A A A Przełącz na wysoki kontrast

 

 pl-PL en-Gb+

Poleć znajomemu Drukuj stronę
Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla Nauczycieli Animatorów Kultury

Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla Nauczycieli – Animatorów Kultury przyznawana jest nauczycielom – animatorom życia kulturalnego, którzy działając w jednostkach oświatowych na terenie Białegostoku, wzbogacają ofertę kulturalną miasta.

Nagroda Przewodniczącego Rady Miasta przyznawana jest w dwóch kategoriach: nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać:
     1) instytucje kultury,
     2) związki lub stowarzyszenia zawodowe i twórcze,
     3) redakcje środków masowego przekazu,
     4) jednostki oświatowe,
     5) inne podmioty prowadzące działalność kulturalną
     6) organy administracji publicznej
oraz  mieszkańcy miasta Białegostoku.

Wnioski opiniuje Kapituła, powoływana przez Prezydenta Miasta Białegostoku, spośród radnych Rady Miasta Białystok.

O przyznaniu nagrody rozstrzyga Prezydent Miasta Białegostoku, w oparciu o opinię Kapituły.

Wniosek powinien zawierać:
1) dane osobowe dotyczące kandydata (kandydatów) do nagrody,
2) opis dotychczasowej działalności albo informacje o osiągnięciu, za które nagroda ma być przyznana, z rozróżnieniem równorzędnych kategorii:
a) nauczyciele szkół  podstawowych i gimnazjów,
b) nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych;
3) uzasadnienie wniosku, zawierające opis działań kandydata na rzecz wzbogacenia życia kulturalnego i rozwoju kultury Miasta Białegostoku wraz  z dokumentacją.

 
Do pobrania
docRegulamin Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta.docdoc, 23 KB
docWNIOSEK.docdoc, 33 KB
Jak otworzyć pobrane pliki

Dotychczasowi laureaci:


szkoły podstawowe i gimnazja


1997
 

Maria Dziadzio SzP nr 11


1998
 

Ewa Elżbieta Onoszko SzP Nr 31


1999
Lidia Gudel SzP nr 45


2000
Irena Onufryjuk SzP Nr 21, za całokształt działalności plastycznej


2001/01
 

 1. Joanna Kazimiera Szymańska – nauczycielka sztuki w SzP Nr 45 im. Jana Pawła II - za dokonania w roku szkolnym
 2. Walenty Kowalczuk – nauczyciel muzyki w SzP Nr 5- za całokształt działalności


2001/02

 1. nagroda zbiorowa : Halina Nazaruk i Anna Niepokojczycka – Stefańczuk - nauczycielki kształcenia zintegrowanego w Sz P Nr 45; [za organizację ogólnomiejskiego konkursu poetyckiego o laur „Złotego pióra” oraz prowadzenie imprez kulturalnych dla środowiska lokalnego
 2. Małgorzata Wojdakowska - nauczycielka nauczania początkowego w SzP Nr 21 [za całokształt działalności]


2002/03
Beata Miastkowska – koordynatorka pracy świetlicy w Społecznej Szkole Podstawowej Nr 4, [za całokształt działalności]


2003/04
 

 1. nagroda zbiorowa : Katarzyna Kłopotowska i Agata Sosnowska – nauczycielkom kształcenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej Nr 50 w Białymstoku, za całokształt działalności
 2. nagroda zbiorowa : Jadwiga Filipowicz, Barbara Grabowska i Bożena Grażyna Kuć – nauczycielkom kształcenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej Nr 47 im. J.K. Branickiego w Białymstoku, za nowatorskie, niekonwencjonalne działania wyzwalające aktywność twórczą dzieci w młodszym wieku szkolnym i przygotowujące do czynnego udziału w życiu kulturalnym miasta,
 3. nagroda zbiorowa ; Jolanta Jankowska, Monika Beata Maksimiuk, Ludmila Ostrokołowicz i Alicja Tomaszuk - nauczycielki w Zespole Szkół Nr 13 w Białymstoku, za całokształt działalności na rzecz integracji środowiska, rozwijanie i propagowanie twórczości teatralnej osób niepełnosprawnych,


2004/05
 

 1. Grażyna Barbara Kuklińska - nauczycielka muzyki w Samorządowym Przedszkolu Integracyjnym Nr 26 w Białymstoku, za całokształt działalności i propagowanie folkloru Podlasia
 2. Małgorzata Maria Wyszyńska – wicedyrektor i nauczycielka chemii w Publicznym Gimnazjum Nr 13 w Białymstoku, za organizację od 10 lat konkursu na najładniejszą szopkę podlaską „Nasza nadzieja w Betlejem”
 3. Leszek Zeda – wicedyrektori i nauczyciel kształcenia zintegrowanego w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku, za całokształt działalności;


2005/06

 1. nagroda zbiorowa: Małgorzata Jabłońska - nauczycielka nauczania zintegrowanego i Anita Duda - nauczycielka informatyki [za organizację od 6 lat imprezy „Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży” połączonej z akcja charytatywną na rzecz dzieci potrzebujących pomocy ]
 2. Halina Staniewicz – nauczycielka religii i plastyki – [za przygotowanie i wystawienia integracyjnego spektaklu „… by podnieść i uwolnić serca”
 3. nagroda zbiorowa: Nela Borowska i Marzanna Piotrowska – nauczycielki kształcenia zintegrowanego [za całokształt działalności
 4. Elżbieta Baruch – nauczycielka sztuki [za całokształt działalności ]


2006/07
 

 1. Alinia Wawrzeniuk - nauczycielka języka białoruskiego w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Sybiraków [za całokształt dotychczasowej działalności, m.in. prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania sztuki teatralnej i kultury żywego słowa]
 2. Katarzyna Andryszewska - nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 50 oraz Szkole Podstawowej Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. B. Lament [za całokształt działalności jako współtwórcy, opiekuna, animatora, redaktora czasopism szkolnych i czasopisma Domowego Kościoła Archidiecezji Białostockiej]
 3. Katarzyna Zalesko - nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Marii Konopnickiej [za całokształt dotychczasowej działalności, m.in. prowadzenie koła teatralnego, organizację Międzyszkolnego Konkursu Recytacji i Prozy, współtworzenie programu koła dziennikarskiego]


2007/08
 

 1. nagroda zbiorowa : Alicja Mielech, Iwona Czerech, Małgorzata Fiedosiewicz, Grażyna Toczydłowska – nauczycielki przedszkola (nr 52), za całokształt działalności, m.in. prowadzenie nauki esperanto dla 5-6 latków, we współpracy z Towarzystwem Esperantystów; udział przedszkolaków w uroczystościach rocznicowych L. Zamenhofa, prezentację programu artystycznego w jęz. esperanto; prowadzenie ‘Koła Małego Esperantysty’; uczestnictwo w nagraniu audycji dla programu „Teleranek”, poświęconego kulturze regionu i L. Zamenhofowi.
 2. Katarzyna Markuszewska - nauczycielka nauczania zintegrowanego i przyrody (SzP nr 28), za całokształt działalności, m.in. za zorganizowanie i prowadzenie zespołu wokalno – tanecznego „Radosny krąg” dla uczniów klas I-III (w ramach zajęć pozalekcyjnych), który występuje podczas imprez i uroczystości szkolnych (m.in. Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka). Chór uczestniczy też w imprezach na terenie miasta (m.in. na Białostockim Forum Szkół, na „Uroczysku”). Osiągnięcia chóru: m.in. I miejsce na Międzyszkolnym Festiwalu Tańca i Piosenki „Cztery Pory Roku – Wiosna” 2008r., I miejsce na III Miejskim Konkursie „Kolęda Malucha” 2006 r.; organizację konkursów wokalnych i tanecznych na terenie szkoły.


2008/09

 1. Izabela Marta Sadowska - nauczycielka kształcenia zintegrowanego edukacji wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr. 49 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, za całokształt dotychczasowej działalności; Jest założycielką i opiekunką szkolnego zespołu teatralnego „Żarcik”. Organizatorka wielu imprez kulturalnych dla szkoły, na które zaprasza ciekawych gości: m.in. aktorów, kostiumologów, projektantów oraz eksponuje ciekawe rekwizyty teatralne i fotografie. Co roku prezentuje spektakle w: Przedszkolu Samorządowym nr 80 i Domu Dziecka nr 2. Cała działalność kulturalna pani Izabeli jest działalnością ponadprogramową i wolontaryjną.
 2. Nagroda zbiorowa: Andrzej Wolski– wychowawca internatu, i Andrzej Wołkowycki– nauczyciel techniki, za całokształt działalności w upowszechnianiu kultury i twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych oraz na rzecz integracji niepełnosprawnych z osobami zdrowymi; Nauczyciele zatrudnieni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Białymstoku. W swej codziennej pracy pracują z osobami niepełnosprawnymi, a ich pasją stała się idea promocji twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych intelektualnie. W 1998r. założyli Stowarzyszenie na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE. Są organizatorami szeregu działań kulturalnych, m.in.: „Spotkania z Twórczym Życiem Osób Niepełnosprawnych – Sztuka bez Granic”, Międzynarodowego Pleneru Twórców Niepełnosprawnych „Kukle”, konkursu plastycznego oraz wystawy pokonkursowej „Człowiek-Przyroda”, Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Osób Niepełnosprawnych, Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego – Niepełnosprawni. Są redaktorami ogólnopolskiego czasopisma kulturalno-społecznego „Nike” oraz wydawcami kalendarza „Nike”.

 

2009/10

 1. Elżbieta Simson - pedagogowi iwychowawcy w Młodzieżowym Klubie Publicznego Gimnazjum Integracyjnego17 „Śruba” Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Jana Pawła II w Białymstoku, za całokształt dotychczasowej działalności.
 
Elżbieta Simson jest pedagogiem z dużym dorobkiem metodycznym i wieloma osiągnięciami w pracy dydaktycznej, kulturalno-wychowawczej oraz społecznej na rzecz oświaty. Łączy swoje osobiste pasje i zainteresowania plastyczne z pracą. Efekty działalności twórczej swoich wychowanków eksponuje na licznych wystawach i imprezach artystycznych.
 
 1. Gracjan Konstantynowicz - nauczycielowi wychowania fizycznego i tańca towarzyskiego w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego w Białymstoku, za całokształt dotychczasowej działalności.
 
Gracjan Konstantynowicz opracował autorski program zajęć tańca towarzyskiego dla uczniów I etapu edukacyjnego „Taniec – rekreacja, korekcja, sport”. Prowadzi zajęcia z uczniami zdolnymi, pochodzącymi z rodzin ubogich (w ramach programu „Comenius”). Instruktor i propagator tańca, współpracuje z wieloma instytucjami w mieście. Założyciel i choreograf I Białostockiej Formacji Tanecznej „Kadryl”, z którą osiągnął Wicemistrzostwo Polski Formacji Tanecznych w stylu standard w Kraśniku.
 
 1. Agnieszka Nowacka – nauczycielce muzyki i plastyki w Zespole Szkół Nr 6 w Białymstoku, za całokształt dotychczasowej działalności.
 
AgnieszkaNowacka jest opiekunem i wychowawcą uczniów biorących udział w licznych ogólnopolskich i miejskich konkursach oraz prezentacjach. W roku 2006/2007 otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie plastycznym „Moje miasto w szarości” oraz nagrodę główną w miejskim Konkursie Plastycznym „Żyj z pasją”. Wdrożyła projekty w ramach grantów Urzędu Miejskiego na realizację zajęć pozalekcyjnych: „Piosenka jest dobra na wszystko” w 2007 r., „Muzyka łagodzi obyczaje” w 2008r., „Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza”, oraz „Piosenka wiernym przyjacielem” w 2010r. Działalność środowiskową łączy z występami i koncertami zespołu wokalno-instrumentalnego „Intarada”.
 
2010/11
 1. Maria Martyna Szpakowska – nauczycielka muzyki w Szkole Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego, za całokształt dotychczasowej działalności,
 2. Edyta Izabela Danowska - nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 32, za działalność w roku szkolnym 2010/2011,
 3. Anna Michalewicz - nauczyciela muzyki, zajęć artystycznych i wychowania fizycznego w Zespole Szkół Sportowych nr 1 im. Synów Pułku, za całokształt dotychczasowej działalności.
   

 

 

 

 1. Alina Wawrzeniuk – nauczycielka języka białoruskiego w Szkole Podstawowej Nr 4, za osiągnięcia w roku szkolnym 2011/2012 – utworzenie Piwnicy Kulturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 4 wraz z ekspozycją etnograficzną „Białoruska Chatka” oraz za realizację projektu „Kroniki Podlaskie”.
 2. Alina Borowska oraz Taisa Jakubowska – nauczycielki bibliotekarki w Szkole Podstawowej Nr 47, za całokształt dotychczasowej działalności.
   

2012/2013
 

 1. Elżbieta Babicz – nauczycielka języka polskiego, instruktor teatralny, animator kultury w Szkole Podstawowej Nr 15, za całokształt dotychczasowej działalności
   
 2. Anna Biryło – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 47, za wszechstronne wspieranie dzieci uchodźców czeczeńskich i ich rodziców poprzez organizowanie różnorodnych przedsięwzięć w celu adaptacji cudzoziemców w szkole, mieście, kraju oraz integracji ze społecznością polską. Za współpracę z wieloma instytucjami wspierającymi uchodźców czeczeńskich
   
 3. Małgorzata Monika Twardzik – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1, za całokształt dotychczasowej działalności

2013/2014

 1. Pani Halina Staniewicz – nauczyciel oligofrenopedagog, katecheta, plastyk w Zespole Szkół Nr 11, za całokształt dotychczasowej działalności
 2. Pani Marta Słoma – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego, za całokształt dotychczasowej działalności
 3. Pani Aneta Rutkowska – nauczyciel muzyki, plastyki i zajęć artystycznych w Publicznym Gimnazjum Nr 32, za całokształt dotychczasowej działalności
szkoły ogólnokształcące, zawodowe i artystyczne

1997
1. Irena Stankiewicz III LO
2. Franciszek Mocarski ZSMW


1998
Marianna Konopska III LO


1999
Jerzy Binkowski I LO


2000
 

 1. Renata Łuba VII LOcałoksztalt działalności plastycznej
 2. Elżbieta Prus ZS Odzieżowychcałokształt działalności –polonistka


2000/01
 

 1. Teresa Fedorowicz- nauczycielka fizyki w III LO - za całokształt działalności
 2. Jerzy Fedorowicz- nauczyciel fotografii w VII LO - za całokształt działalności


2001/02
 

 1. Irena Andruk – prowadząca zespół muzyczny w Domu Pomocy Społecznej [za całokształt działalności w upowszechnianiu kultury muzycznej wśród osób sprawnych inaczej]
 2. Antonina Sokołowska – nauczyciel - instruktor teatralny w Młodzieżowym Domu Kultury [za całokształt działalności ]


2002/03

 1. Elżbieta Lichanów - nauczycielka zajęć pozalekcyjnych i instruktor zespołów tanecznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, [za całokształt działalności]
 2. Barbara Pawełko – nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół Gastronomicznych, [za całokształt działalności]


2003/04
Barbara Wilczewska– nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół Metalowo- Drzewnych im. Gen. W. Andersa w Białymstoku , za całokształt działalności,


2004/05
 

 1. Jerzy Binkowski - psycholog w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, im. Komisji Edukacji Narodowej; [za całokształt zaangażowanej postawy animatora kultury]
 2. Dorota Bondar – nauczycielka tańca w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 9 w Białymstoku, [za całokształt działalności]
 3. Grzegorz Dąbrowski - instruktor w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku, [za całokształt działalności]


2005/06
 

 1. Elżbieta Krystyna Jamiołkowska – nauczycielka jęz. polskiego [za całokształt działalności ]
 2. Jerzy Zdanowicz – dyrygent orkiestry w ZSE [za całokształt działalności]


2006/07
 

 1. Anna Radulska - nauczycielka wychowania muzycznego w Zespole Szkół nr 16 [za całokształt dotychczasowej działalności, m.in. propagowanie umuzykalnienia osób niepełnosprawnych w mieście]
 2. Anna Joźwiak - zastępca dyrektora, nauczycielka języka polskiego w II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II, instruktorka tańca nowoczesnego [za całokształt dotychczasowej działalności, m.in. organizowanie licznych imprez kulturalnych i artystycznych w szkole i mieście]


2007/08
 

 1. Franciszek Mocarski - instruktor orkiestry (ZSM), za całokształt działalności, m.in. prowadzenie młodzieżowej orkiestry dętej (w roku bieżącym – 30-lecie). Orkiestra aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, miasta, województwa; reprezentuje miasto w kraju i za granicą. Pomysłodawca i organizator imprez, które wpisały się w życie kulturalne miasta (m.in. ‘Wersal Podlaski’). Uczestnik wielu festiwali krajowych i zagranicznych, podczas których orkiestra zdobywała nagrody i wyróżnienia. Wprowadził do orkiestry doboszki oraz zespół perkusyjny – jako stały element artystycznego wyrazu.
 2. Anna Stankiewicz - nauczycielka wiedzy o kulturze i warsztatów artystycznych, dyrygentka chóru (XI LO), za całokształt dotychczasowej działalności, m.in. założenie i prowadzenie chóru „Undecimo” w XI LO, który występuje z koncertami w mieście, jest zdobywcą wielu nagród i wyróżnień (m.in. wyróżnienie na X Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Sakralnej Łapskie Te Deum, wyróżnienie i nagroda na Konkursie Moniuszkowskim, wyróżnienie na Wojewódzkim Przeglądzie Chórów Szkolnych. Chór uczestniczy w ogólnopolskim programie „Śpiewająca Polska”. Napisała autorski program nauczania do przedmiotu warsztaty artystyczne. Przygotowuje uczniów do konkursów artystycznych, kulturalnych.


2008/09

 1. Grażyna Czarnecka – nauczycielka matematyki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku, za działalność artystyczno-społeczną w roku szkolnym 2008/2009; Założyła w maju 2008 roku szkolną grupę musicalową „Baskerville”, która od momentu powstania bardzo aktywnie działa i zdążyła już zaprezentować się szerokiej publiczności białostockiej. Musical „Nie noc nam ciemnością lecz dzień”, którego pani Czarnecka jest reżyserem i współautorem scenariusza, m.in. był wystawiany sześciokrotnie na scenie Kina Forum, wziął udział w etapie rejonowym Podlaskiego Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej i awansował do etapu wojewódzkiego, wsparł akcję charytatywną w ZSP nr 1. Nowe przedstawienie „Otoczmy troską życie” prezentowane było m.in. na Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Niesfornych „Galimatias” w Teresinie. Dodatkowo w ramach współpracy z Klubem „Jubilat” organizuje wraz z młodzieżą dla starszych osób wieczorki poetyckie, zajęcia z aerobiku, przedstawienia itp. Cała wymieniona działalność jest całkowicie charytatywna.
 2. Grażyna Dawidowicz - nauczycielka języka polskiego w VIII LO, za osiągnięcia w roku szkolnym 2008-2009. Napisała scenariusz i wyreżyserowała spektakl z udziałem uczniów VIII LO Pt. „Raport z zaświatów” na podstawie wspomnień z białostockiego getta Sary Nomberg- Przytyk (premiera, luty 2009, Białostocki Teatr Lalek), w planach: wystawienie spektaklu podczas obchodów rocznicy powstania w getcie białostockim w sierpniu 2009 r.

  Przygotowała z uczniami wystawę pt. „Pamięć białostockich Żydów”, którą obejrzało kilkuset uczniów szkół białostockich, organizowała spotkania upamiętniające żydowskie święta (Chanuka, Purim). Organizowała też poranki poetyckie z twórcami regionalnymi.

 

2009/10

 1. Katarzyna Wołkowycka - nauczycielce Wiedzy o Kulturze oraz wychowawcy świetlicy w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego w Białymstoku, za całokształt dotychczasowej działalności.
 
Katarzyna Wołkowycka jest autorką prac plastycznych, rysunków i grafik publikowanych w piśmie „Kartki” oraz ilustracji do książeczek „Dziewczyna z chmurką” i „Kubajki” 2006r. Bierze czynny udział w życiu kulturalnym i społecznym (wystawy, warsztaty plastyczne, prace scenograficzne), angażując młodzież szkolną.
 
 1. Danuta Karwowska - nauczycielce religii (siostra Brygida) w II Liceum Ogólnokształcącym im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku, za całokształt dotychczasowej działalności.
 
Danuta Karwowska od 16 lat prowadzi działalność dydaktyczną w II LO w Białymstoku oraz zespół wokalno-instrumentalny „Agrafon”, który koncertuje w mieście, jest laureatem wielu nagród. Pracuje w wolontariacie, założyła koło teologiczne „Logos”, organizuje pielgrzymki, liczne akcje charytatywne, lekcje dla studentów Papieskiego Wydziału Teologii. Jej działalność kulturalna jest wszechstronna, prowadzi do wzbogacenia życia kulturalnego młodych mieszkańców miasta.
 
 1. Urszula Chomik - wychowawcy świetlicy w XI Liceum Ogólnokształcącym im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku, za całokształt dotychczasowej działalności w latach 2006-2010.
 
Urszula Chomik jest instruktorem teatralnym i reżyserem teatru „Prestidigitator” przy XI LO i opiekunem Klubu Młodzieżowego. Przygotowuje i reżyseruje spektakle, imprezy rocznicowe, koordynuje akcje młodzieży. Otrzymała dwukrotnie (w 2003 i 2006 r.) Nagrodę XI LO oraz statuetkę „Nauczyciel mądry sercem”. W 2007/2008 została wyróżniona przez Prezydenta Miasta Białegostoku, nagrodą Nauczycielom Wychowawcom białostockich szkół i placówek oświatowych.

 

2010/11

 1. Grażyna Dawidowicz - nauczycielka języka polskiego w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego, za osiągnięcia w roku szkolnym 2010/2011,
 2. Annie Olszewska - wychowawca świetlicy, Dyrygentowi Żeńskiego Chóru X Liceum Ogólnokształcącego, za całokształt dotychczasowej działalności,
 3. Anna Kołosow-Ostapczuk - nauczycielka historii, historii tańca, elementów choreografii oraz warsztatów teatralnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania, za całokształt dotychczasowej działalności.

 

2011/2012

 1. Krystyna Tomaszuk – nauczycielka fotografii w VII Licem Ogólnokształcącym, za całokształt dotychczasowej działalności.
 2. Paweł Gorszewski – nauczyciel wiedzy o kulturze w Zespole Szkół Handlowo – Ekonomicznych, za całokształt dotychczasowej działalności.

 

2012/2013

 1. Katarzyna Aleksiejuk– nauczycielka wychowawca internatu szkolnego oraz dyrygent chóru szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, za całokształt dotychczasowej działalności
 2. Małgorzata Tomaszewska – nauczycielka – bibliotekarka w III Liceum Ogólnokształcącym, za całokształt dotychczasowej działalności

 

2013/2014 

 1. Pani Anna Słomka – nauczyciel wiedzy o kulturze w VII Liceum Ogólnokształcącym, za całokształt dotychczasowej działalności
 2. Pani Anna Butkiewicz – nauczyciel, wychowawca w świetlicy w Zespole Szkół Nr 16, za całokształt dotychczasowej działalności
 3. Pan Stanisław Kruciński – dyrygent Szkolnej Orkiestry Dętej w Zespole Szkół Elektrycznych im. prof. J. Groszkowskiego, za udział w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru „Balcan Folk Fest”– Bułgaria 2013
   

 

Ostatnia modyfikacja: Dawid Gromadzki 08.08.2014, 12:48
Jeśli masz uwagi lub propozycje do tej strony, to napisz do nas.
Wybierz kategorię
Treść:
Adres e-mail Na ten adres zostanie wysłana prośba o potwierdzenie wpisu. Dowiedz się więcej
captcha
Wpisz kod z obrazka
Wyślij wiadomość