baz, składów, handlu hurtowego lub specjalistycznego) i usługową wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną.
 

Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość
Tereny inwestycyjne

Pod funkcję produkcyjno-usługową

 

Pod funkcję mieszkaniową

 

Pod funkcję usługową

 

Pod funkcję usługowo - hotelową

 • Oferta w aktualizacji

 

Powiązane informacje
Dane kontaktowe

Departament Skarbu
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok

tel. 85 869 60 72
fax 85 869 62 20
nieruchomosci@um.bialystok.pl

 

Biuro Obsługi Inwestorów

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok

tel. 85 869 60 28

d.in@um.bialystok.pl