A A A Przełącz na wysoki kontrast
Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego „LECH” Spółka z o.o. w Białymstoku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Białegostoku.

Zaproszenie do udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie pożytku publicznego w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Białystok.

 

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536), Prezydent Miasta Białegostoku przekazał do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie upoważnienia Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego „LECH” Spółka z o.o. w Białymstoku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Białegostoku.

 

W zaproszeniu do konsultacji wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę oraz miejsce składania uwag i wniosków. Konsultacje społeczne trwały w dniach 09-19 stycznia 2015 r. Ogłoszenie o konsultacjach oraz projekt przedmiotowej uchwały wraz z uzasadnieniem został umieszczony na portalu miejskim http://www.bialystok.pl/. W okresie publikacji projektu przedmiotowej uchwały na stronie internetowej www.bialystok.pl nie zgłoszono uwag ani wniosków. Żadna z organizacji pozarządowych nie odniosła się do jego treści w formie uwag i wniosków.

 

Jednocześnie zgodnie z § 11 ust. 3 uchwały Nr LX/800/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych biorących w nich udział.
 

Do pobrania
pdf3 upoważnienie zarządu - wyniki konsultacji.pdfpdf, 658 KB
Jak otworzyć pobrane pliki
Ostatnia modyfikacja: Dawid Gromadzki 04.02.2015, 14:56
Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Zaproszenie do udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie pożytku publicznego w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Białystok

 

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536), Prezydent Miasta Białegostoku przekazał do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 

W zaproszeniu do konsultacji wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę oraz miejsce składania uwag i wniosków. Konsultacje społeczne trwały w dniach 09-19 stycznia 2015 r. Ogłoszenie o konsultacjach oraz projekt przedmiotowej uchwały wraz z uzasadnieniem został umieszczony na portalu miejskim http://www.bialystok.pl/. W okresie publikacji projektu przedmiotowej uchwały na stronie internetowej www.bialystok.pl nie zgłoszono uwag ani wniosków. Żadna z organizacji pozarządowych nie odniosła się do jego treści w formie uwag i wniosków.

 

Jednocześnie zgodnie z § 11 ust. 3 uchwały Nr LX/800/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych biorących w nich udział.
 

Do pobrania
pdf2 wzór deklaracji - wyniki konsultacji.pdfpdf, 644 KB
Jak otworzyć pobrane pliki
Ostatnia modyfikacja: Dawid Gromadzki 04.02.2015, 14:50
Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Zaproszenie do udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie pożytku publicznego w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Białystok

 

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536), Prezydent Miasta Białegostoku przekazał do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

 

W zaproszeniu do konsultacji wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę oraz miejsce składania uwag i wniosków. Konsultacje społeczne trwały w dniach 09-19 stycznia 2015 r. Ogłoszenie o konsultacjach oraz projekt przedmiotowej uchwały wraz z uzasadnieniem został umieszczony na portalu miejskim http://www.bialystok.pl/. W okresie publikacji projektu przedmiotowej uchwały na stronie internetowej www.bialystok.pl nie zgłoszono uwag ani wniosków. Żadna z organizacji pozarządowych nie odniosła się do jego treści w formie uwag i wniosków.

 

Jednocześnie zgodnie z § 11 ust. 3 uchwały Nr LX/800/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych biorących w nich udział.
 

Do pobrania
pdf1 metoda i stawka - wyniki konsultacji.pdfpdf, 645 KB
Jak otworzyć pobrane pliki
Ostatnia modyfikacja: Dawid Gromadzki 04.02.2015, 14:44
Konsultacje społeczne

Zaproszenie do udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie pożytku publicznego w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 

Termin zakończenia konsultacji – do 19.01.2015 r.

 

Uwagi można składać w formie pisemnej na adres: Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. J.K. Branickiego 9 lub w formie elektronicznej na adres e-mail – dosgk@um.bialystok.pl

 

Jednocześnie informuje się, że wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
 

Do pobrania
pdfdeklaracja b-stok.pdfpdf, 581 KB
pdfdeklaracja.pdfpdf, 760 KB
Jak otworzyć pobrane pliki
Konsultacje społeczne

Zaproszenie do udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie pożytku publicznego w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie upoważnienia Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego „LECH” Spółka z o.o. w Białymstoku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Białegostoku

 

Termin zakończenia konsultacji – do 19.01.2015 r.

 

Uwagi można składać w formie pisemnej na adres: Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. J.K. Branickiego 9 lub w formie elektronicznej na adres e-mail – dosgk@um.bialystok.pl

 

Jednocześnie informuje się, że wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
 

Do pobrania
pdfUchwała_upoważnienie_07012014.pdfpdf, 195 KB
pdfuchwała_upoważnienie_b-stok.pdfpdf, 653 KB
Jak otworzyć pobrane pliki
Konsultacje społeczne

Zaproszenie do udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie pożytku publicznego w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

 

Termin zakończenia konsultacji – do 19.01.2015 r.

 

Uwagi można składać w formie pisemnej na adres: Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. J.K. Branickiego 9 lub w formie elektronicznej na adres e-mail – dosgk@um.bialystok.pl

 

Jednocześnie informuje się, że wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
 

Do pobrania
pdfuchwała_stawka_b-stok.pdfpdf, 580 KB
pdfzmiana uchwały_07012014.pdfpdf, 226 KB
Jak otworzyć pobrane pliki
Wyniki konsultacji społecznych

W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

 

Zaproszenie do udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie pożytku publicznego w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Białystok

 

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536), Prezydent Miasta Białegostoku przekazał do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Białystok zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

 

W zaproszeniu do konsultacji wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę oraz miejsce składania uwag i wniosków. Konsultacje społeczne trwały w dniach 07-17 października 2014 r. Ogłoszenie o konsultacjach oraz projekt przedmiotowej uchwały wraz z uzasadnieniem został umieszczony na portalu miejskim http://www.bialystok.pl/. W okresie publikacji projektu przedmiotowej uchwały na stronie internetowej www.bialystok.pl nie zgłoszono uwag ani wniosków. Żadna z organizacji pozarządowych nie odniosła się do jego treści w formie uwag i wniosków.

 

Jednocześnie zgodnie z § 11 ust. 3 uchwały Nr LX/800/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych biorących w nich udział.
 

Do pobrania
pdfkonsultacje - wyniki 07-17.10.2014.pdfpdf, 685 KB
Jak otworzyć pobrane pliki
Ostatnia modyfikacja: Dawid Gromadzki 30.10.2014, 13:44
Konsultacje społeczne

Zaproszenie do udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie pożytku publicznego w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Białystok zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

 

Termin zakończenia konsultacji – 17 października 2014 r.

Uwagi można składać w formie pisemnej na adres: Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. J.K. Branickiego 9 lub w formie elektronicznej na adres e-mail – dosgk@um.bialystok.pl.

 

Jednocześnie informuje się, że wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
 

Do pobrania
pdfzmiana uchwały stawki_06102014_1120.pdfpdf, 223 KB
Ostatnia modyfikacja: Kamila Busłowska 07.10.2014, 08:23
Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach

PSZOK w Hryniewiczach czynny jest w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek godz. 8.00 - 16.00
sobota, godz. 7.00 - 14.30

Do pobrania
pdfZarządzenie w sprawie regulaminu PSZOK.pdfpdf, 2787 KB
Jak otworzyć pobrane pliki
Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok.

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536), Prezydent Miasta Białegostoku przekazał do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Białystok zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok.

 

W zaproszeniu do konsultacji wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę oraz miejsce składania uwag i wniosków. Konsultacje społeczne trwały w dniach 14 – 25 marca 2014 r. Ogłoszenie o konsultacjach oraz projekt przedmiotowej uchwały wraz z uzasadnieniem został umieszczony na portalu miejskim http://www.bialystok.pl/. W okresie publikacji projektu przedmiotowej uchwały na stronie internetowej www.bialystok.pl nie zgłoszono uwag ani wniosków. Żadna z organizacji pozarządowych nie odniosła się do jego treści w formie uwag i wniosków.

 

Jednocześnie zgodnie z § 11 ust. 3 uchwały Nr LX/800/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych biorących w nich udział.
 

Do pobrania
pdfwyniki konsultacji społecznych - regulamin.pdfpdf, 646 KB
Jak otworzyć pobrane pliki
Ostatnia modyfikacja: Dawid Gromadzki 11.04.2014, 11:22
Konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok

Zaproszenie do udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie pożytku publicznego w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Białystok zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok.

 

Termin zakończenia konsultacji – 25 marca 2014 r.

 

Uwagi można składać w formie pisemnej na adres: Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. J.K. Branickiego 9 lub w formie elektronicznej na adres e-mail – dosgk@um.bialystok.pl

 

Jednocześnie informuje się, że wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
 

Do pobrania
pdfzmiana regulaminu utrzymania_03.pdfpdf, 142 KB
Jak otworzyć pobrane pliki
Ostatnia modyfikacja: Dawid Gromadzki 14.03.2014, 11:32
Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536), Prezydent Miasta Białegostoku przekazał do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Białystok zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

 

W zaproszeniu do konsultacji wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę oraz miejsce składania uwag i wniosków. Konsultacje społeczne trwały w dniach 5 - 17 grudnia 2013r. Ogłoszenie o konsultacjach oraz projekt przedmiotowej uchwały wraz z uzasadnieniem został umieszczony na portalu miejskim http://www.bialystok.pl/. W okresie publikacji projektu przedmiotowej uchwały na stronie internetowej www.bialystok.pl nie zgłoszono uwag ani wniosków. Żadna z organizacji pozarządowych nie odniosła się do jego treści w formie uwag i wniosków.

 

Jednocześnie zgodnie z § 11 ust. 3 uchwały Nr LX/800/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych biorących w nich udział.
 

Do pobrania
pdfwyniki konsultacji społecznych - stawka.pdfpdf, 738 KB
Jak otworzyć pobrane pliki
Ostatnia modyfikacja: Dawid Gromadzki 10.01.2014, 14:50
Wyniki konsultacji społecznych

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536), Prezydent Miasta Białegostoku przekazał do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Porozumienia Międzygminnego zawartego z Gminą Choroszcz w dniu 30 marca 2010 r. w sprawie powierzenia Miastu zadania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

W zaproszeniu do konsultacji wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę oraz miejsce składania uwag i wniosków. 

 

Konsultacje społeczne trwały w dniach 25 listopada do 5 grudnia 2013 r.
 

Ogłoszenie o konsultacjach oraz projekt przedmiotowej uchwały wraz z uzasadnieniem zostały umieszczone na portalu miejskim http://www.bialystok.pl/.
 

W trakcie trwania przedmiotowych konsultacji wpłynęło stanowisko Stowarzyszenia OKOLICA. Odpowiedź zostanie udzielona w odrębnym piśmie.

 

Jednocześnie zgodnie z § 11 ust. 3 Uchwały Nr LX/800/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych biorących w nich udział.
 

Ostatnia modyfikacja: Dawid Gromadzki 19.12.2013, 15:06
Wyniki konsultacji społecznych projektów uchwał

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536), Prezydent Miasta Białegostoku przekazał do konsultacji projekty uchwał Rady Miasta Białystok:

 1. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usługowo – Handlowo – Produkcyjnemu „LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku zadań własnych Gminy Białystok z zakresu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
 3. w sprawie upoważnienia Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego "LECH" Spółka z o. o. w Białymstoku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Białegostoku.

 

W zaproszeniu do konsultacji wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę oraz miejsce składania uwag i wniosków.


Konsultacje społeczne trwały w dniach 14 - 24 listopada 2013 r.


Ogłoszenie o konsultacjach oraz projekty przedmiotowych uchwał wraz z uzasadnieniem zostały umieszczone na portalu miejskim http://www.bialystok.pl/.


W trakcie trwania przedmiotowych konsultacji wpłynęły uwagi i wnioski skierowane przez:

 • Stowarzyszenie Czyste Podlasie w Białymstoku
 • ”Czyścioch” Sp. z o.o. w Białymstoku

 

Podmiotom tym zostaną udzielone odpowiedzi w odrębnych pismach.

 

Jednocześnie zgodnie z § 11 ust. 3 uchwały Nr LX/800/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych biorących w nich udział.
 

Do pobrania
pdfwyniki - Konsultacje społeczne.pdfpdf, 974 KB
Jak otworzyć pobrane pliki
Ostatnia modyfikacja: Dawid Gromadzki 13.12.2013, 14:29
Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Konsultacje społeczne projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

 

Zaproszenie do udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie pożytku publicznego w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Białystok zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

 

Termin zakończenia konsultacji – 17 grudnia 2013r.

 

Uwagi można składać w formie pisemnej na adres: Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. J.K. Branickiego 9 lub w formie elektronicznej na adres e-mail – dosgk@um.bialystok.pl

 

Jednocześnie informuje się, że wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
 

 

 

 

Do pobrania
pdfprojekt zmiana uchway stawka_03122013.Kopia.pdfpdf, 455 KB
Jak otworzyć pobrane pliki
Ostatnia modyfikacja: Dawid Gromadzki 05.12.2013, 14:47
Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Porozumienia Międzygminnego zawartego z Gminą Choroszcz w dniu 30 marca 2010 r. w sprawie powierzenia Miastu zadania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.


Czas Trwania konsultacji - 25 listopada - 05 grudnia 2013 r.


Uwagi można składać w formie pisemnej na adres: Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Branickiego 9 lub w formie elektronicznej na adres e-mail – dosgk@um.bialystok.pl.


Informuje się, iż konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi odbędą się jedynie poprzez zamieszczenie konsultowanego projektu uchwały na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl.


Jednocześnie informuje się, że wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
 

Do pobrania
pdfUchwała choroszcz.pdfpdf, 187 KB
Jak otworzyć pobrane pliki
Ostatnia modyfikacja: Dawid Gromadzki 25.11.2013, 15:23
Zaproszenie na konsultacje społeczne projektów uchwał

Zaproszenie do udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie pożytku publicznego w konsultacjach społecznych projektów uchwał Rady Miasta Białystok:

 1. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 2. zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usługowo – Handlowo – Produkcyjnemu „LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku zadań własnych Gminy Białystok z zakresu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 3. w sprawie upoważnienia Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowo-Produkcyjnego "LECH" Spółka z o. o. w Białymstoku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Białegostoku.

 

Termin zakończenia konsultacji – 24 listopada 2013r.

 

Uwagi można składać w formie pisemnej na adres: Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. J.K. Branickiego 9 lub w formie elektronicznej na adres e-mail – dosgk@um.bialystok.pl

 

Jednocześnie informuje się, że wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
 

Do pobrania
pdfProjekt uchwaly w sprawie powierzenia.pdfpdf, 231 KB
pdfProjekt uchwaly w sprawie szczegolowego zakresu.pdfpdf, 437 KB
pdfProjekt uchwaly w sprawie upoważnienia.pdfpdf, 252 KB
Jak otworzyć pobrane pliki
Ostatnia modyfikacja: Dawid Gromadzki 14.11.2013, 09:22
Zadania gminy wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (od 1 lipca 2013r.)
 1. Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Białystok:

  Nazwa firmy

  Siedziba i adres

  Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "Czyścioch" Sp. z o.o.

  ul. Gen. Franciszka Kleeberga 20, 15-691 Białystok

  Przedsiębiorstwo Usługowo - Asenizacyjne "ASTWA" Sp. z o.o.

  ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok

  MPO Sp. z o.o.

  ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok

 1. informacje o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Białystok zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

  ZUOK w Hryniewiczach

 

 1. informacje o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust.1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

  Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w 2012 r. [%]

   

  TR= 10% *

  *- dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2012 r. wynosi 75%

  Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2012 r. [%]

  10%

  Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2012 r. [%]

  36%

 

 1. informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  PUHP „LECH” Sp. z o.o., ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok prowadzi punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie ZUOK w Hryniewiczach. Godziny przyjmowania odpadów:
  • poniedziałek, środa, czwartek, piątek godz. 8.00 - 16.00,
  • sobota, godz. 7.00 - 14.30.

 

Szczegóły dotyczące pracy EKOPSZOK
 

 1. informacje o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym|

  Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych, dostępna jest tutaj
   
Ostatnia modyfikacja: Dawid Gromadzki 27.09.2013, 10:37
Wyniki konsultacji społecznych

projektu uchwały Rady Miasta Białystok zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności


Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) Urząd Miejski w Białymstoku przekazał do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Białystok zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.


W zaproszeniu do konsultacji wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę oraz miejsce składania uwag i wniosków. Konsultacje społeczne trwały w dniach 14 - 23 czerwca 2013 r. Ogłoszenie o konsultacjach oraz projekt przedmiotowej uchwały wraz z uzasadnieniem zostały umieszczone na portalu miejskim http://www.bialystok.pl/ celem zebrania opinii, wniosków i uwag m. in. organizacji pozarządowych. W okresie publikacji projektu przedmiotowej uchwały na stronie internetowej www.bialystok.pl nie zgłoszono uwag ani wniosków. Żadna z organizacji pozarządowych nie odniosła się do jego treści w formie uwag i wniosków.


Jednocześnie zgodnie z § 11 ust. 3 uchwały Nr LX/800/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych biorących w nich udział.
 

Do pobrania
pdfwyniki konsultacji.pdfpdf, 838 KB
Jak otworzyć pobrane pliki
Ostatnia modyfikacja: Dawid Gromadzki 16.07.2013, 14:41
Konsultacje społeczne

Zapraszamy do udziału organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność w zakresie pożytku publicznego w konsultacjach społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

 

Termin zakończenia konsultacji – 23 czerwca 2013r.

 

Uwagi można składać w formie pisemnej na adres: Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok lub w formie elektronicznej na adres email – dosgk@um.bialystok.pl

 

Jednocześnie informuje się, że wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
 

Do pobrania
pdfProjekt uchwały.pdfpdf, 2404 KB
Jak otworzyć pobrane pliki
Ostatnia modyfikacja: Dawid Gromadzki 14.06.2013, 15:07
Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536), Urząd Miejski w Białymstoku przekazał do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

W zaproszeniu do konsultacji wskazano przedmiot konsultacji, termin oraz miejsce składania uwag. Konsultacje społeczne trwały do 22 marca 2013 r. Ogłoszenie o konsultacjach oraz projekt przedmiotowej uchwały wraz z uzasadnieniem zamieszczono na portalu miejskim pod adresem www.bialystok.pl

 

W trakcie trwania przedmiotowych konsultacji nie wpłynęły uwagi i wnioski zainteresowanych środowisk.

 

Jednocześnie informuje się, iż zgodnie z §11 ust. 3 Uchwały Nr LX/800/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych, konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych biorących w nich udział.
 

Zaproszenie do udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie pożytku publicznego w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Białystok:
 • w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Termin zakończenia konsultacji – 22 marzec 2013r.

 

Uwagi można składać w formie pisemnej na adres: Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. J.K. Branickiego 9 lub w formie elektronicznej na adres e-mail – mandruszkiewicz@um.bialystok.pl

 

Jednocześnie informuje się, że wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
 

Do pobrania
pdfprojekt uchwały.pdfpdf, 359 KB
Jak otworzyć pobrane pliki
Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536), Urząd Miejski w Białymstoku przekazał do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok.
W zaproszeniu do konsultacji wskazano przedmiot konsultacji, termin oraz miejsce składania uwag. Konsultacje społeczne trwały do 10 lutego 2013 r. Ogłoszenie o konsultacjach oraz projekt przedmiotowej uchwały wraz z uzasadnieniem zamieszczono na portalu miejskim pod adresem www.bialystok.pl


W trakcie trwania przedmiotowych konsultacji nie wpłynęły uwagi i wnioski zainteresowanych środowisk.


Jednocześnie informuje się, iż zgodnie z §11 ust. 3 Uchwały Nr LX/800/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych, konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych biorących w nich udział.
 

Wyniki konsultacji społecznych trzech alternatywnych projektów uchwał w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536), Urząd Miejski w Białymstoku przekazał do konsultacji trzy alternatywne projekty uchwał Rady Miasta Białystok w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.


W zaproszeniu do konsultacji wskazano przedmiot konsultacji, termin oraz miejsce składania uwag. Konsultacje społeczne trwały do 5 lutego 2013 r. Ogłoszenie o konsultacjach oraz projekty przedmiotowych uchwał wraz z uzasadnieniem zamieszczono na portalu miejskim pod adresem www.bialystok.pl


W trakcie trwania przedmiotowych konsultacji wpłynęły uwagi i wnioski skierowane przez:

 • Stowarzyszenie Poszkodowanych przez Władze Białegostoku,
 • Stowarzyszenie Czyste Podlasie,

oraz organizacje związków zawodowych:

 • Zarząd Wojewódzki Forum Związków Zawodowych woj. Podlaskiego,
 • Prezydium Rady OPZZ Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
 • Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” w Białymstoku.

 

Podmiotom tym zostaną udzielone odpowiedzi w odrębnych pismach.


Jednocześnie informuje się, iż zgodnie z §11 ust. 3 Uchwały Nr LX/800/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych, konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych biorących w nich udział.
 

Wyniki konsultacji społecznych trzech alternatywnych projektów uchwał Rady Miasta Białystok w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536), Urząd Miejski w Białymstoku przekazał do konsultacji projekty uchwał Rady Miasta Białystok:

 • Projekt 1 w zależności od gospodarstwa domowego jednoosobowego, dwuosobowego, trzyosobowego, cztero- i więcej- osobowego;
 • Projekt 2 w zależności od gospodarstwa domowego jednoosobowego, wieloosobowego;
 • Projekt 3 w zależności od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego do 40,00 m² włącznie, o powierzchni lokalu mieszkalnego do 40,01 m² do 80, 00 m²włącznie, o powierzchni lokalu mieszkalnego powyżej 80, 00 m²
   

W zaproszeniu do konsultacji wskazano przedmiot konsultacji, termin oraz miejsce składania uwag.
 

Konsultacje społeczne trwały do 21 lutego 2013 r. Ogłoszenie o konsultacjach oraz projekty przedmiotowych uchwał wraz z uzasadnieniem zamieszczono na specjalnie uruchomionym adresie poczty elektronicznej.
 

W trakcie konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 nie wpłynęły żadne uwagi i opinie.

 

Konsultowane projekty uchwał do czasu podania wyników konsultacji społecznych nie były procedowane.

 

Ostateczną decyzję dotyczącą uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości podejmie Rada Miasta Białystok.
 

Do pobrania metoda gosp. 1 osobowe lub wieloosobowe
rtfD-M 1,2.rtfrtf, 347 KB
docD-N.docdoc, 191 KB
docD-Z 1,2.docdoc, 162 KB
docUchwała wzór deklaracji 11.02.2013 gosp.domowe.docdoc, 49 KB
docZAŁĄCZNIK A-M 1,2.docdoc, 105 KB
docZAŁĄCZNIK A-N.docdoc, 99 KB
docZAŁĄCZNIK a-z 1,2.docdoc, 68 KB
Do pobrania metoda gosp. 1,2,3,4 osobowe
rtfD-M 1,2,3,4.rtfrtf, 351 KB
docD-N.docdoc, 191 KB
docD-Z 1,2,3,4.docdoc, 166 KB
docUchwała wzór deklaracji 11.02.2013 gosp.domowe.docdoc, 49 KB
docZAŁĄCZNIK A-M 1,2,3,4.docdoc, 114 KB
docZAŁĄCZNIK A-N.docdoc, 99 KB
docZAŁĄCZNIK a-z 1,2,3,4.docdoc, 70 KB
Do pobrania metoda od pow. lok. mieszk.
rtfD-M pow.rtfrtf, 350 KB
docD-N.docdoc, 191 KB
docD-Z pow.docdoc, 164 KB
docD-Z pow.docdoc, 164 KB
docUchwała wzór deklaracji 11.02.2013 gosp.domowe.docdoc, 49 KB
docZAŁĄCZNIK A-M pow.docdoc, 114 KB
docZAŁĄCZNIK A-N.docdoc, 99 KB
docZAŁĄCZNIK a-zPOW.docdoc, 71 KB
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok

Zaproszenie do udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie pożytku publicznego w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Białystok:

 

- w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok.

 

Termin zakończenia konsultacji – 10 lutego 2013 r.

 

Uwagi można składać w formie pisemnej na adres: Biuro Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Warszawska 21, 15-062 Białystok lub w formie elektronicznej na adres e-mail –

 

bnw@um.bialystok.pl

 

Jednocześnie informuje się, że wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
 

Do pobrania
pdfRegulamin utrzymania czystości i porządku.pdfpdf, 1023 KB
Jak otworzyć pobrane pliki
Konsultacje społeczne trzech alternatywnych projektów uchwał w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Zapraszamy do udziału organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność w zakresie pożytku publicznego w konsultacjach społecznych trzech alternatywnych projektów uchwał Rady Miasta Białystok w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik :

 

 

 • Projekt 1 – w zależności od gospodarstwa domowego jednoosobowego, dwuosobowego, trzyosobowego, cztero- i więcej- osobowego,

 

 •  Projekt 2 – w zależności od gospodarstwa domowego jednoosobowego, wieloosobowego,

 

 • Projekt 3 – w zależności od gospodarstwa domowego o powierzchni lokalu mieszkalnego do 40,00 m2 włącznie, o powierzchni lokalu mieszkalnego od 40,01 m2 do 80,00 m2 włącznie, o powierzchni lokalu mieszkalnego powyżej 80,00 m2.

 

Termin zakończenia konsultacji – 5 lutego 2013r.

 

Uwagi można składać w formie pisemnej na adres: Biuro Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Warszawska 21, 15-062 Białystok lub w formie elektronicznej na adres e-mail:

 

 

bnw@um.bialystok.pl


Jednocześnie informuje się, że wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

 

Projekty uchwał dostępne są w plikach do pobrania
 

Do Pobrania
pdfRegulamin utrzymania czystości i porządku.pdfpdf, 1023 KB
pdfuchwała 1[1].pdfpdf, 219 KB
pdfuchwała 2[1].pdfpdf, 230 KB
pdfuchwała 3[1].pdfpdf, 247 KB
Ostatnia modyfikacja: Dawid Gromadzki 31.01.2013, 14:31
Aktualny wykaz podmiotów posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku pod adresem internetowym.
 

Wyniki konsultacji społecznych

Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Białystok - w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536), Urząd Miejski w Białymstoku przekazał do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Białystok

 •  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

W zaproszeniu do konsultacji wskazano przedmiot konsultacji, termin oraz miejsce składania uwag. Konsultacje społeczne trwały do 7 grudnia 2012 r. Ogłoszenie o konsultacjach oraz projekt przedmiotowej uchwały wraz z uzasadnieniem zamieszczono na portalu miejskim pod adresem www.bialystok.pl


W trakcie trwania przedmiotowych konsultacji nie wpłynęły uwagi i wnioski skierowane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność w zakresie pożytku publicznego.


Rada Miasta Białystok w dniu 17 grudnia 2012r. podjęła uchwałę Nr XXXVII/439/12 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Jednocześnie informuje się, iż zgodnie z §11 ust. 3 Uchwały Nr LX/800/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych, konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych biorących w nich udział.
 

Ostatnia modyfikacja: Dawid Gromadzki 27.12.2012, 10:27
Wyniki konsultacji społecznych

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536), Urząd Miejski w Białymstoku przekazał do konsultacji projekty uchwał Rady Miasta Białystok

 • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,
 • w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 

W zaproszeniu do konsultacji wskazano przedmiot konsultacji, termin oraz miejsce składania uwag. Konsultacje społeczne trwały do 30 listopada 2012 r. Ogłoszenie o konsultacjach oraz projekty przedmiotowych uchwał wraz z uzasadnieniem zamieszczono na portalu miejskim pod adresem www.bialystok.pl


W trakcie konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ww. ustawy, brały udział następujące podmioty:
Pani Edyta Januszkiewicz - odpowiedzi udzielono drogą e-mailową w dniu 18 grudnia 2012r.
Pan Tomasz Gęsina - odpowiedzi udzielono drogą e-mailową w dniu 18 grudnia 2012r.
 

Pan Prezes PPUH „Czyścioch” Sp. z o.o. w Białymstoku – odpowiedzi udzielono na piśmie z dnia 18 grudnia 2012r.
oraz organizacje związków zawodowych:

 1. Zarząd Wojewódzki Forum Związków Zawodowych woj. Podlaskiego,
 2. Prezydium Rady OPZZ Województwa Podlaskiego w Białymstoku,
 3. Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” w Białymstoku.

 

Organizacjom tym odpowiedź zostanie udzielona na podstawie przepisów ustawy o związkach zawodowych.

W ramach omawianych wyżej konsultacji wpłynęło pismo Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku. Z uwagi, na fakt, że na mocy wyroku Sądu Stowarzyszenie zostało rozwiązane, pismo włączono do akt – bez udzielania odpowiedzi.
Konsultowane projekty uchwał do czasu podania wyników konsultacji społecznych nie były procedowane.

 

Jednocześnie informuje się, iż zgodnie z §11 ust. 3 Uchwały Nr LX/800/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych.
 

Ostatnia modyfikacja: Dawid Gromadzki 27.12.2012, 10:23
Wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie sposobu i zakresu usług dotyczących odpadów komunalnych

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536), Urząd Miejski w Białymstoku przekazał do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


W zaproszeniu do konsultacji wskazano przedmiot konsultacji, termin oraz miejsce składania uwag. Konsultacje społeczne trwały do 19 listopada 2012 r. Ogłoszenie o konsultacjach oraz projekt przedmiotowej uchwały wraz z uzasadnieniem zamieszczono na portalu miejskim pod adresem www.bialystok.pl


W trakcie trwania przedmiotowych konsultacji nie wpłynęły uwagi i wnioski skierowane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność w zakresie pożytku publicznego.


Opinie dotyczące projektu uchwały oraz założeń systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Białymstoku zostały przedstawione przez podmioty nie będące organizacjami społecznymi, tj.:

 • Spółdzielczy Regionalny Związek Rewizyjny w Białymstoku,
 • PHJ Gospodarka Odpadami K. Jadkowski Sp. K.,
 • PPUH „CZYŚCIOCH” Sp. z o.o.,
 • PUA „ASTWA” Sp. z o.o. w Białymstoku.

Podmiotom tym zostaną udzielone odpowiedzi w odrębnych pismach.
 

Rada Miasta Białystok 26 listopada 2012 r. podjęła uchwałę Nr XXXV/417/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na wniosek Radnych w pozycji selektywnie zbierane szkło opakowaniowe dodany został zapis „worki na swój koszt dostarczy podmiot odbierający odpady komunalne”.


Jednocześnie informuje się, iż zgodnie z §11 ust. 3 Uchwały Nr LX/800/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych, konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych biorących w nich udział.
 

Ostatnia modyfikacja: Dawid Gromadzki 07.12.2012, 12:07
Konsultacje społeczne

Zaproszenie do udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie pożytku publicznego w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Białystok:

 • w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Termin zakończenia konsultacji – 07 grudnia 2012r.

 

Uwagi można składać w formie pisemnej na adres: Biuro Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Branickiego 9 lub w formie elektronicznej na adres e-mail – bgk@um.bialystok.pl

 

Jednocześnie informuje się, że wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
 

Do pobrania
pdfProjekt uchwały 27112012.pdfpdf, 180 KB
Ostatnia modyfikacja: Dawid Gromadzki 28.11.2012, 08:21
Konsultacje społeczne

Zaproszenie do udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie pożytku publicznego w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Białystok:

 • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,
 • w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 

Termin zakończenia konsultacji – 30 listopada 2012r.

 

Uwagi można składać w formie pisemnej na adres: Biuro Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Branickiego 9 lub w formie elektronicznej na adres e-mail – bgk@um.bialystok.pl

 

Jednocześnie informuje się, że wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
 

Do pobrania
pdfuchwała metoda ver 19112012_50.pdfpdf, 48 KB
pdfuchwała- wzór deklaracji 20112012g1125.pdfpdf, 324 KB
pdfkonferencja o odpadach komunalnych.pdfpdf, 332 KB
Jak otworzyć pobrane pliki
Ostatnia modyfikacja: Dawid Gromadzki 23.11.2012, 09:02
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu usług dot. odpadów komunalnych

Zaproszenie do udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność w zakresie pożytku publicznego w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Białystok:

 • w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Termin zakończenia konsultacji – 19 listopada 2012r.

 

Uwagi można składać w formie pisemnej na adres: Biuro Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Branickiego 9 lub w formie elektronicznej na adres e-mail – azabicka@um.bialystok.pl

 

Jednocześnie informuje się, że wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
 

Do pobrania
pdfSzczególowy zakres_projekt_konsultacje.pdfpdf, 346 KB
Jak otworzyć pobrane pliki
Metoda naliczania opłat i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z gospodarką odpadami
Wyniki konsultacji społecznych dwóch projektów uchwał Rady Miasta Białystok:
 • Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usługowo -Handlowo-Produkcyjnemu ,,LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. w Białymstoku zadań własnych Gminy Białystok z zakresu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjnego ,,LECH” Spółka z o.o. w Białymstoku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Białegostoku.

 

W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536), Urząd Miejski w Białymstoku przekazał do konsultacji projekty w/w uchwał Rady Miasta Białystok.


W zaproszeniu do konsultacji wskazano przedmiot konsultacji, termin oraz miejsce składania uwag. Konsultacje społeczne trwały do 15 października 2012r. Ogłoszenie o konsultacjach oraz projekty przedmiotowych uchwał wraz z uzasadnieniem zostały umieszczone na portalu miejskim http://www.bialystok.pl/.


W trakcie konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ww. ustawy, wpłynęły pisma:

 • Prezesa Stowarzyszenia Federacja Zielonych w (likwidacji) w Białymstoku Rafała Kosno, wnosząc uwagi.
 • Prezesa Zarządu PPUH ,,CZYŚCIOCH” Sp. z o.o. Macieja Potentas, wnosząc uwagi.

 

Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku, postanowieniem z dnia 27 stycznia 2012 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zostało rozwiązane i zarządzono jego likwidację. W dniu 20 kwietnia 2012r. Sąd Okręgowy Sąd Gospodarczy w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy oddalił apelację wniesioną przez ww. Stowarzyszenie od postanowienia I instancji (Orzeczenie jest prawomocne). W związku z powyższym uwagi wnoszone przez ww. organizację nie zostały uwzględnione.


Z uwagi na fakt, iż PPUH ,,CZYŚCIOCH’’ Sp. z o.o. nie jest organizacją pozarządową ani podmiotem w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póżn. zm.), wniesione uwagi nie były przedmiotem ww. konsultacji. Odpowiedzi na poruszane zagadnienia udzielono w odrębnym piśmie.


Jednocześnie informuję, iż zgodnie z § 11 ust. 3 Uchwały Nr LX/800/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 października 2010r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych biorących w nich udział.
 

Konsultacje społeczne

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dwóch projektów uchwał Rady Miasta Białystok:

 • Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Usługowo -Handlowo-Produkcyjnemu ,,LECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. w Białymstoku zadań własnych Gminy Białystok z zakresu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo – Handlowo – Produkcyjnego ,,LECH” Spółka z o.o. w Białymstoku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Białegostoku.

 

Termin zakończenia konsultacji – 15 października 2012r.

 

Uwagi można składać w formie pisemnej na adres : Biuro Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Branickiego 9 lub w formie elektronicznej na adres e-mail – afigura@um.bialystok.pl

 

Jednocześnie informuje się, że wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
 

Do pobrania
pdfPowierzenie_03.10.2012.pdfpdf, 219 KB
pdfuchwała upoważnienie zarządu lech_03.10.2012.pdfpdf, 187 KB
Jak otworzyć pobrane pliki
Informacja dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Białegostoku

W Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 09 lipca 2012 roku pod poz. 2017 została opublikowana uchwała Nr XX/234/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012 – 2017”, która weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, tj. 23 lipca 2012 roku. Zgodnie z wyżej powołaną uchwałą województwo podlaskie zostało podzielone na cztery regiony gospodarki odpadami komunalnymi, a Miasto Białystok wchodzi w skład Regionu Centralnego. Funkcjonującą regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych dla Regionu Centralnego jest Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach. Stosownie do regulacji art. 20 ustawy z dnia 01 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.) do dnia wejścia w życie powołanej na wstępie uchwały podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości mógł przekazywać zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odebrane od właścicieli nieruchomości do instalacji położonej najbliżej miejsca wytwarzania odpadów, natomiast z dniem wejścia w życie uchwały w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012 – 2017” strumień ww. odpadów należy kierować do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, czyli do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach.

 

Uwaga ważne!

 

W przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca, który jest wpisany do rejestru działalności regulowanej przekazuje zmieszane odpady komunalne, odpady zielone lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji innych niż regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych - zgodnie z art. 9j ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr 391) nastąpi wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Białegostoku.

 

Zadania gminy wynikające z art. 3 ust. 2 PKT. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 R. o otrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Białystok udostępnia:

 

 1. informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Białystok,
  Do pobrania:
  Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
 2. informacje o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Białystok zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,

Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/252/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 października 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2012-2017”, podmioty odbierające od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, zobowiązane są do ich przekazywania do:

 • ZUOK w Hryniewiczach,
 • CIGO w Studziankach,

jako regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).

 1. informacje o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust.1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
  Powyższa informacja jest informacją roczną i zostanie udostępniona w 2013r.
 2. informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi, który zostanie wprowadzony od 1 lipca 2013 r., przewiduje utworzenie Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie mieszkańcy Białegostoku będą mogli dostarczać nieodpłatnie odpady m.in. problemowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wielkogabarytowe, zielone, surowcowe. Obecnie Gmina Białystok jest na etapie tworzenia tych punktów.
 3. informacje o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,

 

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych, dostępna jest w zakładce "Elektrośmieci" - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
 

 

Do pobrania
docPodmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.docdoc, 102 KB
Jak otworzyć pobrane pliki
Wyniki konsultacji społecznych

WYNIKI

konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie ustalenia wysokości cen za przyjęcie odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Białegostoku uprawnień w zakresie ustalania kolejnych stawek opłat za przyjęcie odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach


W celu poznania opinii związków zawodowych zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536), Urząd Miejski przekazał do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie ustalenia wysokości cen za przyjęcie odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Białegostoku uprawnień w zakresie ustalania kolejnych stawek opłat za przyjęcie odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach.


W zaproszeniu do konsultacji wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę oraz miejsce składania uwag. Konsultacje społeczne trwały do 20 kwietnia 2012r. Ogłoszenie o konsultacjach oraz projekt przedmiotowej uchwały wraz z uzasadnieniem zostały umieszczone na portalu miejskim http://www.bialystok.pl celem zebrania opinii, wniosków i uwag m.in. związków zawodowych i organizacji pozarządowych. Ponadto do związków zawodowych oraz pozarządowych organizacji ekologicznych dostarczono bezpośrednio projekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem.


W trakcie konsultacji społecznych wpłynęły pisma:

 • Forum Związków Zawodowych Zarządu Wojewódzkiego woj. Podlaskiego nie wnosząc uwag,
 • Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” nie mając zastrzeżeń,
 • Rady OPZZ Województwa Podlaskiego wnosząc uwagi do proponowanego cennika oraz zamiaru powierzenia uprawnień Prezydentowi Miasta Białegostoku w zakresie ustalania kolejnych stawek opłat,
 • Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddział w Białymstoku z pełną akceptacją przedstawionego projektu,
 • Podlaskiego Klubu Biznesu popierając projekt uchwały,
 • Stowarzyszenia „Okolica” z wątpliwościami czy przekazanie uprawnień Prezydentowi Miasta przyczyni się do uelastycznienia polityki cenowej w gospodarce komunalnej oraz czy polityka cenowa przyczyni się do wypełnienia wymogów obowiązujących ustaw i osiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów.

 

Nawiązując do stanowiska Rady OPZZ Województwa Podlaskiego informacja zostanie udzielona w trybie art. 19 ust. 3. ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 854).


Odnosząc się do uwag dotyczących zamierzenia powierzenia Prezydentowi Miasta Białegostoku uprawnienia w zakresie ustalania kolejnych stawek opłat za przyjęcie odpadów do ZUOK w Hryniewiczach, informujemy, iż na podstawie art. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Rada Miejska Białegostoku ustanawia wysokość cen i opłat albo sposób ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Należy jednak podkreślić, że zgodnie z art. 4 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy, uprawnienia te mogą być przekazane przez Radę Miejską Białegostoku Prezydentowi Miasta. Podjęcie wskazanego działania nie wymaga odrębnych uchwał, po za tą, która została przedłożona do konsultacji. Subdelegacja, o której mowa, może nastąpić jedynie wówczas: „Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej” (art. 4 ust. 1in principio ustawy). W analizowanym przypadku brak jest regulacji ustawowych odbierających Radzie Miejskiej Białegostoku możliwość podjęcia stosownej uchwały, dlatego też wnoszone uwagi nie znajdują uzasadnienia.


Jednocześnie zgodnie z § 11 ust. 3 Uchwały Nr LX/800/10 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 października 2010r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych biorących w nich udział.
 

Sprawozdania kwartalne podmiotu odbierającego odpady komunalne

Zgodnie z art. 9n znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązani są do sporządzania kwartalnych sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

 

Ważne!
Terminy składania kolejnych sprawozdań kwartalnych:

 • II kwartał do 31 lipca 2012r.
 • III kwartał do 31 października 2012r.
 • IV kwartał do 31 stycznia 2013r.

 

Do pobrania
xlsWzór sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.xlsxls, 45 KB
xlsWzór wykazu umów z właścicielami nieruchomości.xlsxls, 22 KB
rtfwzór spawozdania nieczystości ciekłe.rtfrtf, 76 KB
Jak otworzyć pobrane pliki
Konsultacje społeczne

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Białegostoku w sprawie ustalenia wysokości cen za przyjęcie odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach oraz powierzenia Prezydentowi Miasta Białegostoku uprawnień w zakresie ustalania kolejnych stawek opłat za przyjęcie odpadów do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach
Termin zakończenia konsultacji - 20 kwietnia 2012r.


Uwagi można składać w formie pisemnej na adres : Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Branickiego 9 lub w formie elektronicznej na adres e-mail – dosgk@um.bialystok.pl.


Jednocześnie informuje się, że wyniki konsultacji społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
 

Do pobrania
pdfprojekt uchwały.pdfpdf, 197 KB
Jak otworzyć pobrane pliki
Informacja w sprawie przekazania wykazów od właścicieli i zarządców/użytkowników nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej dotycząca pism DOS-II.7031.1.2.2012 oraz DOS-II.7031.1.3.2012 z dnia 8 lutego 2012r.
Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

Zobowiązuje gminy do organizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W związku z powyższym podstawą jest utworzenie bazy danych o właścicielach nieruchomości wraz z informacją o stosowanych pojemnikach/kontenerach, częstotliwości ich opróżniania."

 

 

Do pobrania
xlsinformacja dotycząca nieruchomości_odbiór odpadów komunalnych.xlsxls, 17 KB
Jak otworzyć pobrane pliki
Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Informacja dla mieszkańców Białegostoku


W dniu 1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.


Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.


W Białymstoku odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na nowych zasadach zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 r. Wówczas właściciele nieruchomości będą obowiązani wnosić do gminy tzw. opłatę za gospodarowanie odpadami. Do tego czasu właściciele nieruchomości mają obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych na dotychczasowych zasadach, tj. do zbierania odpadów komunalnych powstających na terenie ich nieruchomości i przekazywania tych odpadów, na podstawie umowy, podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie lub wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.


Od 1 stycznia 2012 r. zamiast zezwoleń wydawanych przez Prezydenta Miasta Białegostoku, prowadzony będzie rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Białegostoku. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy będą chcieli rozpocząć prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych, będą zobowiązani złożyć w Urzędzie Miejskim w Białymstoku wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej. Nie dotyczy to przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych przed dniem wejścia w życie znowelizowanej ustawy. Zezwolenia te zachowują ważność do końca 2012r.

Ostatnia modyfikacja: Dawid Gromadzki 30.12.2011, 08:33
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Białegostoku
 1. Opis procedury

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru.
Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Białegostoku jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru.

 

Wniosek powinien zawierać:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;


Do wniosku dołącza się:

 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej (lub kopię, a jednocześnie oryginał do wglądu).


Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

 

 1. Efekt załatwienia sprawy

  1. nadanie numeru rejestrowego i wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru/ o dokonaniu zmiany we wpisie w rejestrze następuje w przypadku spełnienia wymogów określonych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i rozporządzeniach wykonawczych;
  2. odmowa wpisu przedsiębiorcy do rejestru, w drodze decyzji, w przypadku, gdy:
   • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
   • przedsiębiorcę wykreślono z rejestru z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;

Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach do niego dołączonych, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

 

 1. Sprawę prowadzi i informacji udziela:

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

 

Adres:
15-950 Białystok
ul. Branickiego 9

 

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
wtorek 8:00 - 16:00

 

 1. Warunkiem wszczęcia postępowania jest złożenie wniosku:

  • wzór wniosku o wpis do rejestru;
  • wzór oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
  • wzór wniosku o zmianę wpisu do rejestru.\
 2. Wniosek można złożyć:

  • listownie - na podany wyżej adres (listem poleconym - w takim przypadku wniosek musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy),
  • osobiście.

VI. Termin załatwienia sprawy:

 • 7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku;

 

Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

 1. Opłaty

Za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.). Opłatę uiszcza się składając wniosek, na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku – Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, nr rachunku 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132.

 

Za dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 25,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.). Opłatę uiszcza się składając wniosek, na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku – Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta, nr rachunku 26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

 

W przypadku pełnomocnika należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł.

 

 1. Tryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji oraz o wykreśleniu z ewidencji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

 1. Akty prawne dotyczące sprawy:

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.).
    
Do pobrania
docwniosek o wpis do rejestru.docdoc, 59 KB
docobjaśnienia do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej.docdoc, 37 KB
docwniosek o wpis do rejestru - oświadczenie.docdoc, 27 KB
xlsRejestr działalności regulowanej - 22.05.2015 r..xlsxls, 100 KB
Ostatnia modyfikacja: Kamila Busłowska 26.05.2015, 11:23
Poleć znajomemu Drukuj stronę
Zasady selektywnej zbiórki
Utworzony przez: Elżbieta Kuptel 10.12.2009, 13:51

 

Segregacja Odpadów


Istnieją dwa podstawowe modele segregacji odpadów:

 

 1. 1. selektywna zbiórka odpadów (odpady zbierane do oddzielnych, specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników, worków, przyjmowane do punktów skupu itp.);
 2. sortowanie odpadów (odpady zbierane są tradycyjnie, do wspólnego pojemnika, a później sortowane w sortowni odpadów na papier, szkło, metal itp.).
  Obydwa modele były stosowane w różnych krajach. Okazało się jednak, że ten pierwszy (selektywna zbiórka) przynosi znacznie lepsze efekty. Odzwierciedla się to przede wszystkim w jakości odzyskiwanych surowców. Dlatego też jest on stosowany w większości krajów, także w Polsce.

Zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Białegostoku zawarte są w uchwale Rady Miejskiej Białegostoku nr LVII/678/06 z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Białystok

 

 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są prowadzić selektywną zbiórkę odpadów, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów niebezpiecznych ze szczególnym uwzględnieniem baterii i akumulatorów, odpadów wielkogabarytowych, odpadów z remontów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i odpadów ulegających biodegradacji. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do selektywnego gromadzenia odpadów budowlanych na terenie budowy.
 2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki odpowiadające ogólnym warunkom lub worki do tego przeznaczone.
 3. Pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów udostępniają na podstawie umowy, właścicielom nieruchomości firmy wywozowe. Właściciel nieruchomości ponosi koszt odtworzenia pojemnika, jeżeli jego zniszczenie zostało spowodowane przyczynami innymi niż normalne zużycie.
 4. Selektywna zbiórka odpadów powinna być prowadzona z zachowaniem ogólnych warunków usuwania odpadów.
 5. Szczegółowe warunki odbioru odpadów z selektywnej zbiórki, ustalają właściciele nieruchomości z firmą wywozową, która jest zobowiązana do:
   
 • selektywnego odbierania, transportu i przekazywania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych, odpadów niebezpiecznych i odpadów ulegających biodegradacji;
 • ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • kierowania odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Białegostoku na lata 2004-2015, a po wyczerpaniu mocy przerobowych tych instalacji, do instalacji wymienionych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego;
 • kierowania odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów położonych na terenie województwa podlaskiego, spełniających wymagania najlepszej dostępnej techniki i technologii zgodnie z odrębnymi przepisami lub do miejsc najbliżej położonych miejsca ich wytwarzania.


Ogólne zasady selektywnej zbiórki odpadów


Produkujemy coraz więcej odpadów. Jest to cywilizacyjny uboczny aspekt naszego życia. Musimy mądrze i rozsądnie z tym problemem sobie poradzić, aby nie powodować degradacji naszego środowiska. Odpady, które wszyscy wytwarzamy, ich selekcja, zbiórka stały się problemem globalnym, naszym wspólnym, który wymaga poparcia społecznego. Stąd właśnie to wspólne działanie jest celem ochrony środowiska, w którym żyjemy. są konieczne dla naszego własnego dobra i bezpieczeństwa.
 

Niestety często okazuje się, iż nie każdy zdaje sobie sprawę z tego problemu, nie każdy też wie jak postępować aby włączyć się i uczestniczyć w systemie selektywnej zbiórki odpadów oraz jak stosować się do zasad jej funkcjonowania. Nie jest to rzecz trudna, ale wymaga minimalnego zaangażowania i wyrobienia pewnego nawyku wprowadzonego w codzienne życie. Najlepszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie segregacji odpadów już w naszych domach i mieszkaniach. Selektywna zbiórka odpadów umożliwia ograniczenie ilości śmieci jakie trafiają na składowiska oraz umożliwia odzyskanie surowców wtórnych.
 

Korzyści jakie płyną ze zbiórki odpadów to czyste miejsca, w których obracamy się i żyjemy, lepszy wizerunek oraz estetyka naszej okolicy oraz ograniczona eksploatacji zasobów naturalnych jak również uzyskanie oszczędności finansowych zbierającego odpady i organizatora zbiórki. Aby selektywna zbiórka przyniosła wymierne efekty konieczne jest poważne potraktowanie tematu. Przedsięwzięcie to, obok nieocenionych korzyści ekologicznych, niesie ze sobą znaczne oszczędności ekonomiczne.
 

Zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko komunalne


W wyniku dobrze funkcjonującej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych żywotność składowiska wydłuża się nawet o 50 - 60%. Jest to wskaźnik bardzo znaczący, biorąc pod uwagę, że koszty budowy nowych składowisk są bardzo wysokie i ciągle rosną.
 

Zmniejszenie szkodliwości odpadów trafiających na składowisko komunalne

Selektywna zbiórka powinna obejmować również odpady tzw. niebezpieczne. Powoduje to m.in. znaczne zmniejszenie toksyczności odpadów komunalnych trafiających na składowisko. Obniża koszty jego eksploatacji oraz zmniejsza negatywny wpływ na środowisko. Posegregowane odpady niebezpieczne muszą jednak mieć zapewniony odbiór i być poddane unieszkodliwianiu (np. akumulatory, baterie, oleje, rtęciówki).
 

Pozyskanie surowców wtórnych
 

Korzyści wynikających z pozyskania i przetwarzania surowców wtórnych nie trzeba chyba uzasadniać. Warto jednak zwrócić uwagę na parę ważnych elementów.
 

 • Selektywna zbiórka jest źródłem surowców, których ponowne przetworzenie wymaga najczęściej dużo mniejszych nakładów (energii, surowców itd.) niż w przypadku produkcji wykorzystującej surowce pierwotne. W szczególności ogromną rolę mają tu odpady opakowaniowe.
 • Dzięki wykorzystaniu surowców wtórnych zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska. Dobrym przykładem może tu być makulatura. Przy jej zastosowaniu do produkcji papieru, zużycie energii zmniejsza się średnio 2,5-krotnie, zużycie wody w procesie produkcyjnym o około 60%, zanieczyszczenia powietrza o około 75%, toksycznych ścieków papierniczych o około 35%. Ograniczona zostaje także wycinka drzew.
 • Dzięki wykorzystaniu surowców wtórnych zmniejsza się udział surowców pierwotnych w produkcji, co stanowi ich oszczędność i nie wpływa na degradację krajobrazu.
« Poprzednia123Następna »
Ostatnia modyfikacja: 27.01.2010, 16:56
Z kim można zawrzeć umowę na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Utworzony przez: Elżbieta Kuptel 10.12.2009, 14:23

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Białegostoku, w zakresie:

 • opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
xlswykaz 20.01.2014.xlsxls, 38 KB
Ostatnia modyfikacja: Dawid Gromadzki 03.02.2015, 14:48
Do pobrania
Utworzony przez: Elżbieta Kuptel 10.12.2009, 14:32

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Białystok

docreg.docdoc, 132 KB

Uchwała nr XXX/331/12 z dnia 25 czerwca 2012 r.w sprawie określenia wymagań stawianych przedsiębiorcom ubiegającym się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta Białegostoku w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

pdfXXX-331-12.pdfpdf, 126 KB
Wzory Wniosków:
docwzór wniosku - zezwolenie nieczystości ciekłe.docdoc, 48 KB
Jak otworzyć pobrane pliki
Ostatnia modyfikacja: Dawid Gromadzki 26.02.2013, 15:14
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość