A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Utworzony przez: 07.01.2010, 09:28

 

Zwolnienie z opłat abonamentu RTV

 

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych (Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728 z póżń. zm.)

 

Z opłat abonamentowych zwalnia się:

 

 1. Osoby zaliczone do I grupy inwalidów,
 2. Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 3. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji,
 4. Osoby o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje dodatek pielęgnacyjny,

 

Na podstawie:

 • orzeczenia właściwego organu orzekającego, lub
 • orzeczenia właściwej instancji sądu uchylającego wcześniejszą decyzję organu orzekającego;
 • osoby niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym przedstawiają też zaświadczenie o pobieraniu zasiłku pielęgnacyjnego

 

 1. Osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,

 

Na podstawie:

 • orzeczenia o całkowitej głuchocie lub obustronnym upośledzeniu słuchu, wydanego przez właściwy organ orzekający, lub
 • zaświadczenia wystawionego przez zakład opieki zdrowotnej;

 

 1. Osoby, których ostrość wzroku nie przekracza 15%,

 

Na podstawie:

 • legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 • orzeczenia stwierdzającego zaliczenie do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku, lub orzeczenia stwierdzającego wymagane uszkodzenie (ostrość wzroku nie przekracza 15%) wydanych przez właściwy organ orzekający, lub
 • zaświadczenia wystawionego przez zakład opieki zdrowotnej
   
 1. Inwalidów wojennych i wojskowych,

 

Na podstawie:

 • legitymacji inwalidy wojennego (wojskowego) zawierająca wpis odpowiednio o zaliczeniu do I, II lub III grupy inwalidów albo o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.

 

Osoba zaliczona do jednej z wymienionych powyżej grup, traci uprawnienie jeśli zamieszkuje wspólnie (pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym) z co najmniej dwiema osobami, które ukończyły 26 rok życia i nie mają prawa do zwolnień.

 

Aby uzyskać zwolnienie należy przedstawić w urzędzie pocztowym w miejscu stałego pobytu odpowiedni, wymieniony powyżej, dokument oraz oświadczenie o spełnianiu warunków do uzyskania zwolnienia (także oświadczenie o niezamieszkiwaniu z dwoma osobami nieuprawnionymi).

 

Zwolnienie od opłaty następuje od początku miesiąca, następującego po miesiącu, w którym przedstawiono odpowiedni dokument.

Ostatnia modyfikacja: 16.02.2012, 11:35
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość
Zobacz także: