A A A Przełącz na wysoki kontrast
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Utworzony przez: 07.01.2010, 11:04

 

Ulgi w zbiorowej komunikacji miejskiej w Białymstoku

 

Podstawa prawna
Uchwała Nr LXIV/663/94 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 14 marca 1994 r. z póź.zm.

Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U.z 2002 r. Nr 42 poz.371
z póź. zm.)

Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 87 z póź .zm.)

 

Rodzaje i wysokości Ulg


Prawo do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej ustalają władze danego miasta - dlatego też w różnych miejscach Polski (różnych miastach) osoby niepełnosprawne mogą korzystać z innych zwolnień/ulg. Na terenie miasta Białegostoku obowiązują następujące zwolnienia i ulgi:


Przejazdy bezpłatne

 

Przysługują:

  • Dzieciom i młodzieży - do ukończenia 24-tego roku życia o znacznym, umiarkowanym, lekkim stopniu niepełnosprawności(I, II, III grupa inwalidzka) oraz ich rodzicom* lub opiekunom* przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacyjno - wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej i z powrotem - na podstawie dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność
  • Osobom o znacznym stopniu niepełnosprawności (I grupa inwalidzka) wraz z przewodnikiem - na podstawie dokumentu stwierdzającego znaczny stopień niepełnosprawności wraz z dowodem osobistym.
  • Inwalidom wojennym i wojskowym oraz przewodnikowi towarzyszącemu inwalidzie wojennemu zaliczonemu do I grupy inwalidzkiej - na podstawie książeczki inwalidy wojennego (wojskowego) na podstawie odpowiednich dokumentów.
  • Osobom niewidomym, ociemniałym i niedowidzącym wraz ze wskazanym przez nich przewodnikiem lub opiekunem - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wystawionej przez uprawniony organ z określeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z wpisem symbolu przyczyny niepełnosprawności 04-O.

*dotyczy jednej osoby

 

Przejazdy z ulgą 50%

 

Przysługują

  • Osobom o umiarkowanym, lekkim stopniu niepełnosprawności (II. III grupa inwalidzka) - na podstawie dokumentu stwierdzającego umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności i dowodu osobistego.
  • Kombatanci oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - na podstawie uprawniających dokumentów
Ostatnia modyfikacja: 02.02.2010, 10:20
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość
Zobacz także: