A A A Przełącz na wysoki kontrast
Białystok 2006-2010

        Białystok 2006-2010 to publikacja, ilustrująca, jak zmieniało się nasze miasto przez minione cztery lata, kiedy na czele białostockiego samorządu stał Prezydent Tadeusz Truskolaski. Był to okres wyjątkowo dynamicznych zmian, zarówno jeśli chodzi o inwestycje infrastrukturalne, jak i przedsięwzięcia kulturalno-społeczne czy mające na uwadze utrwalenie pamięci o białostockiej historii. Ten bezprecedensowy rozwój wynika w dużej mierze z wykorzystania niepowtarzalnej szansy, jaką przyniosło nam wejście w struktury Unii Europejskiej.


      Publikacja pozwala nie tylko zapoznać się z białostockim dniem dzisiejszym, ale również jest okazją do zastanowienia się nad białostockim jutrem – możliwościami dalszego rozwoju, potrzebami i problemami, z którymi Białystok musi się zmierzyć.


       Na podstawie zdjęć i tekstów zamieszczonych w publikacji zrealizowana została wystawa, którą w sierpniu 2010 roku na białostockim Rynku Kościuszki otworzył Prezydent Tadeusz Truskolaski. Prezentacja miejskich osiągnięć w tej formie cieszyła się dużym zainteresowaniem białostoczan.


Zapraszamy do lektury.

 

 

 

Białystok - cztery lata zmian
pdfBiałystok 2006-2010.pdfpdf, 14449
Jak otworzyć pobrane pliki
Jak spotkać się z Prezydentem?

Prezydent przyjmuje interesantów we wtorki. Aby umówić spotkanie należy skontaktować się z sekretariatem:

 

Prezydent Miasta Białegostoku
Tadeusz Truskolaski

tel. 85 869 6002

fax.85 869 6265

prezydent@um.bialystok.pl


W przypadku spraw należących do kompetencji zastępców Prezydenta Miasta, prosimy o kontakt z odpowiednimi sekretariatami:

 

Adam Poliński

Rafał Rudnicki

tel. 85 869 6005

fax.85 869 6266
sekretariat2@um.bialystok.pl

 

Renata Przygodzka

Robert Jóźwiak
tel. 85 869 6008

fax.85 869 6264
sekretariat3@um.bialystok.pl