A A A Przełącz na wysoki kontrast

 

 pl-PL en-Gb+

Aktywny Samorząd

W związku z wprowadzonymi przez Radę Nadzorczą PFRON zmianami dotyczącymi realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” informujemy, iż uległ zmianie tryb postępowania dotyczący terminów przyjmowania wniosków.
 

Program „AKTYWNY SAMORZĄD” obejmuje następujące obszary wsparcia:


Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

 • obszar A – likwidacja bariery transportowej – realizator Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
 • obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym - realizator Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
 • obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się - realizator Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku,
 • obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – realizator Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

 

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – realizator Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

 1. W związku z realizacją przez Miasto Białystok Programu „AKTYWNY SAMORZĄD” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypominamy, iż wnioski dotyczące Modułu II „ Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym” będą przyjmowane wyłącznie w terminie od 01.09.2014 r. do 30.09.2014 r. 
 2. W przypadku osób, które w roku bieżącym zawarły już umowę dot. Programu „ Aktywny Samorząd” – Moduł II, należy złożyć druk oświadczenia o dalszej kontynuacji nauki.
 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni dla potrzeb Realizatora- stanowiący załącznik nr 4 do wniosku o dofinansowanie kosztów nauki w ramach pilotażowego programu „ Aktywny samorząd” – Moduł II należy dostarczyć w terminie do 15.10.2014 r.
   

Nowe terminy przyjmowania wniosków:

 1. Moduł I - wnioski przyjmowane będą w terminie trybie ciągłym jednak nie później niż do dnia 30 sierpnia 2014 r.
 2. Moduł II – wnioski przyjmowane będą w terminie : - od dnia 01.09.2014 r. do dnia 30.09.2014 r.
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową - obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej - realizator Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
zipwnioski do modułu I -obszaru D.zipzip, 96 KB
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:– realizator Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, - obszar A – likwidacja bariery transportowej - obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym - obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się
zipModuł I – realizator Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.zip.zipzip, 287 KB
Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – realizator Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
zipModul II.zipzip, 95 KB
docoświadczenie o wykorzystaniu dodatkowych kosztów nauki.docdoc, 23 KB
docoświadczenie o kontynuowaniu nauki.docdoc, 124 KB
Do pobrania
docKierunki działań Aktywny Samorząd.docdoc, 116 KB
docZasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu Aktywny Samorząd.docdoc, 112 KB
docwniosek Aktywny Samorz▒d.docdoc, 333 KB
Jak otworzyć pobrane pliki
Ostatnia modyfikacja: Dawid Gromadzki 26.08.2014, 10:31