A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Utworzony przez: 08.01.2010, 09:28

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 


1. Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym.
2. Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez:
1) wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej;
2) wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych;
3) likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji;
4) kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

 

Środki PFRON przeznaczane są między innymi na:

 1. Rekompensatę pracodawcom podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w postaci dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz refundacji składek ubezpieczeń społecznych),
 2. Refundację składek na ubezpieczenia społeczne dla osób niepełnosprawnych, prowadzących działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników i ich domowników,
 3. Przystosowanie i wyposażenie nowych i istniejących miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,
 4. Pomoc dla osób niepełnosprawnych, które rozpoczynają działalność gospodarczą/rolniczą lub tworzą spółdzielnie socjalne,
 5. Wsparcie imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych osób niepełnosprawnych,
 6. Turnusy rehabilitacyjne,
 7. Tworzenie warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej,
 8. Zaopatrzenie osób indywidualnych w sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny oraz środki pomocnicze,
 9. Likwidację barier architektonicznych i komunikacyjnych,
 10. Wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych, w tym szkoleń i doskonalenia zawodowego,
 11. Wsparcie organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
 12. Programy PFRON, adresowane przede wszystkim do osób indywidualnych, organizacji pozarządowych i jednostek administracji i samorządu (STUDENT, PEGAZ, KOMPUTER DLA HOMERA itp..),
 13. Współfinansowanie projektów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej.
Ostatnia modyfikacja: 27.01.2010, 13:38
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość
Dane kontaktowe

Oddział Podlaski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ul. Fabryczna 2
15-483 Białystok

tel. 85 654 57 65
fax. 85 664 23 92

bialystok@pfron.org.pl 
www.pfron.org.pl

 

Dyrektor Oddziału:
Pan Adam Wiński

Godziny Pracy

Poniedziałek – piątek

w godz. 8.15 – 16.15